Nederländernas största fiskeriföretag 2019

I Nederländerna finns tre stora pelagiska fiskeriföretag varav två mycket stora. Ett av företagen är ett av världens största fiskeriföretag, det är Parlevliet & van der Plas som allmänt kallas PP Group eller bara PP. Koncernen består av ett 50-tal bolag utomlands och omkring 120 företag i Nederländerna. De äger över 40 fiskebåtar av olika storlek och sort.

De företag som direkt sysslar med fiskeriverksamhet är Parlevliet & van der Plas Haringhandel, Tory med dotterbolag och Rederij Samenwerking i Nederländerna, Doggerbank Seefischeri med dotterbolag i Tyskland, Cie Francais du Thon (CFDT) i Frankrike, Atlantic High Sea Fishing i Litauen, delägda Batterfisa i Lettland, delägda UK Fisheries i Storbritannien med dotterbolagen Euronor och Comapeche i Frankrike, Unipessoal i Portugal och Pesquera Ancora i Spanien. Fiske bedrivs i Nordatlanten, Västafrika, väster om Sydamerika, Nordsjön och Östersjön, Indiska Oceanen, Guineabukten och Sydatlanten. Isländska Samherji är den andre delägaren i UK Fisheries och Batterfisa. Flera av dess företag tillhör de största i sina respektive länder.

Fiskbearbetningföretag inom PP Group inkluderar Ouwehand Visverwerking och Frigo 2000 IJmuiden i Nederländerna samt Deutsceh See, Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH och Ocean Food i Tyskland.

Ägare av PP Group som totalt har omkring 6 000 anställda är familjen van der Plas och familjen Parlevliet. De anställda finns huvudsakligen inom fiskindustri och fiskhandel och flest finns i Tyskland.

Det nästa största fiskeriföretaget i Nederländerna är Cornelis Vrolijk Holding som har mer än 100 dotterbolag i Nederländerna, Storbritannien (North Atlantic Fishing Co), Nigeria, Mauretanien, Kina, Portugal, Frankrike (France Pelagique), Belgien, Spanien, Rumänien med flera länder. I Finland har de ett delägt företa, Kotka Fiskeri, som ägs ihop med svenska Bryngeld Fiskeri. Koncernen har totalt cirka 2 000 anställda. Företaget sysslar med nästan alla typer av fiske, men pelagiskt fiske är viktigast, och fiskar i samma områden som PP Group med undantag av Indiska Oceanen då företaget inte ägnar sig åt tonfiskfiske. Koncernen äger också kylfartyg i dotterbolaget Jaczon BV och dess dotterbolag. Ägare är familjen Vrolijk.

Det tredje stora pelagiska fiskeriföretaget är Willem van der Zwan & Zonen BV som startades 1884 och ägs av familjen van der Zwan som dock är bosatta i Belgien. Koncernen består av ett 20-tal företag, i stort sett alla finns i Nederländerna varav bland annat Quotter Holding (majoritetsägt men inte 100%) och Ekofisk Group är några. Tidigare var företaget också delägare i ett större danskt pelagiskt fiskeriföretag. Några nutida omsättningssiffror för företaget har jag inte tillgång till men totalt har företaget cirka 10 fiskebåtar.

I Quotter Holding med 7 båtar är också Fish Con Urk BV (innehar 28%) som ägs av Klaas Post och Zeevisserijbedrijf Orion BV som ägs av  Pieter Louwe van Slooten delägare förutom Willem van der Zwan. Fish Con Urk äger också del i fler fiskeriföretag

Nederländernas största fiskeriföretag, namn, omsättning M EUR, anställda

  1. PP Group, 960 (2017), 6 000
  2. Cornelis Vrolijk, 335 (2016), 2 000
  3. De Boer
  4. Willem van der Zwan, 70 (2009), 300

Familjen de Boer är för sin del ägare i ett stort antal fiskeriföretag i en komplicerad företagstruktur med 40-tal bolag och ungefär lika många fiskebåtar i Nederländerna och Storbritannien som sysslar med demersalt fiske. Rederij L. de Boer & Zonen BV och Gebr. de Boer Holding BV är huvudbolag men koncernen ägs av bröderna de Boer genom flera olika hodlongbolag däribland Bohen Beheer, Bowil Beheer, Bocorn Beheer och Bomei Beheer. Bland företagen märks Osprey Group liksom Ekofish Group som dock numera har Willem van der Zwan som delägare. I koncernen ingår även fiskberedningsindustrier i Nederländerna och Tyskland. Några siffror för koncernen har jag inte tillgång till.

Familjen de Ridder (Joos de Ridder är huvudintressent) äger tre fiskeriföretag i Belgien (Rederij de Ridder BVBA) och Nederländerna (J.J. de Ridder Beheer BV och Zeevisserijbedrijf De Ridder BV) med sammanlagt 5 båtar. Företaget sysslar med demersalt fiske efter plattfisk i första hand.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!