Eggesbø och Remøy – Eros, Traal och Arctic Swan

Per Magne Eggesbø är ägare av PME AS, ett holdingbolag som är moderbolag i en fiskerikoncern som består av Eros AS (ägt till 50,50%) och Ramoen AS som till 65% ägs av Eros AS. Resterande aktier i Eros AS ägs av syskon till Per Magne Eggesbø och andra släktingar. Minoritetsägare i Ramoen AS är familjen Vartdal. I styrelsen för PME AS sitter också Beate Remøy Eggesbø, fru till Per Magne Eggesbø.

Traal AS som tidigare hetter Herøyfjord AS ägs till 41,92% av Eros AS, 12% av Johannes Bjarne Eggesbø (far till Per Magne Eggesbø), 10,17% av Traal Holding AS (Kjell Terje Eriksen och hans son) och 8,50% av Arctic Swan AS. Ägare av Arctic Swan AS är Einar Jan Remøy (56,19%), hans son (18,75%), PME AS (8,96%), Per Magne Eggesbø (8,96%), syskon till Per Magne Eggesbø (16,75%) och andra. Einar Jan Remøy är sannolikt svåger till Per Magne Eggesbø.

Arctic Swan AS äger också 25% i Coldwater Prawns Of Norway AS där Rimfrost AS, Remøy Havfiske AS och Pandalus Invest AS (Knut Helge Vestre) också äger 25% var.

Remøy Havfiske AS ägs av Fosnavaag Holding AS som huvudsakligen ägs av Olav Remøy och Kristin Remøy, troligen syskon till Beate Remøy Eggesbø som själv äger 19,46%. Syskonen äger resten. I styrelsen sitter även Per Magne Eggesbø plus några andra personer. I koncernen Fosnavaag Holding AS ingår även managementbolaget Fosnavaag Shipping AS och Fosnavaag Havfiske AS.

Eros AS äger en stor kombinerad pelagisk trålare och snörpvadsbåt, Traal AS äger en annan stor pelagisk trålare, Ramoen AS äger en stor demersal fabrikstrålare, Arctic Swan AS en stor räktrålare, Remøy Havfiske AS en stor räktrålare och Fosnavaag Havfiske AS en stor kombinerad pelagisk trålare och snörpvadsbåt. Sammantaget är Per Magne Eggesbø och nära släktingar några av de största innehavarna av pelagiska fiskerättigheter i Norge. Familjen Remøy är bland de största innehavarna av fiskerättigheter för räka.

Våren 2019 uppbringades Arctic Swan av ryska myndigheter och kvarhölls för misstänkta brott. Men båten släpptes snart igen. Det är inte första gången detta händer och 2017 fick båten stora böter. Den gången visade det sig att norska Fiskeridirektoratet gjort ett fel som ledde till att Arctic Swan greps för olagligt fiske. Norska staten betalade därför båtens böter.

PME AS omsatte 258 miljoner norska kronor år 2018, Traal AS 53 miljoner, Arctic Swan AS 191 miljoner, räkförsäljningsföretaget Coldwater Prawns of Norway AS 364 miljoner år 2019 och Fosnavaag Holding AS 195 miljoner år 2018.

Ägare av Rimfrost AS är Stig Rune Remøy via holdingbolaget SRR Invest AS som också äger 69% av Olympic Subsea AS, ett shipping, seismik- och offshoreföretag, fiskeriföretaget Olympic Seafood AS med dotterbolaget Nordøytrål AS och en del andra företag i  bl.a. fastighetsbranschen. Hur han är släkt med de andra med samma efternamn är oklart. En annan släktgren driver offshorebolaget Remøy Group AS (Remøy Shipping AS). Olympic Seafood AS omsatte 361 miljoner norska kronor år 2018.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!