Fritidsfiskare fuskar med lax i Vänern

Det har visat sig att fritidsfiskare som fångar vilda laxar i Vänern följer lagen och släpper ut dem igen. Men de stympar dem också genom att klippa bort fettfenan. Det är något som görs på odlade laxar för att kunna skilja dem från de vilda. Odlad lax med klippt fettfena är tillåten att fånga medan vild lax inte får fångas.

Om en person, i dessa fall en fritidsfiskare, klipper bort fettfenan från en vild lax innebär det att nästa gång någon fångar laxen så går den inte att skilja från de odlade och sätts alltså inte ut igen vilket Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland ser som ett stort problem:

Vild fisk som klipps kommer ju då inte att transporteras upp för lek i Klarälven vilket drabbar de vilda populationerna av Klarälvslax och öring. Fisk som klipps kan heller inte särskiljas från odlad fisk ute på sjön och riskerar därför att fångas upp utan att återutsättas. Eftersom det är nästintill omöjligt för våra tillsynsmän att bevaka detta kommer vi i förlängningen, om problemet fortsätter, att behöva se över fredningsområden då områden fria från fiske, i realiteten, är det enda som kan skydda fisken från denna olagliga hantering.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!