Fiskens klimatpåverkan

Det norska forskningsinstitutet SINTEF har undersökt olika fiskprodukters klimatpåverkan. Odlad lax och skaldjur har störst klimatpåverkan i förhållande till vikten och pelagisk fisk har minst klimatpåverkan.

Den odlade laxens klimatpåverkan kommer till 40% från odling av sojabönor som ingår i fiskfodret. Med större andel fiskmjöl i fodret hade klimatpåverkan varit mycket mindre.

De klimatvänligaste fiskarterna att äta är pelagiska stimfiskar som sill och makrill. De fiskas i huvudsak av stora pelagiska fiskebåtar som använder snörpvad (ringnot) och flyttrål (pelagisk trål).

Fisk och skaldjur som framförallt fiskas av mindre trålare som använder bottentrål orsakar större klimatpåverkan än pelagiskt fiske. I Norge är klimatpåverkan dock mindre än i Sverige för denna typ av fiske då även det fisket domineras av stora trålare vilket innebär mindre bränsleförbrukning per kilo fångad fisk än vad dom är fallet för små trålare.

Högst klimatpåverkan har odlad lax (på grund av sojaodlingen) samt skaldjur.

Alla sjömat har dock mindre klimatpåverkan än både nötkött och fläskkött om vi inte räknar med naturbeteskött som har samma klimatpåverkan som viltkött, dvs ingen alls.

Sen den förra undersökningen (2007) har det demersala fiskfiskets (torsk, kolja, sej, på engelska cod, haddock, saithe etc) klimatpåverkan minskat, främst beroende på att det finns mer fisk i havet vilket gör fisket mer effektivt men också på grund av modernare bränslesnåla fiskebåtar.

Den odlade laxens klimatpåverkan har ökat på grund av ökad användning av soja i laxfodret.

Den som vill äta miljö- och klimatvänligt samt nyttigt bör alltså äta mer sill och makrill men även mer skarpsill, siklöja och andra pelagiska fiskar.

En klimat- och miljövänlig svensk fiskebåt.
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!