Stora siklöjetrålare avregistrerade som fiskebåtar

PÅ 16 Brottsjö som ägs av Perssons Löjrom AB  och PÅ 34 Polaric som ägs av Renö Fisk AB har båda två avregistrerats som fiskebåtar. De finns dock fortfarande kvar i EU.s fiskebåtsregister. Ägare av företagen är bröderna Magnus och Christer Persson. Det handlar om två av de största och modernaste av Sveriges siklöjetrålare. Trålarna används även till strömmingsfiske.

Orsaken till att de två trålarna avregistrerats som fiskebåtar är oklar men under de senaste åren har siklöjekvoten var liten. Mindre kvot ger mindre utrymmer per båt men mom det är orsaken till att de två trålarna avregistrerats som fiskebåtar är okänt.

Siklöjan är inte kvoterad av EU utan förvaltas nationellt och regleras med ett särskilt nationellt trålfisketillstånd. Högst 40 tillstånd får medges per år. Sedan 2007 har 35 tillstånd beviljats årligen. Inför varje års fiske beställer HaV en biologisk rådgivning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) som ligger till grund för HaVs beslut om tillstånd och fiskets omfattning. Fisket regleras dessutom med områdes-, redskaps- och tidsbegränsningar. Dessa regleringar, utöver de som framgår av föreskrifterna, läggs som villkor i tillstånden varje år efter samråd med fiskets organisationer (SFPO och NKFPO) inom ramen för en samförvaltning. Varje år sker en dialog mellan fiskets organisationer, SLU Aqua och HaV efter att den biologiska rådgivningen har levererats. Mot bakgrund av rådgivningen diskuteras vilka anpassningar som behöver vidtas på kort och lång sikt utifrån siklöjans beståndsutveckling.

Fisket efter siklöja med trål sker på senhösten i anslutning till fiskens lek i Norrbottens skärgård. Siklöjan fiskas för sin rom och landas i hamnar i närheten av fiskeområdena. I trålarna används en selektionspanel för att undvika fångst av unga siklöjor som inte innehåller rom.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!