Sillfiskar är världens viktigaste fiskarter

Sillfiskar hör till de allra viktigaste kommersiella fiskarterna. De fiskas i stor utsträckning för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja men också som matfisk. Det allra största fisket när det gäller sillfiskar sker på anchoveta (peruansk ansjovis) följt av sardinella, sill, japansk ansjovis, sardin, menhaden, stillahavssardin och skarpsill (brisling).

Fiskmjöl och fiskolja utgör en ingrediens i fiskfoder till fiskodlingar som producerar laxfiskar, sparider och havsabborre samt i en del annat foder. Dessutom används fiskolja för att tillverka produkter med Omega-3.

Fångad mängd sillfiskar 2016, art, ton

  1. Anchoveta, 3 192 476
  2. Sardinella, 2 289 830 (flera olika arter)
  3. Sill, 1 639 760
  4. Japansk ansjovis, 1 304 484
  5. Sardin, 1 281 391
  6. Gulf menhaden, 618 719 (en av fler arter)
  7. Skarpsill, 584 577
  8. Japansk sardin, 531 466 (underart till stillahavssardin)

Sammanlagt fiskas också 150 000 ton atlantisk menhaden och cirka 600 000 ton shad (en mängd olika arter). Fisket på sillfiskar kan variera väldigt mycket mellan olika år då många arter är kortlivade och fortplantningen varierar kraftigt beroende på väderförhållanden.

Förutom sillfiskar är torskfiskar, tonfiskar och makrillar, scads, hårstjärtar, räkor och krabbor bland de mest fångade fiskgrupperna i världen.

Arter som i huvudsak används som matfisk är sill (Clupea harengus), stillahavssill (Clupea pallasii) och sardinella (Sardinella spp).

Sardinella gibbosa

Sill fiskas främst i Nordatlanten och sardinella i tropiska vatten i hela världen

Andra arter som anchoveta (Engraulis ringens), gulf menhaden (Brevoortia patronus), atlantisk menhaden (Brevoortia tyrannus), skarpsill (brisling, Sprattus sprattus) fiskas huvudsakligen för användning i fiskmjöls- och fiskoljeindustrin.

Ansjovis

Anchoveta fiskas utanför Peru och Chile, Menhaden i Atlanten öster om USA och i Mecikanska golfen, skarpsill i Nordsjön, Östersjön, Skagerak, Irländska sjön och Svarta havet.

Sardin (Sardina pilchardus), stillahavssardin (Sardinops sagax), shad (Alosa spp), japansk ansjovis (Engraulis japonicus), sydafrikansk ansjovis (Engraulis capensis), kalifornisk ansjovis (Engraulis mordax) och ansjovis (Engraulis encrasicolus) används som matfisk såväl som till fiskmjöls- och fiskoljetillverkning.

Stillahavssardin

Sardin och ansjovis fiskas i södra Europa, Nordafrika och Västafrika, Stillahavssardin utanför Amerika och Ostasien, kalifornisk ansjovis utanför USA och Mexicos västkust, shad i varmare vatten i hela världen.

I det svenska fisket är sill och skarpsill de viktigaste arterna. Sill fiskad i Nordatlanten, Nordsjön, Skagerak och Kattegatt används i stort sett uteslutande till mat, sill fiskad i västra Östersjön nästan uteslutande till mat medan sill fiskad i Östersjön och Bottenhavet i huvudsak används för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja samt till foder och till viss del som mat. Skarpsill använd i huvudsak till fiskmjöl och fiskolja om den är fiskad i Nordsjön och till mat om den är fiskad i Skagerak. Ett fåtal svenska yrkesfiskare fångar även sardiner och sardinella i Västafrika.

Läs mer: