Antalet som läser bloggen och vilka det är

Enligt wordpress egen statistik så hade bloggen 350 074 unika sidvisningar och totalt 127 273 unika besökare under 2019. Enligt Google Analytics var det 314 192 unika sidvisningar och 102 500 unika besökare, dvs lägre än vad statistiken från wordpress anger. Enligt Google var det totala antalet sidvisningar 741 168. Siffrorna är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år.

Avvisningsfrekvensen var cirka 4%, dvs 96% av läsarna tittar på mer än en sida. Besöken varade i genomsnitt 1 min och 27 sekunder.

Besökarna kom till 69% till sajten genom Google-sökningar, till cirka 19% genom att gå direkt till sajten och till lite mer än 10% från sociala medier. Direktlänkar spelade en liten roll och stod bara för nästan 2% av besöken. Avvisningsfrekvensen var 15% för de som kom till sajten genom att till den direkt och 14% för de som kom genom direktlänkar. För de som kom till sajten via sociala medier var avvisningsfrekvensen mycket låg, under 1% och för de som kom vis sökningar var den cirka 1%. Även det mycket lågt.

Google-sökningar ensamt stod för 68% av besökarna och Facebook för 10%. andra sociala medier saknar helt betydelse. 60% av besökarna år 2019 var män och cirka 23% av alla besökare var äldre än 65 år gamla. 19% var mellan 55 och 64 år gamla, 21% mellan 45 och 54 år, 16% mellan 35-44 år och 17% mellan 25 och 34 år gamla. Andelen som var mellan 18 och 24 är gamla utgjorde 3,62% av läsarna.Det hela avspeglar den höga medelåldern i den svenska fiskeribranschen.

77 % av besökarna hade datorn inställd på att använda svenska som språk, 13% engelska, 4% danska och 2% norska. 77% av läsarna fanns i Sverige, 7% i USA, lite mer än 4% i Danmark, 2,5% i Norge och cirka 2% i Finland men bloggen hade läsare från nästan alla kustländer i världen plus ytterligare några länder. Det enligt Google Analytics. Enligt wordpress såg det ut så här:

Ungefär 19% av besökarna under 2019 fanns i Göteborg, 16% i Stockholm. Ungefär 7 % besökte sajten via satellit och liknande där land inte finns angivet, dvs det handlar till viss del om yrkesfiskare ombord på sina båtar.

På svenska och i Sverige finns det egentligen bara två andra tidningar/sajter som bevakar yrkesfiskefrågor. Det är Svensk Fisknäring och Havet.nu/Havsutsikt. Njord är dock större.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!