Det finns mer makrill än förväntat

Vid årets provfiske efter makrill har forskarna hittat mer makrill i Nordatlanten än förväntat. De hittade mer makrill än nånsin, men ingen makrill i grönländska vatten och bara lite makrill i isländska vatten. Vattnet tycks ha varit kallare än normalt öster om Grönland i Irmingerhavet och lite varmare än normalt i Norska havet. Även en del av Nordsjön och Skagerak ingick i undersökningen. Framförallt hittades mer makrill i de norra och centrala delarna av Norska havet:

– Årets toktestimat for makrell er det høyeste vi noen gang har registrert de årene toktet har gått, sier internasjonal toktkoordinator Leif Nøttestad.

Han presenterer i dag resultatene for det Internasjonale havforskingsrådet ICES sin arbeidsgruppe WGWIDE.

– Vi fant ikke makrell i grønlandske farvann og en sterk reduksjon i islandske farvann. Samtidig er det en økning i sentrale og nordlige deler av Norskehavet, forteller han.

Makrellen har hovedrollen, men forskerne måler også en rekke andre arter og miljøfaktorer. Her er noen høydepunkter fra den vitenskapelige toktrapporten.

Totalt deltog 6 fiskebåtar från Norge (3 st), Island, Färöarna och Danmark i provfisket. När det gäller NVG-sill (atlantoskandisk sill) hittades 24% mer än vid motsvarande undersökning 2019 och för blåvitling (kolmule) 11% mindre.

Båten från Danmark var den svenskägda och svenskbemannade fiskebåten S 205 Ceton som ägs av familjen Claesson i Fiskebäck vid Gifico ApS.

Förutom de nämnda arterna noterade också mängden sjurygg (lumpfish), lax (salmon) och lodda (capelin). Även de valar som siktades noterades.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!