De som fiskar i Kosterhavet och Gullmarsfjorden

År 2017 fanns det 37 räktrålare som hade tillstånd för bottentrålning av räka i Kosterhavets nationalpark (Kosterfjorden) och Väderöfjorden. Idag har sannolikt antalet ändrats eller i alla fall vilka båtar som har tillstånd har ändrats. Enligt Havs- och vattenmyndigheten  (HaV) är 6 trålare helt beroende av fiske i Koster- och Väderöfjordarna, 11 som är delvis beroende och 12 som har ett fiske där men inte är beroende av det fisket.

Landningsvärdet från räkfisket uppgick till totalt 103,2 miljoner kronor 2018 där 29 trålare stod för 77 procent av värdet. Enligt en redovisning från Agrifood i samband med Räkfisket sker även det både innanför och utanför trålgränsen. Sex trålare har majoriteten av sitt landningsvärde från det skyddade området Koster-Väderöfjorden och 12 båtar får majoriteten av sitt landningsvärde från fiske utanför trålgränsen. För 11 båtar finns inte en klar majoritet var deras fiske sker.

De räktrålare som bedriver största delen av sitt fiske i Koster-Väderöfjorden omsattes tillsammans cirka 12 miljoner kronor år 2018 varav 9 miljoner kronor kommer från landningar av räka. Dessa fiskebåtar fiskar räka i Koster-Väderöfjorden i stor omfattning och är således i hög grad beroende av detta fiske. De fartyg som tilldelats segmentet ”Blandat innanför/utanför” har även de ett betydande fiske i Koster-Väderöfjorden men en lägre andel av deras infiskade värde kommer från området.

Fiskebåtar som huvudsakligen fiskade Koster-Väderöfjorden har tillsammans ett förädlingsvärde på 9 miljoner kronor och sysselsätter 12 arbetande, vilket motsvarar cirka 8 heltidstjänster. Förädlingsvärdet per heltidsanställd ligger på cirka 773 000 kronor vilket indikerar att fisket är väldigt lönsamt. Fartygen som mestadels fiskar räka i Koster-Väderöfjorden står för cirka 12 procent av omsättningen i svenskt räkfiske.

Trålare med tillstånd att fiska i Koster- och Väderöfjordarna, namn, totala landningar från Skagerak och Kattegatt i ton 2019, ägare, fiskeläge

 1. SD 437 Viken, 45, SD 437 i Edsvik AB (Karlsson), Edsvik/Grebbestad
 2. GG 105 Titania***, 35, Titania Fiskeri AB (Ivarsson och Andersson), Fotö
 3. SD 62 Theres, 30, Håkansson, Grebbestad
 4. SD 622 Vanguard, 28, SD 622 Vanguard AB (Thuresson), Havstenssund
 5. SD 578 Vikingö, 22, SD 578 Vikingö AB (Jansson), Havsstensund
 6. LL 9 Svartskär, 22, Fiskebåt LL 9 Lysekil AB (Niclas Hallberg), Lysekil
 7. SD 47 Brattskär, 20, Ekenäs Fisk HB (Wogenius & Lek, SD 397 Ia AB & SD 105 Sydland AB), Sydkoster
 8. SD 623 Dagny, 19, SD 623 Dagny AB (Hans Björn Larsson), Strömstad
 9. SD 511 Eros III, 18, Resö Skaldjur AB (Hellberg), Resö
 10. LL 425 Vikefjord, 18, Vikefjord AB (Bergman & Johansson), Ulebergshamn
 11. SD 341 Sundland II, 16, SD 341 Sundland AB (Jansson), Grebbestad
 12. SD 539 Gryning, 16, AB Nordkosters Fisk (Tobiasson), Nordkoster
 13. SD 262 Carona, 14, Resö Ran AB (Axelsson & Hedenstedt), Resö
 14. SD 451 Ferder 3**, 14, SD 451 Ferder AB (Olsson), Krossekärr/Grebbestad
 15. GG 1221 Singapore, 14, GG 1221 Singapore AB (Robert Gustafsson), Rönnäng
 16. LL 110 Klingerö**, 9, Klingerö Fiske AB (Simon Brorsson), Fisketången
 17. SD 416 Nippon*, 8, LL 91 Fisk & Skaldjur AB, Lysekil
 18. LL 784 Littorina, 7, Jan-Olof Olofsson, Hamburgsund/Smögen
 19. SD 278 Brattvåg*, 7, Ekenäs Fisk HB (Wogenius & Lek), Sydkoster
 20. LL 470 Starlet, 6, Hans Andersson, Smögen
 21. SD 258 Falken, 6, Kjell-Åke Sörensson, Strömstad
 22. SD 475 Havbris, 6, Nippon AB (Samuelsson & Åkesson), Strömstad
 23. SD 158 Luna, 5, Thore Pålsson, Edsvik/Grebbestad
 24. SD 19 Måsen*, 3, Stefan Johansson, Hamburgsund
 25. GG 168 Tromsö**, 2, Per Alexandersson, Björkö
 26. GG 773 Signora**, 2, Signora Fiskeri AB (Ingvar Ivarsson), Öckerö
 27. LL 161 Svan**, 2, Lars Lebro, Ellös
 28. LL 507 Fylgia**, 2, Fiskerederi Fylgia AB (Lars Fleming Carlsson), Fisketången
 29. LL 677 Ocean**, 2, Hartvigssons Fisk AB, Smögen
 30. SD 562 Kragerö**, 2, Sixtensson & Hellberg, Asperö/Resö
 31. SD 43 Helgoland*, 1, Bengt Olof Eliasson, Grebbestad
 32. SD 95 Mia*, 1, Lars-Åke Olsson, Långesjö/Fjällbacka
 33. SD 246 Top Cat*, 1, Fred Toftfeldt, Norra Öddö/Strömstad
 34. SD 248 Axö*, 1, SD 437 i Edsvik AB (Karlsson), Nordkoster
 35. SD 478 Odderö*, 1, Västerland AB (Sörensson), Grebbestad
 36. SD 669 Palermo**, 1, Krossekärrs Fiske AB (Ingvar Olsson)
 37. SD 991 Tärnskär*, 1, Nils Holgersson, Havstenssund
 38. VG 29 Christina**, 1, AB VG 29 Christina (Börjesson), Träslövsläge
 39. SD 191 Silverön**, 1, Ivarsson och Andersson, ??

*) kvotbåtar eller mindre aktiva båtar
**) kräftfiskebåtar
***) det skulle kunna vara så att SD 191 Silverön som har samma ägare idag har tillståndet. Jag har med bägge båtarna i listan.

Även SD 475 Havbris kan tidigare anses ha varit en kvotbåt. Detta då Nippon AB tidigare också ägde SD 416 Nippon.

Fisket i Gullmarsfjorden där fyra trålare har tillstånd att fiska räka har de senaste tre åren omsatt cirka 2 miljoner kronor årligen. Endast en av båtarna med fiske i Gullmarsfjorden anses av Havs- och vattenmyndigheten huvudsakligen få sin inkomst från det fisket. LL 467 Gullbris kan tidigare anses ha varit en kvotbåt.

Trålare med tillstånd att fiska i Gullmarsfjorden, namn, totala landningar från Skagerak och Kattegatt i ton 2019, ägare, fiskeläge

 1. LL 9 Svartskär, 22, Fiskebåt LL 9 Lysekil AB (Niclas Hallberg), Lysekil
 2. GG 1221 Singapore, 14, GG 1221 Singapore AB (Robert Gustafsson), Rönnäng
 3. LL 467 Gullbris, 3, tidigare ägd av Fiskebåt LL 9 Lysekil AB men numera såld, Lysekil
 4. LL 161 Svan**, 2, Lars Lebro, Ellös

*) kvotbåtar eller mindre aktiva båtar
**) kräftfiskebåtar

Båtar som är beroende av fisket i det skyddade havsområdena och som kan ha svårigheter med att flytta allt räkfiske till utsjön i fall det skulle bli förbjudet med trålning i marina skyddsområden är bl.a. LL 9 Svartskär, GG 1221 Singapore, LL 467 Gullbris och SD 262 Carona liksom troligen också LL 470 Starlet, SD 623 Dagny, SD 511 Eros III, SD 539 Gryning, LL 784 Littorina, SD 158 Luna, SD 341 Sundland, LL 425 Vikefjord, SD 258 Falken och SD 475 Havbris. Det gäller även SD 191 Silverön om det är den som har tillståndet och inte GG 105 Titania. Några av dem kanske skulle kunna flytta sitt fiske längre ut om de gjorde investeringar i nödvändig utrustning och några av dem bedriver redan idag fiske utomskärs som komplement till fisket i Koster- och Väderöfjordarna. Viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är att HaV inte vill förändra nuvarande förhållanden.

SD 437 Viken, SD 622 Vanguard, SD 578 Vikingö, SD 47 Brattskär, SD 278 Brattvåg, SD 62 Theres, GG 105 Titania (om den har tillståndet), SD 451 Ferder 3, LL 110 Klingerö och SD 416 Nippon bör däremot kunna flytta sitt fiske helt om det nu skulle bli så att bottentrålning förbjöds i marina skyddsområden vilket dock inte verkar vara troligt då förslaget från Havs- och vattenmyndigheten är att inget ska ändras. För en del av dem kanske vissa investeringar dock behövs. Några av dem bedriver redan idag fiske utomskärs som komplement till fisket i Koster- och Väderöfjordarna.

De övriga båtarna fiskar för lite och är inte att betrakta som aktiva räktrålare. Flertalet av dem kan inte flytta ut sitt räkfiske till utsjön då de är för små.

Båtar som i huvudsak är kräfttrålare har bara räkfisket som en mindre bisyssla och flera av dem fiskar bara det som behövs för att behålla räkfisketillståndet.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten är fisket i Koster-Väderöfjorden ett lönsamt fiske men tittar vi enskilda företag så varierar lönsamheten kraftigt där de företag som har större och/eller modernare fiskebåtar tycks vara lönsammare.

Omsättning i de fiskeriföretag som har båtar med fiske i Koster- och Väderöfjordarna och Gullmarsfjorden (endast aktiebolag och företag som bedriver aktivt räkfiske) 2019, miljoner SEK

 1. SD 437 i Edsvik AB, 10,1, räkfiske och kräftfiske
 2. LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 10,0, kräftfiske och räkfiske
 3. Titania Fiskeri AB, 5,4, räkfiske
 4. SD 622 Vanguard AB, 4,9, räkfiske och kräftfiske
 5. Fiskebåt LL 9 Lysekil AB, 4,2, räkfiske
 6. Klingerö Fiske AB, 3,8, kräftfiske och räkfiske
 7. GG 1221 Singapore AB, 3,4, räkfiske och kräftfiske
 8. AB Nordkosters Fisk, 3,4, räkfiske
 9. SD 578 Vikingö AB, 2,6, räkfiske
 10. SD 623 Dagny AB, 2,5, räkfiske
 11. SD 341 Sundland AB, 2,4, räkfiske
 12. SD 451 Ferder AB, 2,2, kräftfiske och räkfiske
 13. Vikefjord AB, 1,9, räkfiske
 14. Resö Ran AB, 1,6, räkfiske och kräftfiske
 15. Resö Skaldjur AB, 0,4, räkfiske och kräftfiske
 16. SD 105 Sydland AB, 0,2, räkfiske (personaluthyrning, delägare Ekenäs Fisk HB)

Not. Nippon AB redovisas inte då företaget sålde en båt år 2019. SD 397 Ia AB redovisas inte pga låg omsättning.

Lönsamhet i de fiskeriföretag som har båtar med fiske i Koster- och Väderöfjordarna och Gullmarsfjorden (endast aktiebolag och företag som bedriver aktivt räkfiske) 2019

 1. SD 105 Sydland AB, 100,00%, räkfiske (personaluthyrning, delägare Ekenäs Fisk HB)
 2. SD 397 Ia AB, 96,00%, räkfiske (personaluthyrning, delägare Ekenäs Fisk HB)
 3. Resö Skaldjur AB, 64,00%, räkfiske och kräftfiske
 4. SD 437 i Edsvik AB, 30,72%, räkfiske och kräftfiske
 5. Fiskebåt LL 9 Lysekil AB, 18,78%, räkfiske
 6. LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 17,98%, kräftfiske och räkfiske
 7. Titania Fiskeri AB, 13,57%, räkfiske
 8. SD 451 Ferder AB, 13,35%, kräftfiske och räkfiske
 9. Klingerö Fiske AB, 10,41%, kräftfiske och räkfiske
 10. SD 622 Vanguard AB, 6,82%, räkfiske och kräftfiske
 11. GG 1221 Singapore AB, 6,06%, räkfiske och kräftfiske
 12. Resö Ran AB, 5,92%, räkfiske och kräftfiske
 13. SD 623 Dagny AB, 4,45%, räkfiske
 14. Vikefjord AB, 4,14%, räkfiske
 15. AB Nordkosters Fisk, 0,96%, räkfiske
 16. SD 341 Sundland AB, -0,17%, räkfiske
 17. SD 578 Vikingö AB, -7,56%, räkfiske

Not. Nippon AB redovisas inte då företaget sålde en båt år 2019.

Alla uppgifter från allabolag.se, proff.se, årsredovisningar och Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Maritima Index 2020 och Njord Norra Bohuslän.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!