Var torsken i Östersjön finns har inte förändrats sen 1990-talet

I diskussionerna om torsken så nämns ofta att det numera bara finns ett lekområde för torsken i östra Östersjön när det förr fanns flera. Detta beskrivs då ofta som en ny utveckling men faktum är att det i stort sett har varit likadant sen början av 1990-talet. Torskens utbredning i Östersjön har enligt en undersökning från DTU Aqua som publicerades 2019 varit densamma i tre decennier. Men mängden tycks ha minskat samtidigt som det skett en viss förskjutning av tyngdpunkten västerut. Vilket ju också ärt vad andra undersökningar säger