Majoriteten av all sjömat hållbart producerad

Sjömat produceras i huvudsak på ett hållbart sätt. 78,7% av världens sjömatsproduktion är hållbar. För fisket gäller att 65,8% av allt fiske är hållbart. Dessa fisken producerar 78,7% av världens sjömat direkt och indirekt.

Andelen överfiskade bestånd ökar dock något den senaste undersökta perioden enligt FAO:s rapport The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Andelen överfiskade bestånd har ökat stabilt men långsamt sen 1970-talet. De 34,2% av fisket som är ohållbart producerar dock bara 21,3% av världens sjömat,

När det gäller bestånd med fastställda kvoter och kontroll minskar dock överfisket. Det stora problemet med överfiske finns i Asien där också huvuddelen av världens fiske finns. Ett problem i sammanhanget är att IUU-fiske (olagligt, orapporterat och oreglerat fiske) inte finns med i FAO:s statistik så de verkliga siffrorna kan vara lite sämre än de framstår i rapporten. Huvuddelen av världens IUU-fiske finns i Asien och Afrika där många länder inte har de resurser som krävs för att övervaka fisket.

Under senare årtionden är det främst produktionen av sjömat i fiskodlingar som ökat. Det mesta odlas i sötvatten.

10 länder står för 57% av världens fiske med Kina i spetsen. Kina står ensamt för 15% av världens fiske. Av de 10 länderna är hälften belägna i Asien och ett land (Ryssland) bedriver en majoritet av sitt fiske i Asien. Ryssland och USA finns på lsitan på grund av fisket av alaska pollock i norra Stilla havet. Två länder återfinns i Sydamerika på grund av anchovetafisket. Ena europeiska landet på topplistan är Norge.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!