Svenskt yrkesfiske, marknaden för fiskprodukter och corona-viruset

Flera fiskeriorganisationer och fiskauktionsföretag har tillskrivit landsbygdsministern, dvs regeringen om marknadssituationen för konsumtionsfisket på grund av åtgärderna mot spridningen av covid-9 (nya coronaviruset) coronaepidemin i Sverige. Jag återpublicerar deras öppna brev från den 15 mars här.

Angående svenskt yrkesfiske, marknaden för fiskprodukter och corona-viruset

Sveriges Fiskares PO (SFPO) tillskriver er tillsammans med Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC),
Havs- och kustfiskarnas PO (HKPO), Stockholms & Smögens Fiskauktioner samt Göteborgs Fiskauktion (GFA) i anledning av corona-viruset för att uttrycka en stor oro över effekterna på marknaden för fiskprodukter.

Den rådande marknadssituationen är exceptionell och marknaden för våra produkter ser ut att falla samman. Om inga motåtgärder vidtas riskeras att många kommer att möta en snabb och hård konkurs.

Vi har förstått att ökade stängningar av gränser och andra logistiska problem kan medföra uppenbara svårigheter i livsmedelsförsörjningen, då så ringa andel av vår mat produceras inom landet. Vikten av en hög självförsörjningsgrad är nu uppenbar för envar. En livsmedelsproducerande näring som fisket har i det perspektivet en ännu viktigare roll att spela i framtiden, men det kräver då att näringen finns kvar också efter nuvarande kris.

Vi har positivt noterat Kommissionens förslag att ändra EMFF-förordningen för att möjliggöra finansiell kompensation till yrkesfiskare i anledning av corona-viruset och i Norge klassificeras yrkesfisket som samhällsviktigt. Alltför länge har synen på svenskt yrkesfiske i Sverige varit präglad av negativitet. Den norska regeringen har nogsamt angivit för fiskerinäringen hur densamma på bästa sätt ska kunna bistå i livsmedelsförsörjningen om krisen i samhället skulle förvärras. Vi tar tacksamt emot liknande förslag från vår regering avseende svenskt yrkesfiske.

Vi vädjar till er att fästa uppmärksamhet på det ovan sagda och vi vädjar till er att vidta alla åtgärder inom Ert utrymme för att säkerställa att marknaden för fiskprodukter inte havererar så att svenskt yrkesfiske ska kunna fortsätta fiska och därmed förse svenska konsumenter med livsmedel från hav och sjöar.

SFPO:s och HKPO:s medlemmar fiskar nästan all fisk och skaldjur som landas för konsumtion i Sverige. Det svenska insjöfisket bistår årligen med ca 1 500 t fisk till den svenska livsmedelsförsörjningen.

SIC har noterat de problem som är på gång att uppstå i hela produktionskedjan för insjöfisken, särskilt på den i restaurangbranschen så populära gösen, vars pris senaste veckan sjunkit med 40% på fiskauktionerna. I våra insjöar finns en möjlighet att öka fångsterna med mycket kort varsel utan att riskera bestånden om behov skulle förefinnas i den nu uppståndna situationen.

I Vänern finns exempelvis möjlighet att öka fisket med minst 200 ton blandade arter. SIC har möjlighet att påskynda igångsättning av produktion av fiskmassa motsvarande lika mycket. SIC har även möjlighet att börja nyttja den majoritet av vattnen som just nu är helt i träda, vilket skulle kunna mångdubbla produktionen.

Även i havet finns möjligheter att fiska stora mängder fisk hållbart och MSC-certifierat om vi bara får möjligheter att göra så.

Även på längre sikt och inför framtida kriser som kan uppkomma, har vi möjlighet att delta genom en ökad produktion för vår gemensamma trygghet på det sätt som beskrivits.

Peter Ronelöv Olsson, ordf SFPO
Tommy Lang, ordf HKPO
Mats Eriksson ordf SIC samt styrelseordf Stockholm & Smögens Fiskauktioner
Roger Thilander, VD GFA

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!