Estlands största fiskebåtar 2020

Estlands fiskeflotta består dels av en utsjöflotta av trålare som fiskar räka och fisk, dels av en lokal fiskeflotta som fiskar sill och skarpsill i Östersjön. De båtar som fiskar räka i Nordatlanten ägs av det isländska företaget Reyktal þjónusta ehf via dotterbolag i Estland. En av båtarna. EK-1202 Reval Viking, har dock danska Ocean Prawns som hälftenägare. De båtar som ägnar sig åt fiskfiske i Nordatlanten ägs av ett spanskt företag, Grupo Profand, via ett estniskt dotterbolag, MFV Lootus. Det senare företaget har portugisiska Largispot som minoritetsdelägare.

Hiiu Kalur AS är det största fiskeriföretaget bland de som fiskar i Östersjön.

Förändringarna sen förra året är små.

EK-1802 Merike. Bild: Reyktal

Största fiskebåtarna i Estland efter tonnage, namn, bruttoton, hemmahamn, ägare

 1. EK-1802 Merike, 2 772, Tallinn, Reyktal Oü
 2. EK-1202 Reval Viking, 2 350, Tallinn, Reval Viking Oü (Ocean Prawns och Reyktal Oü)
 3. EK-1601 Steffano, 2 139, Tallinn, Reyktal Oü
 4. EK-0302 Madrus, 1 602, Tallinn, MFV Lootus Oü
 5. EK-0604 Eldborg, 1 403, Tallinn, Reyktal Oü
 6. EK-1602 Lennuk, 971, Tallinn, troligen ägd av MFV Lootus Oü
 7. EK-1803 Marie, 252, Möntu (Ösel), Oü Kaabeltau
 8. EK-1504 Ingel, 243, Möntu (Ösel), Oü Kaabeltau
 9. EK-0802 Kaluri, 199, Lehtma (Dagö), Hiiu Kalur AS
 10. EK-9714 Herry, 197, Tallinn, ??

Estniska fiskeriföretag och fiskeriföretagare är också huvudägare till de flesta pelagiska fiskeriföretag i Finland och därmed också till de största finska fiskebåtarna.

Tiit Kõuhkna och hans son Toomas Kõuhkna är dock huvudägare i Hiiu Kalur AS som i sin tur äger 50% av estniska Soome Kala Oü som äger de finska företagen Keskikala Oy och Länsi-Rannikon Kala Oy. Resterande 50% i Soome Kala Oü ägs av Saare Fishexport Oü som ägs av Arne Salong, Ivar Kiil och Tiit Söber. Hiiu Kalur AS äger också 40% i fiskeriföretaget Krapesk AS som äger finska fiskeriföretaget Menhaden Oy och det estniska Kalalaev Kotkas Oü. Övriga delägare i Krapesk AS var tidigare och sannolikt fortfarande två företag i skatteparadisen Panama (Klein Holding Group) och Belize (Netwell Corp).

Oleg Omeltsenko är också VD för Kajax Fishexport AS i vilket bolag han äger 21%, Hiiu Kalur AS 40% och Oleg Lusjyk 39%. Den sistnämnde hör hemma i Ukraina. Kajak Fishexport AS äger i sin tur finska Troolari Olympos Oy.

Raivo Baum är ägare av det nästa största fiskeriföretaget i Estland, Morobell Oü. Morobell är moderbolag till de två finska företagen Shedfish Oy och Troolari Nessie Oy AB samt litauiska Morobell UAB. Han äger också 78% i det estniska fiskeriföretaget Bentros Oü. En nära släkting till honom, Ragnar Baum, äger ett annat estländskt fiskeriföretag, Fortem Holding.

EK-1202 Reval Viking. Bild: Reyktal

Största estniskt ägda fiskebåtarna efter tonnage, namn, bruttoton, hemmahamn, ägare

 1. EK-1802 Merike, 2 772, Tallinn, Reyktal Oü
 2. EK-1202 Reval Viking, 2 350, Tallinn, Reval Viking Oü (Ocean Prawns och Reyktal Oü)
 3. EK-1601 Steffano, 2 139, Tallinn, Reyktal Oü
 4. EK-0302 Madrus, 1 602, Tallinn, MFV Lootus Oü
 5. EK-0604 Eldborg, 1 403, Tallinn, Reyktal Oü
 6. EK-1602 Lennuk, 971, Tallinn, troligen ägd av MFV Lootus Oü
 7. FIN-1146-T Silverfors, 499, Taivassalo, Keskikala Oy
 8. FIN-1122-T Laguna, 441, Nystad, Troolari Olympos Oy
 9. FIN-175-T Olympos, 427, Nystad, Troolari Olympos Oy
 10. FIN-1111-U Roxen, 416,  Helsingfors, Shedfish Oy

Notera dock att Reyktal Oü, Reval Viking Oü och MFV Lootus Oü är estniska företag med utländska ägare.

Källor: EU:s fiskebåtsregister

Läs mer:

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!