Samherji – krångliga ägarförhållanden

Samherji är Islands största fiskeriföretag och grundades 1983 av de två kusinerna Thorsteinn Már Baldvinsson och Kristján Vilhelmsson. Bolaget är dock inte störst inom det isländska fisket för det är Útgerðarfélag Reykjavíkur med dotterbolag och intressebolag. Ägarbilden och koncernstrukturen i Samherji är mycket komplicerad med flera moderbolag, delägda bolag och minoritetsägda men kontrollerade företag såväl som rena minoritetsintressen i företag som har andra kontrollerande ägare. Bolaget har samlat sina internationella intressen i ett moderbolag, Samherji Holding hf och sina isländska intressen i ett annat bolag, Samherji hf. Det är dock svårt att hitta uppgifter på hur koncernen faktiskt ser ut i dag. Företagen huvudkontor finns i Akureyri på norra Island.

Hemsidan för det isländska moderbolaget Samherji hf innehåller mycket lite konkret information om företaget som sådant. Företaget kontrolleras dock av två familjer, syskonen Baldvin Thorsteinsson och Katla Thorsteinsdóttir, som äger 43% samt syskonen Dagný Linda Kristjánsdóttir, Halldór Örn Kristjánsson, Kristján Bjarni Kristjánsson och Katrín Kristjánsdóttir, som äger 41%. 2% ägs av deras föräldrar, de tidigare huvudägarna. Huvudägarna var tidigare Thorsteinn Már Baldvinsson och Kristján Vilhelmsson tillsammans med respektive fru, Helga Steinunn Guðmundsdóttir och Kolbrún Ingólfsdóttir. Detta kan delvis ses i figuren ovan som visar läget omkring 2017/2018. Thorsteinn Már Baldvinsson är dock fortsatt VD för företaget medan Kristján Vilhelmsson är ansvarig för fiskeriverksamheten. Thorsteinn Már Baldvinsson och Kristján Vilhelmsson är fortsatt huvudägare i Samherji Holding. Minoritetsägare är färöiska Framinvest som ägs av Anfinnur Olsen med flera.

Fiskeriverksamheten på Island består av en egen fiskeflotta bestående av en pelagiskt trålare, en backebåt (ägs av dotterbolaget Sæból fjárfestingafélag ehf), en färskfisktrålare (ägd av dotterbolaget Útgerðarfélag Akureyringa ehf, UA), 1 frystrålare ägd av Útgerðarfélag Akureyringa ehf. och 3 frystrålare/fabrikstrålare i bolaget Samherji Ísland ehf. Företagets båtar är baserade i Akureyri och Dalvik. detta bolag driver också en fiskfabrik i Dalvik. Vid dotterbolaget Útgerðarfélag Akureyringa drivs en fiskfabrik i Akureyri med totalt 150 anställda. Dessutom bedriver företaget fiskodlingsverksamhet där de odlar röding och lax. Försäljningsbolaget heter Icefresh Seafood. Totalt finns cirka 850 anställda i Samherji hf.

För innevarande år har Samherji isländska fiskerättigheter för bl.a. 21 452 ton torsk, 1 714 ton kolja, 3 637 ton sej, 4 153 ton uer (kungsfisk), 13 638 ton sill, 14 857 ton blåvitling och 18 092 ton makrill. Till detta kommer mindre kvantiteter av en mängd andra fisk- och skaldjursarter som räka, grönländsk hälleflundra, guldlax, långa med mera.

Dessutom äger Samherji-koncernen en kontrollerande post, 45%, i fiskeriföretaget Síldarvinnslan hf med huvudkontor i Fjarðabyggð. Gjögur hf äger 34%. Síldarvinnslan har två stora kombinerade trålare och snörpvadsbåtar samt två demersala frystrålare. Sildarvinnslan har i sin tur en rad dotterbolag varav Runólfur Hallfreðsson ehf bedriver pelagiskt fiske med en kombinerad trålare och snörpvadsbåt och Bergur-Huginn ehf bedriver demersalt fiske med två trålare. Dessutom är bolaget minoritetsägare i Polar Pelagic A/S på Grönland som bedriver pelagiskt fiske med en båt. Sildarvinnslans fiskerättigheter för innevarande år inklusive dotterbolag omfattar bl.a. 8 243 ton torsk, 2 563 ton kolja, 4 831 ton sej, 2 800 ton uer, 23 206 ton sill, 69 721 ton blåvitling och 23 334 ton makrill. Precis som Samherji har bolaget dessutom fiskerättigheter för en lång rad andra fiskarter.

Hur koncernen ser ut i andra länder är mer komplicerat. Antalet anställda i dotterbolag till Samherji Holding är cirka 800 enligt Wikipedia. Samherji Holding äger dock dotterbolaget Onward Fishing Co Ltd i Storbritannien som äger en demersal fabrikstrålare. Onward Fishing äger 50% av det stora brittiska fiskeriföretaget UK Fisheries som också har dotterbolag och fiskebåtar i Frankrike, Portugal och Spanien. PP Group är den andra delägaren. Onward Fishing Co har sammanlagt fiskerättigheter på 43 155 FQA-enheter varav 29 979 FQA-enheter för torsk och 8 300 FQA-enheter för kolja.

Vidare är Samherji Holding minoritetsägare i det färöiska fiskeriföretaget Framherji som bedriver pelagiskt fiske och i det norska fiskeriföretaget Nergård AS med ett omfattande demersalt fiske. Huvudägare i Framherji är Anfinnur Olsen som indirekt också är delägare i isländska Samherji hf.

I Tyskland finns bolaget Cuxhavener Reederei Gmbh (CR) som äger fiskeriföretaget Deutsche Fischfang Union Gmbh & Co KG (DFFU). Tidigare såg ägandet ut som i nedanstående figur men troligen är Samherji Holings numera ägare av de andelar som Thorsteinn Már Baldvinsson och Kristján Vilhelmsson enligt figuren äger. Omsättningen i DFFU under 2018 var cirka 33 miljoner euro och antalet anställda cirka 50. DFFU har två stora demersala trålare. Omsättningen i CR var cirka 50 miljoner euro år 2018. Försäljningsbolaget Icefresh Seafood Gmbh omsatte för sin del 525 miljoner euro under samma år. Icefresh ägs av Samherji hf vi isländska Icefresh och driver fiskfabriker i Tyskland och England.

Det tyska bolaget CR är också moderbolag (äger 62% av kapital och röster) till polska Arctic Navigations Spzoo som i sin tur är hälftenägare till Latvian Fishing Co SIA i Lettland med dotterbolaget Batterfisa SIA. Normalt äger det polska bolaget en större fabrikstrålare som brukar fiska i Nordatlanten eller utanför Västafrika. Batterfisa är ägare av två fabrikstrålare. PP Group är den andra delägaren i Latvian Fishing Co SIA. Vida holdingbolag på Cypern äger Samherji också Atlantex Spzoo i Polen som normalt också äger en större pelagisk fabrikstrålare. Bolaget har en egen producentorganisation i Polen, North Atlantic PO. Dessa cypriotiska bolag har tidigare också ägt fiskeriföretag i Spanien och Namibia. Ägandet i Spanien avvecklades för flera år sen och på grund av den så kallade Fishrot-skandalen har förmodligen ägandet i Namibia också avvecklats.

Samherji är också minoritetsdelägare i det kanadensiska fiskeriföretaget Newfound Resources Ltd som fiskar räkor med en fabrikstrålare och har ett av räkfisketillstånden i Kanada.

Förutom fiskeriverksamhet så äger Samherji-koncernen också det nederländska rederiet Samskip och en kontrollerande post, 27,06% i det stora isländska rederiet Eimskip ehf, Dessa intressen finns i Samherji Holding. Samskip hade 2019 en omsättning på 677 miljoner euro och 1 700 anställda medan Eimskip hade 1 800 anställda och en omsättning på 680 miljoner. Moderbolaget till Samskip heter SMT Partners Holding och verkar vara organisatoriskt självständigt från Samherji hf och Samherji Holding. Huvudägare är dock samma personer som äger Samherji Holding.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!