Största svenska kvoterna

De viktigaste fiskarterna för svenskt fiske kvotmässigt är sill, skarpsill, blåvitling, tobis och makrill. Sill fiskas i Östersjön men även i Nordatlanten, Norska havet, Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. Skarpsill fiskas främst I Östersjön men även i Skagerak och Nordsjön. Tobiskvoten är ännu inte bestämd men 2019 var den 12 478 ton. Tobis fiskas i Nordsjön.

Makrill fiskas i Nordsjön och Nordatlanten medan blåvitling i allmänhet byts mot sill och inte landas av svenska fiskebåtar. De som byter bort sill mot blåvitling är främst danska fiskebåtar som inte sällan ägs av svenska yrkesfiskare. I framtiden kan det dock kanske bli så att svenska båtar själva fiskar en del av blåvitlingkvoten. Det finns i alla fall i nuläget minst 3 båtar som är möjliga att använda för fiske i Nordatlanten och senare i år kommer det att finnas ytterligare tre varav en kanske byggs i just det syftet. De andra två nybyggena är dock kanske i minsta laget.

Fiskart, hav, kvot i ton (observera att tobiskvoten ännu inte är bestämd)

  1. Sill, Östra Östersjön, 51 300
  2. Skarpsill, Östersjön, 40 074
  3. Blåvitling, Totalt, 12 330
  4. Sill, Bottenhavet/viken, 11 712
  5. Sill, SKN, 10 783
  6. Makrill, Totalt, 5 188
  7. Sill, NVG Norska havet, 4 344
  8. Sill, Joint Nordsjön, 3 913
  9. Kräfta, Skag/Katt, 3 611
  10. Skarpsill, Skag/Katt, 3 375

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!