Bolton Group – Saupiquet, Isabel, TriMarine

Bolton Group är idag ett av världens största fiskeriföretag med tonvikt på tonfisk. Företaget bedriver fiske av tonfisk i olika dotterbolag, vidareförädling av tonfisk och annan fisk i andra dotterbolag och äger en lång rad känd varumärken för framförallt tonfisk. Bolton Group grundades 1978 av den Italien bosatte greken Joseph Nissim. Moderbolaget för koncernen placerades i Nederländerna och fick namnet Bolton Group BV.

1981 övertog Bolton Group NV ägandet i två italienska företag som ägdes av Nissim, däribland livsmedelsföretaget Trinity Alimentari Italia SpA som sen 1965 ägde företaget  Manzotin och dessutom varumärket Rio Mare för tonfiskprodukter. 2003 bytte Trinity Alimentari Italia SpA namn till  Bolton Alimentari SpA vilket 2017 blev Bolton Food SpA med tonfisk, lax, sardiner och annan fisk som huvudprodukter. 1986 köptes sardinföretaget SIE – Società Ittica Elbana Srl, 1996 spanska CILE och 1999 franska tonfiskföretaget Saupiquet.

Huvudkontoret flyttade år 2012 från Amsterdam till Milano och det nya moderbolaget Bolton Group Srl. 2013 såldes varumärket Manzotin. 2016 blev Factor Holding Srl ägare av hela koncernen som familjen Nissims holdingbolag. Moderbolaget för själva verksamheten heter fortfarande Bolton Group Srl.

2012 köptes också en minoritetsandel (38%) i Luis Calvo Sanz SA (Grupo Calvo) och 2013 köpte företaget en minoritetsandel i TriMarine International vars tonfiskverksamhet tidigare varit ägd av italienska staten via företaget EFIM. TriMarine International som grundades 1971 såldes 1985 till Renato Curto med flera och kom att få sitt huvudkontor i USA även om verksamheten fortsatt leddes från Singapore.

År 2015 köptes 55% av Grupo Conservas Garavilla SA som bland annat äger fiskeföretaget Atunera Dularra SL i Spanien, livsmedelsföretagen Conservas Isabel Ecuatoriana SA i Ecuador, Colombo Española de Conservas SL i Colombia och Conservas Selectas de Galicia SA. Familjen Garavilla äger resterande 45% i Grupo Conservas Garavilla SA. 2019 köptes majoriteten av TriMarine International.

Bolton Group säljer idag tonfisk under varumärken som Rio Mare, Saupiquet, Palmera, Isabel, Ocean Naturals och Choice samt kattmat under varumärket Petreet.

Koncernen äger stora snörpvadsbåtar för fiske av tonfisk i Ecuador genom Conservas Isabel Ecuatoriana SA och dess dotterbolag Atunera Manta SA, genom Atunera Dularra SL i Spanien, Saupiquet Armement i Frankrike samt en lång rad snörpvadsbåtar för fiske av tonfisk såväl som några spöfiskebåtar genom TriMarines dotterbolag National Fisheries Developments Ltd på Salomonöarna. TriMarine sköter dessutom ytterligare 14 tonfiskbåtar med US-amerikanska flagg som dock Renato Curto äger efter att företaget sålts till Bolton Group. Fiskindustriverksamhet finns i Ecuador, Spanien, Italien, Frankrike, Salomonöarna (Soltuna Ltd), USA och Colombia.

Hela Bolton-gruppen exklusive delägda företag som Grupo Calvo har 11 000 anställda, men hur många fiskeri- och fiskindustriverksamheten har är okänt. TriMarines olika verksamheter har omkring 5 000 anställda varav 2 500 på Salomonöarna. Livsmedelsverksamheten utgör 43% av företagets omsättning och tonfiskfisket 26%. Förutom livsmedel sysslar koncernen också med kosmetika och skönhetsprodukter, tvättmedel och hushållsprodukter samt lim och klisterprodukter. Omsättning var 1,96 miljarder euro år 2016. Familjen Nissim är fortfarande huvudägare av Bolton Group och det leds av Marina Nissim.

Andra källor:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!