Det pelagiska svenska fiskets beroende av Östersjön är minskande

Allt fler svenska fiskeriföretag investerar i Danmark för att kunna fiska mer i traditionella svenska fiskevatten som Nordsjön. Denna utveckling berör än så länge bara det pelagiska fisket men om överförbara fiskerättigheter införde i det demersala fisket skulle vi sannolikt få se en liknande utveckling med investeringar i andra länder.

Idag finns det 5 företag med fiskeriverksamhet och fiskerättigheter i både Danmark och Sverige, Astrid Fiske AB, Fiskeri AB Ginneton, B-C Pelagic AB, Ahlma Fiskeri AB och Odeskär AB. Vidare finns det ett antal svenskägda fiskeriföretag som enbart har verksamhet i Danmark, Rylo AB (Themis Fiskeri), Stella Nova Fiskeri AB, Christer & Lennart Fiskeri AB och Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB samt räkfiskeföretaget August Fiskeri AB. Det finns två som enbart har verksamhet i Tyskland, Kristine Fiskeri AB och Nicklason Fiskeri AB, ett som har verksamhet i Sverige och Finland, Bryngeld Fiskeri AB, och ett med fiskeriverksamhet i Marocko/Västsahara och fartygsägande på Island, Zandic Management och Trading AB. Västkustfisk SVC AB är dessutom delägare i ett polskt fiskeriföretag. Dessutom finns det ett svenskägt fiskeriföretag i Norge, ägt av en familj som flyttat dit, Skudejenta Fiskeri AS. En svensk bosatt i Norge äger också ett stort fiskeriföretag i Litauen, Baltlanta UAB.

Av de stora svenska pelagiska fiskeriföretagen har 8 stycken enbart verksamhet i Sverige, Torland Fiske AB, Tor-ön Fiske AB, Båt GG 330 Carmona AB, Lövön AB, Västfjord Fiskeri AB, DE Fiske AB, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB och Axfish AB. Detta ska jämföras med 6 som har verksamhet i två länder och 8 som bara är verksamma i andra länder.

Kontentan är att pelagiska svenska fiskeriföretag sen individuella överförbara fiskerättigheter infördes år 2009 minskat sitt beroende av fiske i Östersjön och ökat sitt fiske i Nordsjön och Nordatlanten, främst genom innehav av fiskerättigheter i Danmark.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!