Storskaligt pelagiskt fiske är det mest klimatvänliga

Småskaligt garnfiske framhålls i ett inslag i Danmark Radio som det mest miljö- och klimatvänliga fiskesättet. Det är totalt felaktigt. Det mest klimatvänliga fisket är storskaligt pelagiskt fiske med snörpvad eller flyttrål (pelagisk trål). Bränsleförbrukningen per fångat kilo fisk är överlägset lägst i detta fiske.

När det gäller miljön så är garnbåtar sannolikt något sämre än storskaliga pelagiska fiskebåtar. Skillnaderna är dock små. Bifångster av andra fiskarter än målarten är obefintliga, mycket små eller små i det storskaliga pelagiska fisket. I det storskaliga pelagiska fisket finns inte heller några bifångster av fåglar och havslevande däggdjur mer än i undantagsfall. Det finns i garnfisket, även om de i Norden är har blivit mindre då drivgarn inte längre får användas men de är sannolikt ändå ganska omfattande när det gäller tumlare och en del fågelarter. Redskapen som används i det storskaliga fisket orsakar ingen påverkan på bottnar men det kan bottensatta garn och bottengarn göra. I vissa områden kan de vara ett riktigt miljöproblem men även detta är ovanligt i Norden.

Det är också självklart att unga yrkesfiskare kräver bra betalt, bra arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Garnfiske betyder hårt arbete där yrkesfiskaren är utsatta för hårt väder på en en ofta omodern båt och dessutom är betalningen låg. I det storskaliga pelagiska fisket är arbetsmiljön bra och förhållanden ombord bra. Båtarna har tvåmanshytter, gym, bra kö och en i övrigt bra arbetsmiljö. Dessutom innebär arbete på en stor pelagisk båt att yrkesfiskaren får bra betalt. Självklart väljer en ung yrkesfiskare ett sådant arbete framför arbete på en liten garnbåt med dålig arbetsmiljö och dåligt betalt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!