Ellen Brunos dubbla stolar

Ellen Bruno arbetar på MSC (Marin Stewardship Council) där hon är marknadschef, Skandinavien och Östersjöregionen. Hon har tidigare arbetat för Naturskyddsföreningen med havsmiljö, fiske och vattenfrågor.

Förutom att arbeta på MSC sitter Bruno också i styrelsen för Sportfiskarna. Detta har föranlett en del kritik från medlemmar i Sportfiskarna med anledning av den senaste MSC-certifieringen av det pelagiska fisket på sill och skarpsill i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Kritiken är helt oberättigad då Bruno inte har något inflytande över certifieringen.

Däremot är det problematiskt att hon samtidigt som hon arbetar för MSC som certifierar yrkesfiske är med i styrelsen för ren lobby- och intresseorganisation som arbetar för att stoppa, förbjuda eller begränsa alla typer av yrkesfiske så att de själva för skojs skull kan fånga fisk. En organisation som presenterar rapporter med felaktiga, falskaa och lögnaktiga uppgifter som enligt dem ska föreställa hur verkligheten ser ut. Som jag ser det så skadar det MSC:s anseende och oberoende.

Det rimliga är därför att Ellen Bruno lämnar Sportfiskarnas styrelse. Inte för  MSC-märkningen av det pelagiska fisket, Sveriges miljö- och klimatvänligaste fiske, skulle vara felaktigt utan för att engagemanget i Sportfiskarna skadar förtroendet för MSC bland yrkesfiskare och allmänhet.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!