Månadens fisk – kolmule (blåvitling)

Kolmule eller blåvitling, Micromesistius poutassou, som den också heter är en liten torskfisk som lever i stim på ganska stora djup i de norra delarna av Atlanten från nordöstra USA till Norge och i Barents hav och ner till Marocko i nordvästafrika. Finns även i Medelhavet. Lever på mellan 50 och 400 meters djup, ibland ner till 1 000–2 000 meters djup. Den lever av fiskar, räkor och snäckor. Kan bli upp till 50 cm lång och kring 20 år gammal. Leken sker i de fria vattenmassorna i mars–april på 300–600 meters djup. Ägg och larver lever i den fria vattenmassan.

Blåvitling. Public domain

Färöarna och Norge står för största delen av fisket. Andra länder med större fiske på kolmule är Danmark, Irland, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland. Förr var det officiella namnet blåvitling på svenska, men det verkar förvånande nog ha bytts mot kolmule om vi ska gå enligt rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 som getts ut i år av Havs- och vattenmyndigheten.

I början av året fångas kolmule kring väster om Irland och Skottland, runt Färöarna och Island samt i de sydligare delarna av Norska havet. Fisket sker med flyttrål. Den största delen av fångsten används för fiskmjöl och olja men arten säljs också färsk samt frusen. Norskt, färöiskt, isländskt och danskt fiske är främst för fiskmjölsindustrin medan brittiskt, nederländskt och tyskt fiske som sker med stora pelagiska fabrikstrålare främst går till konsumtion. Konsumtionsfisken exporteras till stor del till Västafrika, framförallt till Nigeria.

Svenska yrkesfiskare har en kvot på 13 320 ton under 2020. Totalt är kvoten (TAC) 326 484 ton. För 2019 var TAC 319 727 ton, varav Sverige hade 12 075 ton. Det mesta av det brukar bytas bort mot sill i bl.a. Nordsjön så svenska båtar fiskade bara 16 ton år 2019. Detta fångade i stort sett enbart som bifångst i Skagerak och Nordsjön.

Fisket av kolmule är långsiktigt hållbart och beståndet är underfiskat. Tillsammans med makrill och sill är det den mest fångade fiskarten i Nordostatlanten.

På isländska är namnet kolmunni, på färöiska svartkjaftur, norska kolmule, danska blåhvilling och engelska blue whiting.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!