Världens mest fångade fiskarter

Fisket i världen domineras av fiske på ett fåtal arter, 14 arter/artgrupper stod för 39% av all fångad fisk år 2018 enligt FAO:s rapport The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Anchoveta stod ensamt för 10%. Total landades 7 045 000 ton anchoveta år 2018 jämfört med 3 923 000 ton 2017. Den art som stod för det näst största fisket var alaska pollock med landningar 3 397 000 ton (5%) jämfört med 3 489 000 ton år 2017. På tredje plats ligger skipjack med 3 161 000 ton, en liten tonfisk som på svenska heter bonit och därefter följer atlantisk sill med 1 820 000 ton och blåvitling (kolmule) med 1 712 000 ton.

Anchoveta och blåvitling fiskas i huvudsak för tillverkning av fiskmjöl- och fiskolja (industrifiske). Alaska pollock och skipjack för konsumtion och sill främst för konsumtion. En mindre del av sillen som fiskas i Östersjön används främst för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Detta främst på grund av Östersjösillen höga halter av miljögifter. Bland övriga arter på topp-14 fiskas taggmakrill (scads), sardin, japansk ansjovis, sardineller, stillahavsmakrill (chub) och japansk ansjovis  för både konsumtion och industriändamål, torsk, gulfenad tonfisk, hårstjärt och atlantisk makrill för konsumtion.

Sill, blåvitling, torsk och makrill fiskas främst i europeiska vatten.