Danska landningar av tobis 2019

Danmark har den största tobiskvoten av alla länder och fisket som bedrivs i Nordsjön är viktigt för många danska yrkesfiskare. Det handlar om ett säsongsfiske från april/maj till juni/juli. De båtar som fiskar och landar tobis är i stort sett samma båtar som fiskar och landar brisling (skarpsill) och sperling (vitlinglyra).

Problemet med det danska fisket under 2019 är att landningarna inte redovisats på danska Fiskeristyrelsens hemsida. Eller rättare sagt. De har publicerat ofullständiga uppgifter. Tidigare fanns det mer korrekta uppgifter publicerade gällande 2019 men de går inte att få tag på i nuläget. Faktum är också att det som publicerats och anger tillgängliga årsmängder i verkligheten i vissa fall skulle kunna vara landningar. Totalt landades cirka 96 000 ton under 2019. 2018 landades 175 000 ton.

HG 265 Asbjørn

HG 265 Asbjørn. En större dansk pelagisk fiskebåt som också ägnar sig åt industrifiske. Bild: Kim Jørgensen, Dansk Fiskeri & Søfart

Tobis 2019 per båt, båtnamn, ton, företag, hemmahamn (troligtvis tillgänglig mängd vilket alltså inte är detsamma som landningar)

 1. HG 265 Asbjørn, 11 710, Asbjørn A/S (fam. Magnusen), Hirtshals
 2. S 264 Astrid, 9 532, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson), Skagen
 3. HG 333 Isafold, 8 745, P/R HG 333 Isafold (Jørgensen & Mølgaard), Hirtshals (5)
 4. S 349 Gitte Henning, 8 541, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen), Skagen
 5. S 205 Ceton, 6 423, Gifico ApS (fam. Claesson), Skagen
 6. E 349 Cattleya, 5 717, Cattleya A/S (Flemming Pedersen), Esbjerg
 7. S 144 Themis, 5 272, Themis Fiskeri A/S (fam. Ryberg/Lorentsson), Skagen (2)
 8. HG 62 Beinur, 5 100, Beinur A/S (fam. Tindskard), Hirtshals
 9. E 727 Jette Kristine, 3 860, Jette Kristine E 727 ApS (fam. Ryberg/Lorentsson), Thyborøn (2)
 10. L 673 Meilsø, 3 562, P/R L 673 Meilsø (fam. Knak), Thyborøn (1)
 11. L 228 Susanita, 2 226, P/R Susanita (John Anker Hametner Larsen 75%), Thyborøn (4)
 12. L 649 Martine, 2 184, Nordstrand Fiskeri ApS (Birthe Kjeldsen), Thyborøn
 13. HG 264 Ruth, 2 169, Rederiet Ruth A/S (Gullak Madsen), Hirtshals
 14. AS 202 Neptun, 1 776, Odeskar Fiskeri A/S (fam. Andersson), Grenå
 15. L 106 Monsun, 1 762, Christer og Lennart Fiskeri ApS (fam. Jansson), Thyborøn
 16. L 229 Lykke Hametner, 1 666, John Anker Hametner Larsen, Thyborøn (4)
 17. S 549 Stefanie, 1 581, August A/S (Kim Folmer Pedersen), Skagen (3)
 18. S 149 Birthe, 1 529, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen), Skagen
 19. S 364 Rockall, 1 473, Astrid Fiskeri A/S (fam. Johansson, Skagen
 20. L 573 Hallingsø, 1 238, P/R Hallingsø (fam. Knak), Thyborøn (1)
 21. HM 379 Lingbank, 1 003, Lingbank Fiskeri ApS (fam. Rasmussen), Hanstholm
 22. L 227 Grethe Hviid, 1 002, John Anker Hametner Larsen, Thyborøn (4)

Då siffrorna är osäkra och sannolikt inte avspeglar verkliga landningar så gör jag ingen tabell med landningar per företag. De största företagen är Henning Kjeldsens Gitte Henning A/S, familjen Rybergs två företag, familjen Johanssons Astrid Fiskeri A/S, familjen Magnusens Asbjørn A/S, John Anker Hametner Larsen, P/R HG 333 Isafold, familjen Claessons Gifico ApS, Cattleya A/S som ägs av Flemming Pedersen, familjen Tindskard med Beinur A/S och familjen Knak med två partrederier.

Familjen Claesson och familjen Johansson bedriver också fiskeriverksamhet i Sverige där tobis också fiskas.

Källor: FiskeristyrelsenDansk SkibsregisterCVR-registret

Läs mer:

Fotnoter:

(1) Familjen Knaks två båtar ägs av två partrederier som också har ägare utanför familjen. Andi Knak och Leif Knak äger tillsammans 60% i P/R L 673 Meilsø och P/R Hallingsø,  Danny Ørts Andersen 20% via Danny Ørts Andersen Fiskeri ApS och Rene Røn 20% via Rene Røn Fiskeri ApS.

(2) Familjen Ryberg/Lorentsson äger Rylo AB i Sverige och Rylo Danmark ApS. Rylo AB är moderbolag till Themis Fiskeri A/S och Rylo Danmark ApS är moderbolag till Jette Kristine E 727 ApS. När tobisen fiskades var dock Niels Arne Hounisen fortfarande ägare av Jette Kristine E 727 ApS.

(3) August A/S ägs formellt av Kim Folmer Pedersen. S 549 Stefanie har dock Henning Kjeldsens märke i fören och han sitter också i styrelsen för företaget. Företaget har också Henning Kjeldsens hemadress som sin adress. Det kan argumenteras för att August A/S i realiteten kontrolleras av Henning Kjeldsen. Nordstrand Fiskeri ApS ägs av Henning Kjeldsens fru Birthe Kjeldsen.

(4) John Anker Hametner Larsen äger flertalet av sina fiskebåtar personligen. L 228 Susanita ägs dock av ett partrederi i vilket han personligen äger 75% medan resterande 25% ägs av Tonsberg Byg ApS (tid. Trondur Fiskeri ApS) som han också äger personligen.

(5) P/R HG 333 Isafold ägs till 100 % av paret Karsten Mølgaard och Lise Bjørn Jørgensen. Båten sköts av Isafold Invest ApS som ägs till 94% av Karsten Mølgaard och Lise Bjørn Jørgensen. Kristian Larsen äger 6% genom Kristian Larsen Holding Hirtshals ApS.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!