Donsöbolaget B-C Pelagic har skaffat en danskflaggad båt

B-C Pelagic Danmark ApS har köpte en danska fiskebåt. Bolaget ägs av B-C Pelagic Holding ApS vilket i sin tur ägs av familjerna Backman och Jansson på Donsö. Dessa äger också B-C Pelagic AB i Sverige som äger GG 229 Clipperton. Familjen Backman äger också AB Clipperton som äger hälften av B-C Pelagic AB medan familjen Jansson äger Bristol Fiske AB som äger den andra hälften.

Den båt de köpt i Danmark har fått namnet S 438 Bristol och hette förut L 415 Stormy med Mindbo ApS som ägare. Det är en båt som tidigare främst använts till industrifiske av tobis och skarpsill och det är väl sannolikt att den även fortsättningsvis kommer att användas till detta. Den är 48 meter lång och har ett bruttotonnage på 810 ton. Båten byggdes på Karstensens Skibsværft i Skagen år 1997 var innan 2017 hemmahörande i Norge men ursprungligen byggd som Western Viking och hemmahörande på Irland.

Genom att Bristol nu får 438 som nummer och Clipperton har 229 innebär de att de två båtarna bytt nummer, för historiskt har det varit GG 229 Bristol och GG 438 Clipperton.

I och med detta köp är nu 10 svenskägda fiskeriföretag verksamma i Danmark. Nio av dem i det pelagiska fisket och ett företag i räkfisket. Dessutom är svenska yrkesfiskare huvudintressenter i FF Skagen A/S.

Läs också: Clipperton på väg in i danska fisket? (nov 2019)

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!