SFPO bekymrade för det generella trålfiskeförbudet i marina skyddsområden

Ordföranden i Sveriges Fiskares PO (SFPO), Peter Ronelöv Olsson, uttrycker i en intervju i Sverige Radio farhågor när det gäller förslaget om bottentrålningsförbud som grundregel i marina skyddsområden innanför trålgränsen:

– Det slår ihjäl det småskaliga räkfisket på västkusten och det drar ner fisket efter havskräfta med ungefär 30 procent, säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges fiskares producentorganisation, till Ekot.

[…]

Yrkesfiskare oroar sig ändå för att detta kan slå ut en stor del av fisket efter havskräftor och räkor, enligt Peter Ronelöv Olsson.

Men det är ändå så att det ska finnas möjlighet till begränsade undantag. Kan inte det innebära att ni fortsatt kan fiska i dessa områdena?

– Det är möjligt. Men det är det vi inte vet. Det är här som den stora osäkerheten kommer in. Plus all annan osäkerhet vi har i vårt jobb, så ska vi ha ytterligare en osäkerhet då, frågar sig Ronelöv Olsson.

Oron som Ronelöv Olsson uttrycker angående räkfisket är onekligen befogad men samtidigt är det uppenbart att Havs- och vattenmyndigheten förordar att det fiske som idag förekommer i de marina skyddsområdena ska fortsätta. De menar att tillräckligt stora områden är skyddade.

Ronelöv Olssons farhågor för kräftfisket är dock märkligt då det är tydligt från Havs- och vattenmyndighetens förslag att det egentligen inte förekommer nåt kräftfiske med bottentrål i marina skyddsområden mer än i mycket begränsad utsträckning. Nåt förslag om att ändra indragningszonerna där det småskaliga kräftfisket sker finns inte. Inte heller finns det några förslag om bottentrålsförbud i marina skyddsområden utanför trålfiskegränsen. HaV anser också att tillräckligt stora områden är skyddade där.

Mellan 10 och 17 båtar skulle drabbas av ett bottentrålsförbud i marina skyddsområden innanför trålfiskegränsen. Hur många det blir i slutändan beror på hur många som kan flytta sitt fiske till utsjön, dvs det blir i huvudsak de minsta som drabbas. Om överförbara fiskerättigheter infördes först eller samtidigt skulle antalet båtar som drabbas av ett bottentrålsförbud bli mycket färre, cirka 6-10 båtar. Om de också sålde sina fiskerättigheter skulle antalet ekonomiskt drabbade bli noll men ett antal personer skulle tvingas sluta med sitt yrkesfiske och ett antal fiskelägen skulle bli utan räktrålare. Det småskaliga kustnära fisket av räka med trål skulle dock försvinna om bottentrålsförbud i marina skyddsområden innanför trålfiskegränsen skulle försvinna. Vilket är precis vad Peter Ronelöv Olsson hävdar kan ske.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!