Royal Greenland – ett statligt bolag

Royal Greenland A/S är något så ovanligt i västvärlden som ett mycket stort fiskeriföretag med staten som ägare. Staten är i detta fall det grönländska självstyret. Bolaget har totalt 2 200 anställda, de flesta inom fisket och på Grönland där det finns en bit över 1 400 anställda. I Danmark har bolaget cirka 200 anställda.. Omsättningen var 5 327 miljoner danska kronor år 2019. Företaget är ett av Europas största fiskeriföretag.

På Grönland har företaget bl.a. en stor räktrålare, en kombinerad stor räk- och fisktrålare och en fabrikstrålare för fisk samt i dotterbolaget Pelagic Greenland A/S (ägarandel 66,7%) finns två stora pelagiska trålare. i det delägda bolaget Ice Trawl Greenland A/S (50%) finns ytterligare en stor räktrålare och i Qaleralik A/S som till 50% ägs av Ice Trawl Greenland finns en stor fabrikstrålare och i Gaia Fish A/S som ägs av Royal Greenland till 50% och Ice Trawl Greenland till 50% finns en större backebåt. I bolaget Angunnquak A/S där Royal Greenland är minoritetsintressent med 49,4% av aktierna finns en stor fabrikstrålare.

Totalt landades 55 700 ton fisk under 2019. Räkkvoten var 105 000 ton år 2019. Till deras fabriker på land inköptes 66 745 ton fisk och skaldjur från andra fiskeriföretag år 2019. De viktigaste arterna var räkor, grönländsk hälleflundra, krabbor, torsk, makrill och sjurygg (för tillverkning av stenbitsrom). På Grönland har företaget 38 stycken landbaserade produktionsanläggningar, de flesta är små anläggningar för produktion av stenbitsrom.

I Kanada har företaget dotterbolagen Quin-Sea Fisheries Ld och Eastern Quebec Seafood Ltd. Detta är fiskindustribolag utan eget fiske som köper upp råvaror från fiskeriföretag, främst snökrabbor och räkor. Produktionsanläggningar finns förutom i Kanada också i Tyskland, Polen och Danmark samt en delägd anläggning i Chile. Tillverknings- och försäljningsföretag ägs via dotterbolaget Royal Greenland Seafood A/S.

Styrelsen i bolaget består av Niels Harald de Coninck-Smith, Jan H. Lynge-Pedersen, Pernille Fabricius, Niels Smedegaard, Tina Lynge Schmidt och Kristine Winberg samt Malik Hegelund Olsen, Niels Ole Møller och Mika Heilmann som representerar de anställda.

Bolagets historia går tillbaks till 1774 då Den Kongelige Grønlandske Handel bildades med danska staten som ägare. Bolaget hade monopol på all handel med Grönland fram till 1950. 1986 övertogs företaget av det grönländska självstyret och fick namnet Kalaallit Niuerfiat (Grönlands Handel). 1990 avknoppades fiskhandels- och fiskeriverksamheten och blev Royal Greeenland A/S. Kalaallit Niuerfiat bytte 1992 namn till KNI. Detta bolag som fortfarande är statligt bedriver livsmedelshandel, handel med oljeprodukter och fastighetsförvaltning.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!