Danska fiskerättigheter för blåvitling 2020 – båtar och företag

Blåvitling eller kolmule som den också kallas är tillsammans med sill den mesta fiskade fiskarten i nordiska vatten. Nordiska yrkesfiskare fångar i huvudsak blåvitling för industriändamål, dvs för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. I Danmark är fisket av blåvitling viktigare än det är i Sverige och fiskerättigheterna innehas av i stort sett samma företag som också har fiskerättigheter för makrill. Blåvitling fiskas med flyttrål väster om brittiska öarna, runt Färöarna och Norska havet.

HG 265 Asbjørn. Bild: Kim Jørgensen, Dansk Fiskeri & Søfart

Fiskerättigheter för blåvitling (kolmule) 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

  1. HG 265 Asbjørn, 14 637, Asbjørn A/S, Hirtshals
  2. S 349 Gitte, 12 209, Gitte Henning A/S, Skagen
  3. HG 264 Ruth, 11 056, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
  4. S 264 Astrid, 9 052, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
  5. HG 62 Beinur, 5 421, Beinur A/S, Hirtshals
  6. HG 333 Isafold, 2 441, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
  7. S 206 Ahlma, 321, Ahlma Danmark ApS, Skagen

Fiske av blåvitling (svartkjaftur) har länge varit traditionellt färöiskt fiske och i Danmark är det tre av de stora fiskeriföretagen, Rederiet Ruth A/S, Asbjørn A/S och Beinur A/S som ägs av färingar. Ahlma Danmark ApS och Astrid Fiskeri A/S är svenskägda.

Källa till uppgifterna är Fiskeristyrelsen

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!