Henning Kjeldsen och hans fru åtalade

Danmarks störste fiskare Henning Kjeldsen med företaget Gitte Henning A/S, hans fru Birthe Kjeldsen företagens revisor Jørgen Ulrik Riise från MC Revision, och deras advokat Lars Sigurd Espersen är samtliga åtalade för brott mot koncentrationsreglerna i det danska fisket bland annat genom olika bulvanförhållanden. Totalt är 10 personer åtalade i ärendet och så här skriver Ekstrabladet om åtalet:

Ifølge Bagmandspolitiet var det altså for at omgå reglerne, der sætter et loft over, hvor store fiskekvoter en enkelt person må kontrollere, at salgsassistent Birthe Kjeldsen via et nyoprettet firma købte en fem og en halv meter lang glasfiberjolle ved navn Lasse af sin ægtemand, Henning Kjeldsen, for 100.000 kroner – for derefter pludselig at springe ud som erhvervsfisker.

Ved udgangen af 2017 havde hendes selskab – der altså rådede over en lille glasfiberjolle – opkøbt fiskekvoter for 123 millioner kroner.

Konstruktionen blev oprettet, efter der blev indført loft over, hvor store fiskekvoter hver enkelt fisker måtte eje.

Ifølge anklageskriftet agerede hun blot stråmand for Henning Kjeldsen.

Henning Kjeldsens revisor, Jørgen Ulrik Riise, og advokat, Lars Sigurd Espersen, er tiltalt for at yde ’rådgivning og vejledning, herunder om selskabskonstruktioner til brug for omgåelse af kvotekoncentrationsreglerne’, fremgår det af anklageskriftet.

De tiltalte nægter sig efter det oplyste skyldige.

Åklagaren kräver bötesstraff samt att 232 miljoner danska kronor ska konfiskeras. Dessutom att Henning Kjeldsen förbjuds att ägna sig åt yrkesfiske. Dessutom reses krav på att  Jørgen Riise inte ska få fortsätta att utöva sitt yrke som revisor och att och Lars Espersen ska förbjudas att vara verksam som advokat. Vilka övriga åtalade är har inte framgått.

Henning Kjeldsen äger Danmarks största fiskeriföretag Gitte Henning A/S via Henning Kjeldsen Holding ApS medan hans fru äger Nordstrand Fiskeri ApS som i sin tur äger 50% i HG 352 Polaris ApS. Företagens fiskebåtar har använt Kjeldsens märke (ett K i en ring) och de använder samam namnskick när det gäller båtarna. Den andre ägaren i HG 352 Polaris ApS är Fiskeriselskabet KFP ApS. Detta bolag har sin adress hemma hos paret Kjeldsen men ägs formellt av Kim Folmer Pedersen.

Fiskeriselskabet KFP ApS är också moderbolag till August A/S, ett företag som tidigare ägts av Henning Kjeldsen. De båtar August A/S har och har haft har seglat med Kjeldsens märke i fören och på skorstenen och namskicket är detsamma som i Gitte Henning A/S och Nordstrand Fiskeri. Ett par andra företag som också gjort det är Lynge Fiskeri ApS som ägs av Lindy Harald Lynge och Karen Nielsen ApS som ägs av Johnni Munksgaard Holding ApS vilket i sin tur ägs av Johnni Munksgaard.

Förutom Gitte Henning A/S så äger Henning Kjeldsen Holding ApS också Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS samt 51% i P/R Frida Amalie L 549 i vilket företag Johnni Munksgaard direkt och indirekt äger resterande 49%.

Andra källor: CVR, Dansk Skibsregister

Läs mer: