Svenska fiskebåtar i Afrika

Svenskt fiske utanför Västafrika kuster har pågått sen minst 1960-talet. Den första båt jag hittat som sålts till ett land i Västafrika eller Nordafrika såldes från Rörö 1957. Namnet på den båten var GG 45 Solvåg. Men långt innan dess byggdes svenska fiskbåtar för beställare i Sydafrika medan andra såldes till Sydafrika.

Nästa båt som fiskade i Nordafrika var GG 700 Cap Bon som 1964 började användas som skolfartyg för att lära upp fiskare i Tunisien. Projektet var slut 1974 och då seglades Cap Bon tillbaks till Sverige med målsättningen att den skulle säljas till svenska fiskare för fiske i hemmavatten. Så blev det inte.

Istället skänktes båten av Sida till Guinea-Bissau i Västafrika år 1975 och namnet ändrades till Guiledge. Undervisningslokalen och sovsalen byggdes om till lastrum. Hösten 1975 seglades båten ner till Guinea-Bissau. Meningen var att båten skulle användas i ett projekt för att utveckla det lokala fisket som Guinea-Bissau avsåg att genomföra. Det blev inte så utan båten sattes in i fiske med kubanska befäl.

Under samma period som GG 700 Cap Bon befann sig i Tunisien var 4 andra båtar i Västafrika för fiske utanför Ghana, Liberia, Sierra Leone och Senegal. Projektet var ett samarbete mellan ett danskt företag och ländernas regeringar. De fyra båtarna vara GG 112 Carmel, GG 346 Renland, GG 398 Westerö och GG 505 Polar. Besättningarna ombord var blandade, delvis svenska delvis lokala fiskare.

GG 87 Salmo var en annan båt som fiskade i Afrika, i detta fall västra och södra Afrika. Båten var klar 1975 och fiskade åren 1976-78 i Sydatlanten. Salmo är också den största fiskebåt som hittills varit registrerad i Sverige.

Det finns dessutom andra båtar som hamnat i andra länder i Afrika, exempelvis i Namibia via Norge och Danmark.

En senare GG 505 Polar var i Västafrika och fiskade åren 1993-1994. Då användes båten för fiske i Senegal, därefter fiske i Sverige och i finska Östersjön 1996 varefter sardinfiske bedrevs i marockanska och västsahariska vatten från 1997. Även senare fiskade båten regelbundet i västafrikanska vatten. 2013 såldes Polar till Marocko.

I början av 2000-talet fiskade en annan svensk båt i Västsahara, GG 205 Ganthi och från 2002 var det ytterligare båtar, en av dem var sannolikt GG 505 Polar.

2004 införde Marocko ett nytt fiskeriprogram som gav möjligheter för enskilda fiskare att chartra ut båtar för fiske i Marocko, inklusive Västsahara. GG 205 Ganthi, GG 934 Monsun och GG 270 Nordic var de tre svenska båtar som utnyttjade möjligheten. 2006 såldes Ganthi och Nordic men samma år köpte ägarna nya båtar, GG 309 Aldo och GG 130 Nordic IV som kom att fiska i Marocko. Dessa två båtar fiskade från 2007 först med svensk flagg och senare som flaggade i Komorerna. Monsun till såldes till Finland och blev Karelia.

Senare kom en lång rad svenska och svenskägda båtar att säljas till ägare i Marocko och andra till ägare i andra länder för fiske i Västsahara och Marocko. Bland dem GG 205 Ganthi VIII, GG 921 Bohuslän, GG 309 Aldo, GG 144 Themis, Karelia (tidigare Monsun), GG 158 Sunnanland, GG 505 Polar och GG 597 Midsjö. Flera av dem flaggades i Belize eller Komorerna. Bara en svenskägd båt fortsatte fiska i Västsahara/Marocko, Zander. Även den har senare sålts till marockansk ägare. Ett antal båtar, inklusive några som inte tidigare varit svenska fortsatte med svenska managers såsom Meya, Mist, Polar, Adrar och Aldo.

Till Mauretanien har GG 149 Kenya sålts.

Senare har ytterligare båtar sålts till Marocko/Västsahara, en till S 158 Sunnanland och S 364 Rockall. Fyra eller 5 svenskägda båtar fiskar idag i västafrikanska vatten, Nordic, Sudurey, Hoffell, Ieva Simonaityte och Simonas Daukantas. Eventuellt är svenskar managers för ytterligare 3 eller 5.

Svenskbyggda fiskebåtar för Afrika

 • Berea, 1903, Sydafrika

Svenskflaggade båtar som fiskat i Väst- och Nordafrika

 • GG 700 Cap Bon, Tunisien
 • GG 112 Carmel, Ghana, Liberia, Sierra Leone och Senegal
 • GG 346 Renland, Ghana, Liberia, Sierra Leone och Senegal
 • GG 398 Westerö, Ghana, Liberia, Sierra Leone och Senegal
 • GG 505 Polar, Ghana, Liberia, Sierra Leone och Senegal
 • GG 87 Salmo, Namibia och Elfenbenskusten
 • GG 205 Ganthi (1998), Västsahara/Marocko
 • GG 505 Polar (1990), Senegal och Västsahara/Marocko
 • GG 934 Monsun (Karelia), Västsahara/Marocko
 • GG 270 Nordic, Västsahara/Marocko
 • GG 130 Nordic IV, Västsahara/Marocko
 • GG 309 Aldo, Västsahara/Marocko
 • GG 149 Kenya, Mauretanien

Svenskägda men utlandsflaggade båtar som fiskat i Väst- och Nordafrika

 • Aldo, Västsahara/Marocko
 • Zander, Västsahara/Marocko
 • Nordic, Västsahara/Marocko
 • Simonas Daukantas, Mauretanien
 • Ieva Simonaityte, Mauretanien
 • Sudurey, Västsahara/Marocko
 • Hoffell, Västsahara/Marocko

Svenskägda båtar sålda till Afrika, namn, försäljningsår, land/länder

 • Boy Russell, 1912, Sydafrika
 • GG 45 Solvåg, 1957
 • GG 700 Cap Bon, 1975, Guinea-Bissau
 • GG 64 Astrid Marie (1986), Namibia via Norge
 • GG 399 Sette Mari, Namibia via Storbritannien
 • LL 534 Ingo (1966), Namibia via Norge och Portugal
 • GG 505 Polar (1990), Västsahara/Marocko
 • GG 934 Monsun (Karelia), Västsahara/Marocko
 • GG 309 Aldo, Västsahara/Marocko
 • GG 205 Ganthi VIII, Västsahara/Marocko
 • GG 597 Midsjö, Ryssland/Komorerna för fiske i Västsahara/Marocko
 • GG 921 Bohuslän, Västsahara/Marocko
 • GG 158 Sunnanland, Västsahara/Marocko
 • GG 144 Themis, Västsahara/Marocko
 • GG 663 Crona, Marocko
 • L 106 Monsun, Mauretanien
 • GG 158 Sunnanland, Västsahara/Marocko
 • S 364 Rockall, Västsahara/Marocko

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!