Allt mer bläckfisk i svenska vatten

Det har blivit allt vanligare med observationer av bläckfisk i svenska vatten. Det handlar i huvudsak om den större flygbläckfisken (också europeisk flygbläckfisk, Todarodes sagittatus) som många svenskar ätit vid besök i Sydeuropa.

Större flygbläckfisk. Bild: Antoine Benard Chazal. Public domain

Större flygbläckfisk finns i östra Nordatlanten från Grönland till Medelhavet och Guineabukten upp till Barents Hav. Större flygbläckfisk äter på våra breddgrader i huvudsak sill men även blåvitling, torsk, andra bläckfiskar, skaldjur och andra fiskarter. Kroppen kan vara från 20 cm upp till 75 cm lång.

I Nordsjön och Skagerak tycks den ha blivit allt vanligare de senaste åren. Observationerna i Sverige har blivit allt fler:

– Tidigare har den varit extremt sällsynt, man får gå tillbaka 16 år för information om fynd vid västkusten, men förra året gjordes åtta strandfynd och i i år har det också gjorts flera fynd, så det är inte omöjligt att den blir en vanlig art i våra vatten inom en snar framtid, säger Kennet Lundin, biolog vid Göteborgs naturhistoriska museum.

Faktum är att bläckfiskar blivit vanligare i hela världen och ingen är riktigt klar över anledningen till detta även om det finns gissningar och funderingar. Det största kommersiella fisket av bläckfiskar finns i vatten kring Japan, Korea, Kina och Taiwan samt vatten utanför Argentina och kring Falklandsöarna. Japansk flygbläckfisk (Todarodes pacificus) står för cirka 25% av bläckfiskfångsten i världen och Argentinsk kortfenad bläckfisk (Illex argentinus) för ungefär lika mycket.

I Europa finns det riktat bläckfiskfiske i Sydeuropa men på andra håll fångas bläckfisk främst som bifångst. I Sverige fiskas och landas i princip ingen bläckfisk alls men med tanke på att mängden bläckfisk tycks ha ökat kanske det vore intressant med bläckfiskfiske.

Bläckfisk fångas främst genom så kallad jigging, dvs automatiska pilkar (pilkmaskiner). Större fiskebåtar för jiggfiske har 100-tals automatiska pilkar men det kan ju räcka med en pilkmaskin vid mer småskaligt fiske. I södra Europa fiskas bläckfisk också med bur men mycket tas också som bifångst i bottentrålsfiske. Kan också fångas med snörpvad då många bläckfiskar förekommer i stora stim, Både när det gäller det storskaliga kommersiella jiggfisket och fisk med snörpvad så används ibland ljus för att locka bläckfisken. Vid lysfiske sker fisket på natten.

Hsiang Fu Chun, en större taiwanesisk jiggfiskebåt
Jiggfiske

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!