Sportfiskarna är stora förbrukare av fiskmjöl

En stor del av sportfisket i Sverige sker på fisk som planterats ut eller satts ut. För att producera denna fisk som kallas sättfiske finns det speciella så kallade sättfiskodlingar. I Sverige finns det 53 sättfiskodlingar och 4 sättkräftsodlingar. Antalet odlingar för produktion av matfisk är 59 stycken. Fisken och kräftorna i dessa odlingar utfordras med foder som till lite mindre än 50% består av fiskmjöl och fiskolja.

Sammantaget innebär det att Sveriges sportfiskare hör till Sveriges största konsumenter av fiskmjöl och fiskolja. Samtidigt förbrukar matfiskproduktionen betydligt mer då produktionen av odlad matfisk år 2018 var 11 108 ton. I jämförelse med länder där fiskodling är en storindustri som i Norge är dock fiskmjöls- och fiskoljeförbukningen i Sverige liten, men sportfiskarna står för en inte obetydlig andel av denna förbrukning.

Utan fiskmjöl och fiskolja kan ingen sättfisk av arter som regnbåge (34 sättfiskodlingar år 2018), röding (13), lax (6) och öring (22) produceras. 2018 producerades totalt 731 ton sättfisk i Sverige  till ett värde av 63 miljoner kronor. Dessutom importeras sättfisk. Utan sättfisk ingen utsättning av fisk i sportfiskesjöar och utan utsättning av fisk mycket mindre sport- och fritidsfiske av regnbåge, röding och öring. Utan sättfisk i stort sett inga sportfiskecamper och mycket färre renodlade sportfiskesjöar med regnbåge. Kompensationsodlingen av ål och lax är också helt beroende av fiskmjöl och fiskolja.

För att tillverka fiskmjöl och fiskolja behövs fisk. Den fisk som idag används till tillverkning av fiskmjöl och fiskolja är restprodukter från fiskindustrin samt fisk som inte är lämplig som mänsklig föda på grund av gifter som sillen (strömmingen) i Bottenhavet och norra Östersjön. Vidare är det skarpsill (vassbuk, brisling) för vilken det saknas en tillräckligt stor konsumentmarknad, samt blåvitling (kolmule), vitlinglyra (sperling) och tobis vilka inte är intressanta för konsumenter. Vid fiskmjölstillverkningen kan gifterna från giftig östersjöfisk rensas bort och fodret är giftfritt. Den fisk som produceras med hjälp av fiskmjölet är därmed giftfri.

Sportfiskarna som organisation är motståndare till fiske för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja, så kallat industrifiske. Det innebär i förlängningen att de är motståndare till sättfisk och fiskecamper alternativt att de faktiskt inte tänkt igenom sitt ställningstagande mot industrifiske.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!