Säl och skarv är ett hot mot det kustnära fisket

I en finskpublicerad undersökning av yrkesfiskares uppfattning om säl och skarv uppger 99% av alla kustnära yrkesfiskare att säl och skarv hotar deras levebröd och deras inkomster.

Undersökningen omfattar kustnära områden runt Östersjön i framförallt Finland och Sverige men också i Estland och Tyskland. Även danska fiskare har varit med men antalet svarande var för litet och bara en begränsad mängd resultat från Danmark redovisas. Inga resultat från Polen redovisas av samma skäl.

Undersökningen säger ingenting om hur stort sälproblemet egentligen är utan bara hur problemet upplevs av yrkesfiskare. Att det finns ett problem med skarv och säl kan dock utan problem slås fast. Sm en lösning på problemet vill yrkesfiskare som svarat på frågorna i undersökningen huvudsakligen ha jakt på säl och skarv.

Undersökningen visar dessutom att de kustnära yrkesfiskarna är en ålderstigen grupp fiskare och att antalet kustnära fiskare minskat det aktuella regionerna i alla undersökta länder.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!