Sveriges största fiskebåtar 2020

Sverige största fiskebåtar är samtliga pelagiska fiskebåtar som i de flesta fall hemmahörande i Göteborgsområdet. Två av de båtar som fanns med på förra årets lista är sålda, GG 158 Sunnanland och GG 206 Ahlma. Inkluderat på årets lista är istället en ny båt, GG 207 Torland, en som snart ska levereras, GG 204 Tor-ön samt en båt som ska levereras i början av hösten, GG 64 Astrid Marie.

GG 64 Astrid Marie. Bild: Karstensens Skibsværft

Största svenska fiskebåtarna 2020 efter tonnage, båt, bruttoton, hemmahamn, ägare

 1. GG 64 Astrid Marie, 1 650, Rörö, Astrid Pelagic AB*
 2. GG 229 Clipperton, 1 568, Donsö, B-C Pelagic AB
 3. GG 203 Ginneton, 1 337, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
 4. GG 207 Torland, 1 310, Fiskebäck, Torland Fiske AB
 5. GG 204 Tor-ön, 1 310, Fiskebäck, Tor-ön Fiske AB*
 6. GG 505 Polar, 1 211, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB
 7. GG 778 Lövön, 807, Rönnäng, Lövön AB
 8. GG 764 Astrid, 705, Rörö, Astrid Pelagic AB
 9. GG 218 Västfjord, 601, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
 10. GE 49 Arcadia, 399, Gävle, Rederi AB Engesberg

Största svenska fiskebåtarna 2019 efter längd, namn, meter, hemmahamn, ägare

 1. GG 64 Astrid Marie, 64, Rörö, Astrid Pelagic AB*
 2. GG 229 Clipperton, 63, Donsö, B-C Pelagic AB
 3. GG 203 Ginneton, 63, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
 4. GG 505 Polar, 62, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB
 5. GG 207 Torland, 50, Fiskebäck, Torland Fiske AB
 6. GG 204 Tor-ön, 50, Fiskebäck, Tor-ön Fiske AB*
 7. GG 778 Lövön, 44, Rönnäng, Lövön AB
 8. GG 764 Astrid, 42, Rörö, Astrid Pelagic AB
 9. GG 218 Västfjord, 42, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
 10. SM 53 Glomskär, 39, Öregrund, DE Fiske AB

Största svenska fiskebåtarna 2019 efter motorstyrka, namn, kW, hemmahamn, ägare

 1. GG 64 Astrid Marie, 2 999, Rörö, Astrid Pelagic AB*
 2. GG 203 Ginneton, 2 999, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton
 3. GG 229 Clipperton, 2 999, Donsö, B-C Pelagic AB
 4. GG 207 Torland, 2 999, Fiskebäck, Torland Fiske AB
 5. GG 204 Tor-ön, 2 999, Fiskebäck, Tor-ön Fiske AB*
 6. GG 505 Polar, 2 940, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB
 7. GG 764 Astrid, 2 760, Rörö, Astrid Pelagic AB
 8. GG 218 Västfjord, 2 040, Fotö, Västfjord Fiskeri AB
 9. GG 778 Lövön, 2 000, Rönnäng, Lövön AB
 10. GE 49 Arcadia, 1 170, Gävle, Rederi AB Engesberg

*) Båtar som ännu inte levererats. Tonnaget för GG 64 Astrid Marie är en uppskattning gjord av Karstensens Skibsværft

Att så många båtar har en motorstyrka på 2 999 kW har med behörighetsskäl att göra vilket innebär att motorernas effekt begränsas till det högs möjliga utan att skepparen behöver högre behörighet. Båtarna är i ofta utrustade med dieselektrisk drift vilket innebär att varje motor driver en elektrisk generator som levererar el till drivenheten som består av elmotor, drivaxel och propeller och till sidopropellrar.

Svenska fiskeriföretag och svenskar är också ägare av fiskebåtar i andra länder. En man vid namn Magnus Roth som bor i Norge är exempelvis ägare av Baltlanta UAB i Litauen som äger några mycket stora fabrikstrålare men de flesta äger båtar i Danmark och Tyskland. KL 870 Ieva Simonaityte och KL 872 Simonas Daukantas sköts av isländska Uthafsskip ehf.

Simonas Daukantas och systerbåten Ieva Simonaityte

Simonas Daukantas och systerbåten Ieva Simonaityte lastar över till Frio Antwerp. Bild: Baltlanta

Största svenskägda fiskebåtar 2019 efter tonnage, namn, bruttoton, hemmahamn, ägare, land

 1. KL 870 Ieva Simonaityte, 7 765, Klaipeda, Baltlanta UAB, Litauen
 2. KL 872 Simonas Daukantas, 7 765, Klaipeda, Baltlanta UAB, Litauen
 3. Archimedes (Kovas), 5 979, Mocamedes, Baltlanta UAB, Angola
 4. S 264 Astrid, 2 352, Skagen, Astrid Fiskeri A/S, Danmark
 5. S 205 Ceton, 2 135, Skagen, Gifico ApS, Danmark
 6. GG 229 Clipperton, 1 568, Donsö, B-C Pelagic AB, Sverige
 7. S 144 Themis, 1 568, Skagen, Themis Fiskeri A/S, Danmark
 8. GG 203 Ginneton, 1 337, Skagen, Fiskeri AB Ginneton, Sverige
 9. GG 207 Torland, 1 310, Fiskebäck, Torland Fiske AB
 10. GG 204 Tor-ön, 1 310, Fiskebäck, Tor-ön Fiske AB*

Största svenskägda fiskebåtar 2019 efter längd, namn, meter, hemmahamn, ägare, land

 1. KL 870 Ieva Simonaityte, 120, Klaipeda, Baltlanta UAB, Litauen
 2. KL 872 Simonas Daukantas, 120, Klaipeda, Baltlanta UAB, Litauen
 3. Archimedes (Kovas), 118, Mocamedes, Baltlanta UAB, Angola
 4. S 264 Astrid, 70, Skagen, Astrid Fiskeri A/S, Danmark
 5. S 205 Ceton, 70, Skagen, Gifico ApS, Danmark
 6. GG 229 Clipperton, 63, Donsö, B-C Pelagic AB, Sverige
 7. S 144 Themis, 63, Skagen, Themis Fiskeri A/S, Danmark
 8. GG 203 Ginneton, 63, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton, Sverige
 9. GG 505 Polar, 62, Fiskebäck, Bryngeld Fiskeri AB, Sverige
 10. NC 336 Kristin, 54, Cuxhaven, Kristin Fischerei Gmbh, Tyskland

Största svenskägda fiskebåtar 2019 efter motorstyrka, namn, kW, hemmahamn, ägare, land

 1. KL 870 Ieva Simonaityte, 5 296, Klaipeda, Baltlanta UAB, Litauen
 2. KL 872 Simonas Daukantas, 5 296, Klaipeda, Baltlanta UAB, Litauen
 3. Archimedes, 5 296, Mocamedes, Baltlanta UAB, Angola
 4. S 264 Astrid, 2 999, Skagen, Astrid Fiskeri A/S, Danmark
 5. S 205 Ceton, 2 999, Skagen, Gifico ApS, Danmark
 6. GG 229 Clipperton, 2 999, Donsö, B-C Pelagic AB, Sverige
 7. S 144 Themis, 2 999, Skagen, Themis Fiskeri A/S, Danmark
 8. GG 203 Ginneton, 2 999, Fiskebäck, Fiskeri AB Ginneton, Sverige
 9. GG 207 Torland, 2 999, Fiskebäck, Torland Fiske AB
 10. GG 204 Tor-ön, 2 999, Fiskebäck, Tor-ön Fiske AB*

*) Båtar som ännu inte levererats. Tonnaget för GG 64 Astrid Marie är en uppskattning gjord av Karstensens Skibsværft

Moderbolaget för Themis Fiskeri A/S finns på Rörö och heter Rylo AB. På samma ö finns också Astrid Fiske, moderbolag för Astrid Fiskeri A/S och med samma ägare som Astrid Pelagic AB . Fiskeri AB Ginneton och Gifico ApS har samma ägare. Kristin Fischerei Gmbh ägs av svenska Kristine Fiskeri AB.

Källor till uppgifterna är Dansk Skibsregister, Ryska skeppsregistret, EU:s fartygsregister, Karstensens Skibsværft och DNV.