Bakgrunden till Fishrot-skandalen

1963 grundades det fiskeriföretag som senare skulle få namnet Sjolaskip hf. Då var det ett familjeföretag som ägde fiskebåten Sjoli. Efter denna båt ägde familjen ytterligare några fiskebåtar med samma namn. 1992 bildades Sjolaskip hf och vid den tidpunkten ägde företaget Sjoli, en frystrålare med en längd på 57 meter.

Sjoli 2005. Bild: Rick Vance

1998 köpte de en ny större båt som 1999 byggdes om till transport och servicefartyg för den fiskeflotta de byggt upp genom att köpa begagnade fiskebåtar från de sönderfallande öststaterna. Även denna båt fick namnet Sjoli.

Totalt köpte de minst 6 trålare plus 2 trålare de byggde om till transportfartyg inklusive Sjoli. Några av båtarna var Alpha, Beta, Delta, Gamma och Heinaste. Till en början flaggades båtarna på Cypern men flyttades senare till Belize. Formellt ägdes båtarna ofta av systerbolag eller dotterbolag i olika länder och Cypern var centralt i sammanhanget. De bytte ofta formell ägare som alltid dock ingick i koncernen. Fiske bedrevs i marockanska, västsahariska och mauretanska vatten. Verksamheten sköttes från ett dotterbolag i Las Palmas på Kanarieöarna.

Sjolaskip var inte ensamma om att köpa upp gamla sovjetiska och östeuropeiska fabrikstrålare utan många företag från Island och Färöarna gjorde det, däribland Samherji och Thor Fisheries. Samherji köpte bland annat en ryska trålare år 2004 som fick namnet Engey. Denna båt ägdes sedan av en lång rad olika bolag i Samherjikoncernen under olika namn som Kristina och Alina och olika flagg (Island, Bulgarien, Belize och Polen), innan den slutligen såldes till rysk ägare år 2014 och blev Kapitan Demidenko.

2007 hade Sjolaskip 6 stora trålare, 2 servicefartyg och cirka 1 400 anställda. Samma år såldes denna verksamhet till Samherji och döptes om till Katla Seafood men behöll färskfisktrålaren Delta för sin egen del. Den såldes dock snart till Island och blev Alsey, troligen med Isfelag Vestmannaeya hf som ägare. Idag finns den i Ryssland. Båten ersattes dock med en ny HF 23 Delta som såldes 2012 till ägare i Marocko för fiske i Västsahara. Har idag namnet Al Wafae. De som övertogs av Samherji var Alpha, Beta, Gamma, Heinaste, Sjola, Janus, Geysir och Sirius. Ägare av Sjolaskip vid denna tid ska ha varit Egill Arnason.

Geysir som tidigare haft namnet Achilles ägdes av Polaris Seafood ehf med samma adress som Sjolaskip och var därför sannolikt ett dotterbolag eller systerbolag. Användes från cirka 2010-2011 för fiske i Namibia. Geysir såldes 2012 till rysk ägare och blev Mekhanik Kovtun. Redan 2009 var Samherji delägare i Polaris Seafood ehf genom Katla Seafood ehf. 2014 var de huvudägare genom Samhjeri ehf.

Sjola döptes vid köpet om till Yaiza och fortsatte användas som servicefartyg. Skrotad efter att Samherji sålde Katla Seafoods till Murmansk Trawl Fleet år 2013.

2008 flyttades Janus till Färöarna med Framherji, delägt av Samherji som ägare, 2002 flyttades båten till Belize och fick namnet Alina, men redan samma år vidare till Polen där trålaren ägdes av Samherjis polska bolag. Sommaren 2013, efter att Katla Seafood sålts, såldes båten till ryska ägare och blev Kapitan Nazin.

Sirius flyttades till Polen 2009 och såldes till rysk ägare 2013 varvid den blev Kapitan Kayzer. De fortsatte fiska i västafrikanska vatten för Katla Seafoods hela tiden båten ägdes av Samherji.

Beta flaggades troligen i Polen 2011 men med fortsatt fiske i Västafrika. Innan dess flaggad på Cypern mellan 1992 och 2005 samt därefter i Belize. 2013 såld till Baltlanta UAB i Litauen varvid båten fick namnet Simonas Daukantas. Ägaren av Baltlanta UAB, Magnus Roth, äger idag också Katla Seafood Canarias SL (Katla Seafood SL) på Kanarieöarna. Båten sköts dock av det isländska bolaget Uthafsskip ehf sen en tid tillbaka.

Alpha flaggades för sin del i Polen år 2008, men året efter återigen i Belize år 2009 vars flagg båten hade mellan 2005 och 2008 efter att från 1992 ha varit flaggad på Cypern. Bytte 2010 namn till Jose Marti, var en tid flaggad på Kuba men snart flaggad i Belize igen. Har i huvudsak fiskat i Namibia sen 2010. Heter sen 2016 Geysir med Empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial del Alba S.A., ett statligt venezolanskt bolag som majoritetsägare. Det statliga kubanska bolaget Sociedad Mercantil Pescavante Corporation, S.A. (Pescavante) äger 49%. Båten sköts av Saga Seafood (Pty) Ltd enligt en del källor, enligt andra av Quenya Holdings Limited som är ett bolag på Cypern som ägs av Samherji. Sannolikt har Quenya upphört som manager för båten och Saga tagit över.

Quenya Holdings är kopplat till Samherji genom företrädaren Ingvar Juliusson som också är företrädare för Onward Investment Ltd (Onward Fishing), ett dotterbolag till Samherji i Storbritannien. Juliusson är också företrädare för de cypriotiska bolagen Advanz Invest Cyprus Ltd, Esja Seafood Ltd, Dacento Investments Ltd, Noa Pelagic Ltd och Esja Shipping Ltd samt till de inaktiva cypriotiska bolagen Ditalo Shipping Co Ltd, Seadove Shipping Co Ltd, Snaefell Ltd, Heinaste Investment Ltd och Scrombrus Shipping Ltd. Alla dessa bolag har alltså en direkt koppling till Samherji. I Fishrot-pappren uppträder Ingvar Juliusson flitigt.

Scrombrus Shipping Ltd har tidigare haft namnen Esja Investments Ltd och Katla Chartering Ltd och är kopplat till Esja Investments på Mauritius. Esja Shipping Ltd har haft namnen Katla Shipping Holding Ltd och Miginato Holdings Ltd medan Esja Seafood Ltd varit Katla Seafood Holding Ltd och Fidelity Bond Investments Ltd. Noa Pelagic Ltd har för sin del tidgare haft namnen Defalto Holdings Ltd och Mermaria Seafood Ltd.

Heinaste 2006. Bild: Rick Vince

Heinaste var vid köpet av Sjolaskips verksamhet år 2007 flaggad i St. Kitts & Nevis efter att ha varit flaggad i Belize till 2002. 2013 flaggades båten i Belize igen. Sen åtminstone 2013 har båten fiskat i Namibia och sålts mellan olika bolag i vilka Samherji haft dominerande ägareintressen. Idag ägs båten av Heinaste Investment Namibia (Pty) Ltd och sköts av Saga Seafood (Pty) Ltd.

Vissa uppgifter gör gällande att Heinaste köptes av ett inhemskt namibiskt företag, ArcticNam Fishing (Pty) Ltd, i april 2018, men inget sådant syns i internationella register. Ägare av ArcticNam Fishing är Sinco Fishing, Yukor Fishing och Epango Fishing. Det mesta tyder på att Samherji fortfarande äger 49%  av det bolag som äger båten, Heinaste Investments Namibia (Pty) Ltd (tidigare var ägaren Esja Fishing som har samma adress). Heinaste och ArcticNam är flitigt förekommande i Fishrot-pappren.

2013 köptes också fabrikstrålaren Blue Wave som fick byta namn till Saga och få polsk flagg. Sen 2018 är den flaggad i St. Kitts & Nevis. Ägare är formellt ett bolag som heter Saga Investment (Pty) Ltd men båten sköts av Saga Seafood (Pty) Ltd. Båda bolagen är hemmahörande i Belize men företräds av islänningen Egill Arnason som tidigare varit chef för Katla Seafoods. Han verkar också vara huvudägare men Samherji äger sannolikt en aktiepost i bolaget. Båten har använts i fisket i Namibia.

2010 blev Samherji av med sina kvoter i marockanska vatten vilket föranledde att de sökte sig till nya fiskevatten och valet föll på Namibia. Kvoter fick de enligt Fishrot-dokumenten som läckt genom att betala mutor till ledande politiker, företagare och släktingar till ledande politiker:

Early in2016, Samherji received a quota of 5,000 tons from Fishcor and paid 50 million ISK less than a similar deal shortly before. Concurrently, a company called JTH Trading received a payment of 30 million ISK from Samherji, reportedly for consulting services.

This company is owned by the minister’s son-in-law. According to a proposed consultancy agreement, the company was meant to assist Samherji getting projects in exchange for undefined performance-related payments. The company has repeatedly received payments concurrently with Samherji’s quota deals with Fishcor.

In March 2017, Samherji paid 25 million ISK to the state-run company and 30 million to JTH Trading. In August of the same year 40 million ISK went to Fishcor and 50 million ISK to JTH. A similar pattern can be seen for the year 2018 and into the current year.

For the past three years Samherji has paid JTH Trading close to 300 million ISK in this manner. Despite being registered to the son-in-law, payments out of the company can be traced to companies owned by the other two sharks.

Jóhannes says that part of the price was actually paid to circumvent the state-owned company. “Instead of paying 100% of the correct price to Fishcor, Fishcor received only 65%, for instance, while 35% was deposited on the sharks’ accounts. We paid less than market price after all our expenses. Fishcor is losing money on this and the State as well,” he says.

Consulting fees like these are a connecting theme in the Namibia operation for the past few years. In five years, Samherji has paid the equivalent of 600 million ISK to four of the Namibian sharks’ companies, either in relation to deals between Samherji and the State or as a result of facilitation by the minister and his people.

I Namibia har Samherji (eller har haft) intressen i bolagen Katla Seafood Namibia (Pty) Ltd, Katla Seafood Namibia Holding (Pty), ArcticNam Fishing (Pty) Ltd, Heinaste Investments Namibia (Pty) Ltd, Esja Holding (Pty) Limited, Esja Fishing (Pty) Ltd och Esja Investments (Pty) Ltd. En del av dessa bolag kan vara samma företag som bytt namn. Moderbolag är dock Esja Holding (Pty) Ltd vars huvudägare var brittiska Onward Investment Ltd som ägs helt av Samherji, dock genom flera olika bolag. Katla-bolagen heter numera Mermaria. De olika bolagens namn och ägarförhållanden har ändrats genom åren.

De flesta bolagen har flera namn under tiden de funnits:

  • Katla Seafood Namibia (Pty) Ltd, Esja Mar Fishing (Pty) Ltd
  • Katla Seafood Namibia Holding (Pty) Ltd, Tidle Wave Investments 83 (Pty) Ltd, KSN Holding
  • ArcticNam Fishing (Pty) Ltd
  • Heinaste Investments Namibia (Pty) Ltd, Tidle Wave Investments 92 (Pty) Ltd.
  • Esja Holding (Pty) Limited, Charmaco Investments N°5, Esja Mar Holding
  • Esja Fishing (Pty) Ltd, Tidle Wave Investments 88 (Pty) Ltd
  • Esja Investments (Pty) Ltd, Tidle Wave Investments 87 (Pty) Ltd
Ägande och kapitalflöde i Esja-bolagen 2014

Esja Holding (Pty) Ltd äger också 100 % i Katla Seafood Namibia Holding (Pty) Ltd (idag Mermaria Seafood Namibia Holding (Pty) Ltd) som i sin tur äger Katla Seafood Namibia (Pty) Ltd, idag Mermaria Seafood Namibia (Pty) Ltd, KSN Holding ägde 2014 också 49% i Momeva, innehavare av nambiska kvoter. Senare släpptes lokala partners in i större utsträckning och flera av bolagen blev minoritetsägda av Samherji.

Att ständigt flytta båtar mellan olika bolag och olika länder, att byta namn på bolag, lägga ner och starta nya är klassiska metoder för att undvika beskattning och dölja vem som är den egentlige ägaren. Ett annat sätt är att använda bulvaner:

The policy that Namibians had priority access to the fishing resources was adopted early on and enshrined in law.

Samherji’s solution was tastefully called putting a “black face” on the activities: “get locals to front as owners,” to quote verbatim. The sharks helped. The digital fingerprints of Namibia’s current minister of justice can be seen on the drafts of this manoeuvre.

The manoeuvre meant that Samherji became a minority owner of its own fishing company, Katla, in Namibia. The majority of shares in the company were registered to a company owned by a Namibian.

The documents show that this was not the fact of the matter. The co-owner is described as “a front for James and his guys”. Under-the-table deals are said to guarantee Samherji control of the company and almost 75% “economic share”.

Sen 2016 äger ett annat bolag kopplat till Samherji och Namibia, Esja Seafood Ltd, även RSW-trålaren Janus som har polsk flagg. Den sköts också av Saga Seafood (Pty) Ltd.

Saga Seafood (Pty) Ltd uppges på en del sajter vara inaktivt, men det stämmer sannolikt inte. Det finns också ett bolag med namnet Saga Seafood ehf på Island som kan kopplas till de två bolagen i Belize. Undercurrent News uppge att Saga Seafoods är ett aktivt bolag och dessutom ett dotterbolag till Samherji.

De olika bolagen med namnet Saga Seafood grundades alla 2013 eller 2014, dvs efter att Samherji sålt Katla Seafood och därmed sannolikt som ett led i flytten av fisket från Västafrika till Namibia. Egill Arnason (Egil Arnasson) följde med som chef från Katla Seafood till Saga Seafood. Han förekommer i Fishrot-pappren men inte i samband med några mutbrott eller oegentligheter. Saga Seafood tycks inte ha varit inblandade i de tveksamma affärerna.

I mitten av januari meddelade Samherji att de skulle avveckla sina fiskeriintressen i Namibia.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!