Olaglig säljakt bakom fler sälar i Stockholms innerskärgård?

Den första juni i år greps ett sällskap som jagade olagligt i ett naturskyddsområde i närheten av Brynhällarna i Röders skärgård utanför Stockholm. Kustbevakningen såg hur jaktföretagets båt körde in i naturskyddsområdet vid Brynhällan, klev i land och sköt en säl.

Fem personer befann sig i båten med tre vapen och minst två skjutna sälar. Sällskapet var ute på en jakttur organiserad av företaget Roslagens Jakt & Vilt AB. Företaget ägs av Klas Henriksson. De som är misstänkta för brott är enligt uppgifter i tidningen Mitti ägaren Klas Henriksson och den kund som sköt sälen i naturskyddsområdet.

Klas Henriksson anmäldes för jaktbrott i slutet av förra året. Anmälaren var anonym. Efter detta har Kustbevakningen spanat på de jaktturer som ordnats av Roslagens Jakt & Vilt AB.

Klas Henriksson förnekar brott i ett uttalande i tidningen Skärgården:

Tidningen Skärgården har sökt Roslagens Jakt & Vilts vd Klas Henriksson för en kommentar. Via mejl hälsar han att han Roslagens Jakt & Vilt inte har med detta att göra.

– Jag har aldrig jagat olovligt i hela mitt liv och kommer aldrig att göra det, sade Klas Henriksson till Skärgården i oktober förra året.

Tidningen menar dock samtidigt att företaget bedriver organiserad tjuvjakt i både skyddade områden och samfällda områden där delägare har jakträtt men samtidigt måste ha tillstånd av de andra ägarna. Klas Henriksson är delägare i flera samfälligheter men har inte tillstånd från någon för jakt i någon av samfälligheterna. Därför kan det hela handla om olaglig jakt.

Vad som också är intressant i sammanhanget är det faktum att många av sälarna tycks ha försvunnit från området där den misstänkta tjuvjakten bedrivits. Forskare misstänker att jakten kan vara orsaken till att sälarna försvunnit från området:

– När vi inventerar de här områdena flyger vi över dem med helikopter. Det brukar vara sälar precis överallt. Man ser knappt klippan. I dag är det tomt, säger Olle Karlsson, sälforskare på Naturhistoriska riksmuseet till magasinet Deep sea reporter, som bevakar havsfrågor.

[…]

 Här fattas ungefär 2 000 sälar. Det beror på störningarna och jakten, säger Sten Söderlund, naturbevakare på Länsstyrelsen Stockholm till magasinet.

Forskarna befarar nu att sälarna flyttat längre in i skärgården.

Om jakten är orsaken visar det på vikten av säljakt för att hålla sälar borta från områden där garnfiske bedrivs. Säljakt är med andra ord bar och vettigt. men den måste förstås ske på ett lagligt sätt. Det visar också att fiske troligen inte är en orsak till att sälar försvunnit från Stockholms ytterskärgård.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!