Danmark och MSC-certifieringen av Östersjöns pelagiska fiske

I Danmark har MSC-certifieringen av sill- och skarpsillfisket mottagits positivt. Någon förvirrad debatt baserad på falska uppgifter, falk information och bristande kunskap av den typ Sverige sett har inte kunnat ses i Danmark. Här några danska röster om MSC-certifieringen från MSC:s pressmeddelande:

– Det føles godt at endelig være i havn med certificeringen. Vi har været igennem en lang og meget grundig vurdering, hvor vi har indsamlet data og videnskabeligt grundlag for at kunne vise, at vi lever op til MSCs standard, siger Esben Sverdrup-Jensen, adm. direktør i Dansk Pelagisk Producentorganisation (DPPO).

– Vi er utroligt glade for at få dette fiskeri med i vores program. Både fordi det nu lever op til vores krav for bæredygtighed, og fordi det viser, at det er muligt at fiske bæredygtigt selv i et område, der er så presset som Østersøen, siger Ole Schmidt, landechef for MSC i Danmark.

– Uanset hvad man i øvrigt mener om opdræt af fisk, kan vi hurtigt blive enige om, at det er vigtigt at det fiskemel og fiskeolie man bruger som foder, stammer fra et bæredygtigt fiskeri, siger Ole Schmidt.

– Dansk fiskeri er bæredygtigt, og størstedelen af fiskeriet er MSC-certificeret. At der nu kommer endnu en fisk i den grønne familie er en god nyhed for både fiskerne og for vores farvande og fisk, siger direktøren i Danmarks Fiskeriforening (DFPO), Kenn Skau Fischer.

Både DFPO och DPPO ingår i certifieringen tillsammans med svenska SPF. I DPPO är tre svenskägda båtar medlemmar och i DFPO många fler. Bland båtarna från SFPO finns det två svenskägda båtar som upptas i förteckningen över de båtar som ingår i certifieringen.

Fisket är av större betydelse för det svenska fisket än för det danska, men huvuddelen av fångsten landas i Skagen. Närmare bestämt till FF Skagen där fisken blir fiskmjöl och fiskolja. Huvudintressenter i FF Skagen är svenska yrkesfiskare på Västkusten.

Om fisket:

  • Utöver Sverige ingår även Danmark, Tyskland och Estland i det certifierade fisket. Finland har redan ett MSC-certifierat fiske på beståndet.
  • Den svenska delen av det MSC-certifierade fisket i Östersjön fångade 117 000 ton sill/skarpsill år 2019, vilket motsvarar 67% av hela det svenska yrkesfiskets landningar, som var 175 900 ton (enligt Havs- och vattenmyndigheten)
  • Huvudparten av den svenska fångsten i norra Östersjön landas i Danmark, men också i Norrsundet nära Gävle. Fisken som fiskas utanför Öland och Gotland landas i Västervik, på Öland och Gotland och i Danmark.
  • Det MSC-certifierade fisket förekommer i hela Östersjön utom i zon 22-24 vilket är det område som är söder om Skåne. Ingen av de pelagiska trålarna fiskar i Stockholms skärgård då det är förbjudet.
  • Båtarna i det certifierade fisket är från 11 meter upp till 60 meter långa. Fartygen har hemmahamn både i Östersjön och på västkusten.

Klimat och miljö

  • Sill och skarpsill är klimatsmart mat jämfört med proteinkällor från landlevande djur och även jämfört med många andra fiskar så är klimatavtrycket av detta fiske i form av koldioxidutsläpp per kilo filé mycket lågt.
  • Genom sina fångster av sill och skarpsill bidrar fisket till att avlägsna kväve och fosfor ur den övergödda Östersjön.

Sill, strömming och skarpsill

  • Sill och strömming är samma art, Clupea harengus. Namnet strömming används för sill fångad i Östersjön norr om Kalmar. Arten ändrar gradvis utseende ju längre in i Östersjön det är. Artens fetthalt är också lägre i Östersjön jämfört med Västerhavet.
  • Skarpsillen (Sprattus sprattus) är släkt med sill, men blir inte lika stor. Dess buk är täckt av skarpkantade fjäll, vilket gett den smeknamnet vassbuk (vilket den också heter i Finland). Den kallas även brisling (det danska namnet på arten), sprut och plug

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!