Hur mycket fisk och räka landar de svenska kräfttrålarna?

Totalt var det 262 båtar som landade kräfta år 2019. Av dessa var det 29 stycken som landade över 20 ton. De flesta av de båtarna är trålare. 24 burfiskebåtar landade mer än 6 ton och totalt 60 trålare landade över 6 ton. Flertalet av de båtar som landar kräfta landade mycket lite och de flesta av dem är båtar som ingen kan leva av även om de är ensambåtar, dvs med en enda person ombord.

Det finns några få kräfttrålare som också kan betraktas som räktrålare, exempelvis LL 91 Kristina, SD 437 Viken, SD 286 Listerö, SD 622 Vanguard och GG 1221 Singapore. Att kombinera kräftfiske med räkfiske är vanligast i norra Bohuslän. Detta gör att båtarna under viss perioder kan fisk räka och andra perioder kräfta.

GG 32 Tristan, GG 892 Strannefjord, GG 840 Svanen, GG 39 Rossö, GG 567 Karlsö och GG 411 Orion är däremot kanske främst att betrakta som fisktrålare som ägnar sig åt blandfiske. I vilket fall som helst innebär deras diversifierade fiske att de lättare kan få till ett lönsamt fiske och att de in är beroende av en anda kvot och ett enda fiske. Som synes hör de flesta av dessa båtar hemma i Göteborgs-området. Med tanke på att de landar mer fisk än andra så fiskar de sannolikt oftast med trål utan kräftrist. En del av dem bedriver troligen också riktat fiskfiske.

Båtar som landar mycket små mängder fisk eller ingen fisk alls är främst från Halland och norra Bohuslän. Båtarna från norra Bohuslän är i flera fall med i Njord Norra Bohuslän vilket gör att de kan sälja kräfta under deras varumärke. De fiskar sannolikt enbart med ristförsedd trål. Danska fiskare menar att kräftristen inte fungerar men de tester som gjorde i samband med att kräftfisket fick MSC-certifiering visade att det fungerade och att bifångsterna är mycket små.

Flera båtar som fiskar kräfta ägs av unga fiskare, exempelvis LL 91 Kristina, GG 560 Osprey. LL 110 Klingerö och LL 97 Zenith. Även på den del andra båtar är de som arbetar ombord och bedriver fiske med båten unga fiskare. Så brukar vara fallet med exempelvis GG 32 Tristan, GG 208 Ganthi och GG 210 Vera C.

Totala landningar i ton för svenska kräftrålare 2019, båt, kräfta, räka, torsk, sej, kolja, rödtunga, rödspätta

 1. LL 91 Kristina, 85, 12, 10, 2, -, 1, 3
 2. VG 117 Kungsvik, 63, -, 5, -, -. -, 3
 3. GG 560 Osprey, 63, -, -, -, -, -, –
 4. VG 95 Stjärnvik, 58, -, 8, 2, 1, 2, 6
 5. GG 210 Vera C, 51, -, 3, 1, -, -, –
 6. GG 200 Glittfors, 49, -, 2, 2, -, -, –
 7. GG 208 Ganthi, 47, -, 2, 2, -, -, –
 8. VG 45 Westland, 47, -, -, -, -, -, 2
 9. GG 82 Wijkland, 45, – 2, -, -, -, –
 10. VG 29 Christina, 42, -, -, -, -, -, 2
 11. VG 104 Tärnan, 38, – 1, -, -, -, –
 12. VG 55 Ingarö, 37, -, -, -, -, -, –
 13. GG 32 Tristan, 30, -, 17, 10, 2, 8, 2
 14. FG 96 Cindy Vester, 30, -, -, -, -, -, 1
 15. SD 669 Palermo, 29, 1, -, -, -, -, –
 16. GG 773 Signora, 28, 2, -, -, -, -, –
 17. LL 377 Canopus, 27, -, 1, -, -, -, –
 18. FG 31 Lyngskär, 27, -, -, -, -, -, –
 19. SD 437 Viken, 26, 45, 8, 7, -, -, –
 20. GG 1 Grimskär, 25, -, -, -, -, -, –
 21. SD 562 Kragerö, 22, 2, -, -, -, -, –
 22. GG 537 Glittskär, 22, -, -, -, -, -, –
 23. GG 840 Svanen, 22, -, 11, 5, 1, 5, 1
 24. LL 110 Klingerö, 22, 9, 3, -, -, -, –
 25. VG 24 Marie, 21, -, -, -, -, -, 2
 26. LL 1248 Saibon, 20, -, -, -, -, -, –
 27. GG 39 Rossö, 20, -, 12, 8, 2, 4, 1
 28. LL 627 Stenskär, 20, 1, -, -, -, -, –
 29. LL 13 Höken, 20, -, -, -, -, -, –
 30. VG 37 Ganler, 19, -, -, -, -, -, –
 31. GG 567 Karlsö, 18, 2, 31, 40, 22, 8, 2
 32. GG 892 Strannefjord, 17, 40, 36, 61, 17, 27, 3
 33. SD 286 Listerö, 17, 20, 1, -, -, –
 34. GG 411 Orion, 17, 14, 17, 19, 7, 2, 3
 35. SD 158 Luna, 17, 5, -, -, -, -, –
 36. VG 59 Lipton, 16, -, -, -, -, -, 1
 37. FG 37 Evelina, 13, -, -, -, -, -, –
 38. LL 161 Svan, 13, 2, 5, -, -, -, 1
 39. LL 677 Ocean, 13, 1, 1, -, -, -, –
 40. LL 626 Althea, 11, 1, -, -, -, -, –
 41. GG 70 Marie, 11, -, -, -, -, -, –
 42. GG 168 Tromsö, 12, 2, -, -, -, -, –
 43. GG 701 Arkö af Dyrön, 12, 1, -, 1, -, – , –
 44. SD 622 Vanguard, 11, 28, 2, 2, -, -, –
 45. GG 226 Röskär, 10, -, -, -, -, -, –
 46. SD 451 Ferder 3, 10, 14, -, -, -, -, –
 47. LL 89 Pauline, 10, -, -, -, -, -, –
 48. LL 97 Zenith, 9, -, 3, -, -, -, 1
 49. HG 129 Ketty, 8, -, 1, -, -, -, 2
 50. GG 77 Falken, 8, -, -, -, -, -, –
 51. VG 40 Nordvåg, 8, -, 1, -, -, -, 2
 52. GG 1221 Singapore, 8, 14, -, -, -, -, –
 53. GG 580 Marina, 8, -, -, -, -, -, –
 54. LL 1149 Herring, 7, -, -, -, -, -, –
 55. SD 191 Silverön, 7, 1, -, -, -, -, –
 56. GG 449 Bergö, 7, -, -, -, -, -, –
 57. GG 105 Titania, 6, 35, -, -, -, -, –
 58. SD 539 Gryning, 6, 16, -, -, -, -, –
 59. LL 784 Littorina, 6, 7, -, -, -, -, –
 60. SD 258 Falken, 6, 6, -, -, -, -, –

GG 32 Tristan och GG 29 Rossö har samma ägare. GG 567 Karlsö och LL 1248 Saibon har samma ägare medan GG 200 Glittfors och GG 82 Wijkland delvis har samma ägare. GG 70 Marie och GG 77 Falken ägs av Astrid Fiske AB som hyr ut dem till andra fiskeriföretag för kräftfisket. GG 210 Vera C ägs av Fiskeri AB Ginneton, GG 105 Titania och SD 191 Silverön har också samma ägare.

En mycket stor del av kräfttrålarna är ensambåtar men de som fiskar mest kräfta eller ägnar sig åt blandfiske är det inte. En ensambåt kan sannolikt klara sig på att fiska och landa så lite som 6 ton kräfta och ända ge lönsamhet och en hyfsad lön. Om fisket kombineras med direktförsäljning till konsument eller restaurangverksamhet kan de troligen få lönsamhet och tillräckliga löner med mindre landningar än så.

Trålare som bara fiskar mindre mängder kräfta och där företaget inte har nån annan verksamhet borde däremot ha svårt att ge tillräcklig lönsamhet och tillräckliga löner för de som äger dem och fiskar med dem. Fiske med sådana båtar är nog att betrakta som deltidsfiske eller rent hobbyfiske. De som driver dem har ofta även ett annat jobb eller så är de pensionärer. De allra flesta kräftfiskebåtar är sådana båtar.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!