Stoppat trålfiske hjälper inte mot övergödning

Ett av Östersjön stora problem är övergödning. Orsakerna till detta är bl.a. gamla synder, dvs orenade utsläpp av avlopp från människans aktiviteter från 1950-talet fram till 1990-talet. Detta är numera åtgärdat, men utsläppen från jordbruket återstår. Framförallt handlar det om att åtgärder inte vidtagits i det polska jordbruket medan alla andra länder minskat sina utsläpp.

Övergödning orsakar syrebrist och döda bottnar. Dessutom har situationen förvärrats av att det allt mer sällan kommer in salt friskt vatten från Kattegatt. Orsakerna till det är sannolikt delvis storskaliga klimatförändringar som exempelvis färre rejäla stormar. Rejäla stormar brukar medföra stora inflöden. Kanske kan också ändrade vind- och strömförhållanden genom byggandet av broar ha påverkat inflödet av friskt vatten.

Övergödningen resulterade i ett enormt torskbestånd under 1980-talet som ledde till ett överfiske. Sannolikt ledde det också till en kraftig tillväxt av skarpsillsbeståndet för innan 1980-talet var det helt okänt att det skulle finnas så mycket skarpsill i Östersjön. Under senare år har det lett till en mycket kraftig tillväxt av storspiggsbeståndet vilket lett till minskade bestånd av rovfisk nära kusten. Storspigg fiskas inte alls och när det gäller skarpsil fiskas sannolikt för lite.

Ett stoppat trålfiske kan inte råda bot på övergödningen och sannolikt skulle det istället förvärra läget, vilket också det stoppade torskfisket eventuellt kommer att göra. Stoppat trålfiske är helt meningslöst och kanske kontraproduktivt. Det skulle innebära att spiggen och skarpsillen skulle bred ut sig ännu mer med minskade bestånd av rovfisk som konsekvens. Istället borde troligen trålfisket av skarpsill ökas och trålfiske av spigg startas.

Läs också: Felaktigheter och dumheter i DI om industrifiske

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!