Den gamle moderaten Ollén sprider blå dunster om pelagiskt fiske

Joakim Ollén är ordförande i Sportfiskarna. Han vet sannolikt mer om pelagiskt fiske än den notoriskt okunniga Elin Segerlind i den andra änden av den politiska skalan. Men det hindrar inte att han är ute och cyklar i en intervju i tidningen Fisheco. Där sprider han blå dunster om det pelagiska fisket när han påstår att det nuvarande pelagiska fisket i Östersjön går till på ett sätt som aldrig förekommit tidigare.

Han har fel i likhet med de flesta som uttalar sig i frågan. Det pelagiska fisket i Östersjön har sett ungefär likadant ut sen 1970-talet när DDR-trålare drog upp strömming till stora ryska moderfartyg på 1 000-tals ton. Båtarna i Sverige har för sin del varit ungefär lika stora sen slutet på 1990-talet. Fram till införandet av individuella fiskerättigheter (TFC, ITQ) år 2009 var de cirka 80 stycken och det olagliga fisket var troligen omfattande. Införandet av TFC ledde till att antalet båtar minskade till mindre än hälften. Det totala tonnaget och den totala motorstyrkan har också minskat.

Ollén hävdar också att MSC inte tagit hänsyn till debatten om strömmingsfisket (sillfisket) när de gett MSC-certifiering till sill- och skarpsillfisket i östra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Självklart har de inte gjort det. De baserar sin bedömning på vetenskap och inte på lösa påståenden och rykten.

Den så kallade debatten om strömmingsfisket är inget annat än en massa okunniga tyckare som tror att sillen försvunnit eller är på väga att försvinna i Östersjön. I stort sett samma personer trodde det redan för 20 år sen. De hade fel då och har lika fel idag. Tyckanden som inte är baserade på vetenskap är inget annat än tyckanden. Det Ollén tycker om pelagiskt fiske är baserat på sagor och lösa påståenden utan faktabakgrund och utan förankring i verkligheten. Att enstaka fiskare, en och annan länsfiskekonsulent, ett par forskare hävdar en sak utifrån sina åsikter men utan stöd i vetenskap är inget annat än hörsägen och inte ett bevis för nånting.

MSC:s certifieringsprocess av det pelagiska fisket i Östersjön har pågått sen 2016. De som utfört certifieringen (de är inte från MSC utan från Lloyd’s Register) har i processen beaktat den vetenskap som finns, haft kontakt med alla relevant myndigheter och intressenter. Konklusionen, slutsatsen, har varit att det pelagiska fisket i Östersjön klarar kraven för att bli MSC-certifierat.

Från vetenskapliga undersökningar vet vi att det pelagiska fisket efter arter som sill, skarpsill, makrill med mera är världens mest klimat- och miljövänliga fiske. Det sker på ett långsiktigt hållbart sätt med mycket skonsamma redskap och i stort sett utan bifångster. Bränsleåtgången per minskad mängd fisk är den lägsta som finns i fisket vilket gör fisket till det bästa ur klimatsynpunkt. Flyttrål och snörpvad är redskap som inte rör botten och därmed inte påverkar havets bottnar och livet där.

Den minsta av de svenska båtar som nu fått MSC-certifiering för sitt sill- och skarpsillfiske är inte ens 12 meter lång. Ytterligare 6 båtar är under 24 meter långa. Totalt är 11 av de 22 båtarna under 40 meter långa. 10 båtar är hemmahörande i Östersjöhamnar. I framtiden kommer sannolikt fler små trålare och garnbåtar med hemmahamn längs östersjökusten att omfattas av certifiering.

Läs mer:

PS. Ollén är en av de indirekt ansvariga för den mängd hot mot yrkesfiskare som publicerats på Sportfiskarns facebooksida utan åtgärd. Han är också en av de ytterst ansvariga för den mängd felaktigheter och lögner som förekommer i Sportfiskarnas rapport om strömmingen i Bottenhavet. Han är därför inte speciellt trovärdig i sin kritik av det pelagiska fisket. Han kan inte ens hålla ordning i de egna leden och han har inte koll på fakta.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!