Astrid Fiske bygger landbaserad laxodling i Skagen istället för i Smögen

Svenska myndigheter gav först en massa pengar till Smögenlax Aquaculture AB för att utveckla landbaserad odling av lax. Men när det var dags att gå över till att bygga en kommersiell anläggning så sa svenska myndigheter nej till det. ett ytterst märkligt agerande. En av de stora investerarna i Smögenlax Aquaculture AB är Astrid Fiske AB.

När nu svenska myndigheter gjort det svårt eller nästan omöjligt att etablera miljövänlig landbaserad laxodling i Sverige har Astrid Fiske AB via det danska dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S istället eller som ett komplement investerat i en landbaserad laxodling i Skagen tillsammans med Petri Holding ApS (50%) samt Sustainable Food Invest ApS (cirka 12,5%). Det nya företaget i Skagen heter Skagen Aquaculture Komplementarselskab ApS (Skagen Salmon). Astridkoncernens andel är cirkla 37,5%. Bygget av anläggningen i Skagen kommer att påbörjas inom kort och beräknas efter att första etappen är byggde ger cirka 20 arbetstillfällen.

Via Danish Sustainable Fish Farming P/S äger de tre delägarna även 33% i Danish Salmon A/S som i övrigt ägs av de japanska storföretagen Marubeni (50%) och Nissui (17%). Skagen Aquaculture Komplementarselskab ApS kontrollerar Danish Sustainable Fish Farming P/S genom att företaget är komplementär.

Genom att satsa på laxodling går Astrid Fiske AB samma väg som den stora norska fiskerikoncernen Austevoll Seafood ASA. Såväl Astrid Fiske AB som Austevoll Seafood ASA är familjeföretag, ägda av familjen Johansson respektive familjen Møgster.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!