Var torsken i Östersjön finns har inte förändrats sen 1990-talet

I diskussionerna om torsken så nämns ofta att det numera bara finns ett lekområde för torsken i östra Östersjön när det förr fanns flera. Detta beskrivs då ofta som en ny utveckling men faktum är att det i stort sett har varit likadant sen början av 1990-talet. Torskens utbredning i Östersjön har enligt en undersökning från DTU Aqua som publicerades 2019 varit densamma i tre decennier. Men mängden tycks ha minskat samtidigt som det skett en viss förskjutning av tyngdpunkten västerut. Vilket ju också ärt vad andra undersökningar säger

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!