Lönsamhet i det svenska siklöjefisket

Siklöjefisket i Bottenviken är ett av Sveriges mest lönsamma fisken. Ett 30-tal företag ägnar sig åt siklöjefiske. De flesta av dessa är enskilda firmor eller handelsbolag för vilka inga ekonomiska siffror är tillgängliga. Enligt AgriFoods rapport om lönsamhet i fisket är dock lönsamheten god.

De företag som sysslar med detta siklöjefiske är också involverade i kustnära fiske av lax och sik med passiva redskap samt trålfiske av sill (strömming) i Bottenhavet. Trålfisket av sill/strömming bedrivs med siklöjetrålarna medan det andra fisket bedrivs med andra mindre båtar. Huvuddelen av intäkterna, cirka 70%, kommer dock normalt från siklöjefisket med bottentrål.

Sveriges lönsammaste siklöjeföretag 2019, namn, vinstmarginal, fiskesegment

  1. Altappens Fiske AB, 57,64%, siklöjefiske, blandfiske
  2. Perssons Löjrom AB, 56,10%, siklöjefiske, blandfiske, fiskhandel
  3. Renö Fisk AB, 54,67%, siklöjefiske, blandfiske, fiskhandel
  4. Holms Fiske AB, 49,72%, siklöjefiske, blandfiske
  5. Bröderna Stålarm AB, 46,78%, siklöjefiske, blandfiske
  6. Lindbloms Fisk AB, 36,10%, siklöjefiske, blandfiske
  7. Sundströms Fiske AB, 26,62%, siklöjefiske, blandfiske
  8. Brändö Schakt AB, 4,31%, siklöjefiske, blandfiske
  9. Thomas Innala AB, 2,91%, siklöjefiske, blandfiske

Källor: allabolag.se

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!