Utkastproblematiken och kräftfisket

I Havs- och vattenmyndighetens (HaV) utvärdering av systemet med årliga demersala fiskemöjligheter konstateras att rapporteringen av utkast länge har varit bristfällig och det ser inte ut att ha förbättrats genom införande av landningsskyldighet (utkastförbud). Dessutom konstateras att dålig lönsamhet och överkapacitet kan medföra olagliga utkast och uppgradering av fångsten genom att undermålig fångst kasats ut och fisket fortsätter tills huvuddelen av fångsten är tillräckligt stor. Effektiv kontroll av olagliga utkast saknas.

Det är också vad som konstateras i den utvärdering som SLU Aqua tagit fram och som utgör en bilaga till HaV:s utvärdering:

Det är tydligt att utkast av kvoterade fiskarter fortgår och endast en bråkdel av utkasten registreras vare sig de består av tillåtna utkast (överlevnads- eller de minimis), eller otillåtna. Eftersom utkast skall registreras oavsett om de sker inom ramen för undantag eller inte indikerar detta alltså att fångstdokumentationen inte har förbättrats sedan infasningen av landningsskyldigheten påbörjades i Västerhavet 2016 eller införandet av det svenska demersala systemet 2017.

Oönskade fångster är vanligast i kräftfisket med trål utan rist och uppgradering av fångster anses föreligga i räkfisket med räktrål. I det senare fallet är överkapacitet sannolikt en starkt bidragande orsak till att uppgradering förekommer. De flesta fiskebåtar rapporterar inga landningar av oönskade fångster och inte heller några landningar av undermåliga arter. Det är uppenbart att detta inte kan stämma med verkligheten. Användandet av selektiva redskap, speciellt kräfttrål med rist, har minskat samtidigt som fiskeansträngningen totalt sett inte minskat utan istället ökat något.

I kräftfisket är istället olagliga utkast av oönskad fångst som är problemet. Det är ett problem som inte går att lösa med TFC. Men det kan lösa problem med att det finns en mängd fiskeriföretag som inte egentligen bedriver nåt kräftfiske.

Totalt var det 235 fiskebåtar som landade kräfta år 2019 inklusive burfiskebåtar. 121 stycken landade 3 ton eller mer. De 114 båtar som landade mindre är mindre aktiva båtar (både trålare och burfiskebåtar), räktrålare och hobbybåtar som fiskare i den pelagiska sektorn har för att de ska ha nåt att göra när de är hemma (också det både trålare och burfiskebåtar). 101 båtar landade 4 ton eller mer och 82 båtar landade 6 ton eller mer. 66 båtar stod för 80% av landningarna och 124 båtar stod för 95%. Enligt Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är det 70 trålare som lever på kräftfiske. Av dem är det 18 stycken som är beroende av fiske i inflyttningsområdena innanför trålgränsen och 17 stycken som är delvis beroende av inflyttningsområdena för sitt fiske. De 18 båtarna har 24 anställda och de 17 båtarna har 26 anställda. De 35 båtar som inte är beroende av inflyttningsområdena har totalt 83 anställda.

Fiskemöjligheter för kräfttrålare i Skagerak och Kattegatt 2020, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. VG 95 Stjärnvik, 98, Johansson, Träslövsläge
 2. SD 437 Viken**, 62, SD 437 i Edsvik AB, Edsvik/Grebbestad
 3. VG 37 Ganler, 60, Svahn, Träslövsläge
 4. LL 35 Tuvalie*, 59,  LL 91 Fisk & Skaldjur AB (Upper), Lysekil
 5. GG 32 Tristan, 59, Rossö Fiskeri AB (Lundgren & Olausson), Rörö
 6. GG 773 Signora**, 58, Signora Fiskeri AB (Ivarsson), Öckerö
 7. GG 200 Glittfors, 55, Glittfors Fiskeri AB (Andersson & Olsson Wijk), Björkö
 8. GG 208 Ganthi, 54, Västanfisk AB (Ahlström), Fiskebäck
 9. GG 210 Vera C^, 52, Fiskeri AB Ginneton (Claesson), Fiskebäck
 10. GG 560 Osprey, 51, Midvåg Fiskeri AB (Ottosson), Skärhamn
 11. VG 104 Tärnan, 51, Nilsson, Bua/Båtfjorden
 12. LL 627 Stenskär**, 50, LL 628 Atlantic AB (Olsson), Grundsund
 13. VG 117 Kungsvik, 49, Karlsson, Träslövsläge
 14. VG 97 Tärno, 48, Karlsson, Träslövsläge
 15. GG 892 Strannefjord**, 48, Hagberg Fiske AB (Peter Hagberg), Björkö
 16. VG 55 Ingarö, 47, VG 55 i Läjet AB (Johansson), Träslövsläge
 17. VG 24 Marie, 47, Johansson, Träslövsläge
 18. GG 39 Rossö^, 46, Rossö Fiskeri AB (Lundgren & Olausson), Rörö
 19. GG 840 Svanen^, 46, Svanen Fiskeri AB (Larsson), Rörö
 20. SD 562 Kragerö, 44, Sixtensson & Hellberg, Resö
 21. SD 451 Ferder 3**, 41, SD 451 Ferder AB (Olsson), Grebbestad
 22. VG 45 Westland, 39, Westland Fiskeri AB (Börjesson Sjöstrand), Träslövsläge
 23. GG 704 Timor, 38, Alexi Timor AB (Peter Alexandersson, Hönö
 24. LL 161 Svan**, 37, Lars Lebro, Ellös
 25. FG 96 Cindy Vester, 37, R. Johansson, Glommen
 26. FG 31 Lyngskär, 36, K. Johansson, Glommen
 27. GG 1 Grimskär, 36, Grahn & Lundberg AB, Fiskebäck
 28. LL 377 Canopus, 35, Zelandi KB (Olsson), Smögen
 29. SD 158 Luna**, 34, Thore Pålsson, Edsvik/Grebbestad
 30. SD 669 Palermo**, 34, Krossekärrs Fiske AB (Olsson), Krossekärr/Grebbestad
 31. LL 677 Ocean**, 33, Hartvigsson Fisk AB, Smögen
 32. GG 537 Glittskär, 32, Mattias Olsson, Vrångö
 33. GG 580 Marina, 30, Marina av Hönö Fiskeri AB (Olofsson & Bergendahl), Hönö
 34. GG 1221 Singapore**, 29, GG 1221 Singapore AB (Robert Gustafsson), Rönnäng
 35. LL 110 Klingerö**, 29, Klingerö Fiske AB (Simon Brorsson), Fisketången
 36. FG 72 Lagun*, 27, Hagberg Fiske AB (Peter Hagberg), Björkö
 37. GG 82 Wijkland, 26, Wijkland Fiskeri AB (Olsson Wijk), Björkö
 38. VG 29 Christina**, 25, AB VG 29 Christina (Börjesson), Träslövsläge
 39. SD 991 Tärnskär, 25, Nils Holgersson, Havstenssund
 40. GG 449 Bergö, 24, Karlsson, Öckerö
 41. LL 87 Zenith, 23, Bryggvingen AB (Erik Lyräng), Lyrön
 42. GG 226 Röskär, 23, Röskär Fiskeri AB (Stellan Johnsson), Donsö
 43. LL 784 Littorina**, 22, Jan-Olof Olofsson, Smögen
 44. LL 607 Fylgia**, 22, Fiskerederi Fylgia AB (Lars Fleming Carlsson), Fisketången
 45. LL 107 Rimfors*, 22, Arkö Fiske AB (Aronsson & Ivarsson), Dyrön
 46. SD 787 Skandia, 22, Niclas Johansson-Lindh, Grebbestad
 47. GG 650 Justina, 22, Adam Johnsson, Fiskebäck
 48. LL 9 Svartskär**, 21, Fiskebåt LL 9 Lysekil AB (Niclas Hallberg), Lysekil
 49. LL 91 Kristina**, 20, LL 91 Fisk & Skaldjur AB (Niklas Upper), Lysekil
 50. GG 168 Tromsö, 18, Per Alexandersson, Björkö
 51. LL 1149 Herring, 17, Martin Knutsson, Kungshamn
 52. LL 13 Höken, 17, Segersten Fiskeri AB, Fisketången
 53. GG 77 Falken^, 16, Astrid Pelagic AB, Rörö
 54. GG 567 Karlsö**, 16, Jonas Klingander, Hönö
 55. SD 622 Vanguard**, 15, SD 622 Vanguard AB (Thuresson), Havsstenssund
 56. FG 37 Evelina, 15, Hans Görgen Andersson, Glommen
 57. VG 40 Nordvåg, 15, Carlsson, Träslövsläge
 58. SD 277 Jungman, 14, Ingemar Andersson, Grebbestad
 59. SD 43 Helgoland**, 14, Bengt Olof Eliasson, Grebbestad
 60. SD 62 Theres**, 14, Håkansson, Grebbestad
 61. VG 59 Lipton, 13, Gunnarsson & Karlsson, Träslövsläge
 62. GG 70 Marie, 13, Astrid Fiske AB, Rörö (hyrs ut till Göte Lundgren)
 63. GG 108 Elisabeth, 12,
 64. VG 86 Atlas, 10, Patrik Ingemarsson, Träslövsläge

Landningar av kräfta från kräfttrålare 2019, båt, ton (skillnad mot fiskerättigheter), ägare, hemmahamn

 1. LL 91 Kristina**, 85 (65), LL 91 Fisk & Skaldjur AB (Upper), Lysekil
 2. VG 117 Kungsvik, 63 (14), Karlsson, Träslövsläge
 3. GG 560 Osprey, 63 (12), Midvåg Fiskeri AB (Ottosson), Skärhamn
 4. VG 95 Stjärnvik, 58 (-40), Johansson, Träslövsläge
 5. GG 210 Vera C^, 51 (-1), Fiskeri AB Ginneton (Claesson), Fiskebäck
 6. GG 200 Glittfors, 49 (-6), Glittfors Fiskeri AB (Andersson & Olsson Wijk), Björkö
 7. GG 208 Ganthi, 47 (-7), Västanfisk AB (Ahlström), Fiskebäck
 8. VG 45 Westland, 47 (8), Westland Fiskeri AB (Börjesson Sjöstrand), Träslövsläge
 9. GG 82 Wijkland, 45 (19), Wijkland Fiskeri AB (Olsson Wijk), Björkö
 10. VG 29 Christina**, 42 (17), AB VG 29 Christina (Börjesson), Träslövsläge
 11. VG 104 Tärnan, 38 (-13), Nilsson, Bua/Båtfjorden
 12. VG 55 Ingarö, 37 (-10), VG 55 i Läjet AB (Johansson), Träslövsläge
 13. GG 32 Tristan, 30 (-29), Rossö Fiskeri AB (Lundgren & Olausson), Rörö
 14. FG 96 Cindy Vester, 30 (-7), R. Johansson, Glommen
 15. SD 669 Palermo**, 29 (-5), Krossekärrs Fiske AB (Olsson), Krossekärr/Grebbestad.
 16. GG 773 Signora**, 28 (-30), Signora Fiskeri AB (Ingvar Ivarsson), Fotö/Öckerö
 17. LL 377 Canopus, 27 (-8), Zelandi KB (Olsson), Smögen
 18. FG 31 Lyngskär, 27 (-9), K. Johansson, Glommen
 19. SD 437 Viken**, 26 (-36), SD 437 i Edsvik AB (Karlsson), Edsvik/Grebbestad
 20. GG 1 Grimskär, 25 (-11), Grahn & Lundberg AB, Fiskebäck
 21. SD 562 Kragerö**, 22 (-22), Sixtensson & Hellberg, Resö
 22. GG 537 Glittskär, 22 (-10), Mattias Olsson, Vrångö
 23. GG 840 Svanen^, 22 (-14), Svanen Fiskeri AB (Larsson), Rörö
 24. LL 110 Klingerö**, 22 (-7), Klingerö Fiske AB (Simon Brorsson), Fisketången
 25. VG 24 Marie, 21 (-26), Johansson, Träslövsläge
 26. LL 1248 Saibon, 20 (15), Jonas Klingander, Hönö/Kungshamn
 27. GG 39 Rossö^, 20 (-16), Rossö Fiskeri AB (Lundgren & Olausson), Rörö
 28. LL 627 Stenskär**, 20 (-30), LL 628 Atlantic AB (Olsson), Grundsund
 29. LL 13 Höken, 20 (3), Segersten Fiskeri AB, Fisketången
 30. VG 37 Ganler, 19 (-41), Svahn, Träslövsläge
 31. GG 567 Karlsö**, 18 (2), Jonas Klingander, Hönö
 32. GG 892 Strannefjord**, 18 (-30), Hagberg Fiske AB (Peter Hagberg), Björrkö
 33. SD 286 Listerö**, 17 (9), Listerö av Grebbestad AB, Grebbestad
 34. GG 411 Orion**, 17 (13), Valöskär AB (Westerberg), Vrångö
 35. SD 158 Luna**, 17 (-17), Thore Pålsson, Edsvik/Grebbestad
 36. VG 59 Lipton, 16 (3), Gunnarsson & Carlsson, Träslövsläge
 37. FG 37 Evelina, 13 (-2), Hans Görgen Andersson, Glommen
 38. LL 161 Svan**, 13 (-24), Lars Lebro, Ellös
 39. LL 677 Ocean**, 13 (-20), Hartvigsson Fisk AB,
 40. GG 168 Tromsö, 12 (-6), Per Alexandersson, Björkö
 41. GG 701 Arkö af Dyrön**, 12 (12), Arkö Fiske AB (Aronsson & Ivarsson), Dyrön
 42. LL 626 Althea**, 11 (3), LL 628 Atlantic AB (Olsson), Grundsund
 43. GG 70 Marie, 11 (-2), Astrid Fiske AB, Rörö (uthyrd till Göte Lundgren)
 44. SD 622 Vanguard**, 11 (-4), SD 622 Vanguard AB (Thuresson), Havsstenssund
 45. GG 226 Röskär, 10 (-13), Röskär Fiskeri AB (Stellan Johnsson), Donsö
 46. LL 607 Fylgia AB**, 10 (-12), Fiskerederi Fylgia AB (Lars Fleming Carlsson), Fisketången
 47. SD 451 Ferder 3**, 10 (-31), SD 451 Ferder AB (Olsson), Grebbestad
 48. LL 89 Pauline, 10 (1),
 49. SD 787 Skandia, 10 (-12), Niclas Johansson Lindh, Grebbestad
 50. LL 97 Zenith, 9 (-14), Bryggvingen AB (Erik Lyräng), Lyr
 51. HG 129 Ketty, 9 (5),
 52. GG 77 Falken^, 8 (-8), Astrid Pelagic AB, Rörö
 53. VG 40 Nordvåg, 8 (-7), Carlsson, Träslövsläge
 54. GG 1221 Singapore**, 8 (-21), GG 1221 Singapore AB (Robert Gustafsson), Rönnäng
 55. GG 580 Marina, 8 (-22), Marina av Hönö Fiskeri AB (Olofsson & Bergendahl), Hönö
 56. LL 1149 Herring, 7 (-10), Martin Knutsson, Kungshamn
 57. SD 191 Silverön**, 7 (2), Ivarsson & Andersson, Fotö
 58. GG 449 Bergö, 7 (-17), Karlsson, Öckerö
 59. LL 784 Littorina**, 6 (-16), Jan-Olof Olofsson, Smögen
 60. GG 105 Titania**, 6 (1), Titania Fiskeri AB (Ivarsson & Andersson), Fotö
 61. SD 991 Tärnskär**, 6 (-19), Nils Holgersson, Havstenssund

*) kvotbåt
**) räktrålare
^) pelagiskt fiske

Det finns inte på samma sätt som i räkfisket mindre och äldre båtar som används som kvotbåtar. Men det finns många mindre aktiva båtar som ägs av äldre fiskare eller fiskare som arbetar på större båtar som bar används till fiske när ägaren har lust att fiska och det är vackert väder. Dessa är inte med på listorna förutom i enstaka fall som exempelvis SD 991 Tärnskär, GG 449 Bergö och GG 580 Marina Dessutom finns det flera mindre båtar som ägs av företag med större båtar som används till kräftfiske och som dessutom ibland fungerar som kvotbåtar i räkfisket. SD 43 Helgoland, SD 191 Silverön, LL 627 Stenskär och LL 626 Althea är exempel på sådana båtar.

Vid fiske med trål utan kräftrist utgör bifångster mellan 50 och 80% av fångsten, mindre i Kattegatt än i Skagerak. Vid fiske med kräftrist utgör bifångsten 10-40% av bifångsten, mer i Kattegatt än i Skagerak. I fiske utan rist är torsk, kolja, sej, rödspätta och rödtunga de viktigaste bifångstarterna i Skagerak medan sandskädda, sill och rödspätta är vanligast i Kattegatt. Vid fiske med rist är sandskädda den vanligaste bifångsten. Sandskädda och rödtunga är okvoterade, sandskädda har ett obefintligt värde medan rödtunga har ett högt värde, Sandskädda kastas i allmänhet ut medan rödtunga sparas och landas. Torsk, kolja, sej, sill och rödspätta är kvoterade arter som det också finns riktat fiske på. Två andra relativt vanliga kvoterade bifångstarter är kummel och vitling.

Landningar av fisk från kräfttrålare i ton, namn, torsk, sej, kolja, rödtunga, rödspätta

 1. GG 892 Strannefjord**, 36, 61, 17, 27, 3
 2. GG 567 Karlsö**, 31, 40, 22, 8, 2
 3. GG 411 Orion**, 17, 19, 7, 2, 3
 4. GG 32 Tristan, 17, 10, 2, 8, 2
 5. GG 39 Rossö, 12, 8, 2, 4, 1
 6. GG 840 Svanen, 11, 5, 1, 5, 1
 7. LL 91 Kristina**, 10, 2, -, 1, 3
 8. SD 437 Viken**, 8, 7, -, -, –
 9. VG 95 Stjärnvik, 8, 2, 1, 2, 6
 10. VG 117 Kungsvik, 5, -, -. -, 3
 11. LL 161 Svan**, 5, -, -, -, 1
 12. GG 210 Vera C, 3, 1, -, -, –
 13. LL 97 Zenith, 3, -, -, -, 1
 14. LL 110 Klingerö**, 3, -, -, -, –

Som synes är det väldigt få kräfttrålare som landar fisk i några större mängder. De som landar allra mest bedriver sannolikt också ett riktat fiskfiske.

De allra flesta kräfttrålare landar i princip ingen fisk av de kvoterade arterna överhuvudtaget trots att 40% av kräfttrålningen sker med trålar där bifångsten är 50-80% av den totala fångsten medan 40% av kräfttrålningen sker med ristförsedd kräfttrål.  Det är uppenbart att utkast sker och med tanke på att flera kvoterade arter hör till de vanligaste bifångstarterna är det också uppenbart att olagliga utkast måste förekomma. Båtar som i huvudsak fiskar med ristförsedd trål kan dock tänkas ha marginella utkast eller inga utkast av kvoterade fiskarter speciellt om de fiskar i Kattegatt. att sådana båtar inte landar så mycket fisk behöver inte tyda på att det förekommer olagliga utkast.. De båtar som landar större mängder fisk kastar med stor sannolikhet inte ut några större mängder kvoterad fisk.  SLU Aqua skriver i sin rapport/utvärdering att olagliga utkast troligen förekommer i kräftfisket:

Mer detaljerat registrerades, av totalt 244 båtar, mer än hälften (133 båtar) inga utkast alls av kvoterade arter under hela året 2019. Ytterligare 22 båtar registrerade mindre än 50 kg. 58 båtar hade mer än 500 kg loggboksregistrerat utkast, varav 8 båtar registrerade över 5 ton (Figur 1.1).

Tio båtar stod för hälften av de registrerade utkasten (31 båtar för 80 %), se figur 1.2.

Merparten av dessa registrerade utkast 2019 rörde arter där den största delen av fångsterna antingen var undantagna från landningsskyldigheten (havskräfta) eller är fredade (pigghaj).

[…]

Av 244 fartyg rapporterade 195 fartyg (80 %) inte några BMS-landningar alls av kvoterade arter under hela 2019 i loggboken och 26 fartyg rapporterade mellan 1 och 50 kg (figur 1.4).

Av alla fartyg stod endast 6 båtar för hälften av den totala BMS-landningen och 14 båtar för 80 % (figur 1.5).

[…]

BMS-landningarna rörde små kvantiteter (0-2 ton). Artvis kvantiteter av landade BMS-fångster visas i figur 1.6. En jämförelse av BMS-landningar och vetenskapligt uppskattade utkast kan ses i Tabell 1.1 och ger vid handen att enbart en obetydlig fraktion av undermålig fångst landades och registrerades.

BMS betyder fångst under minimistorlek.

Av allt att döma förekommer olagliga utkast i kräftfisket. Det är något som inte kan lösas med TFC. TFC kan kanske däremot innebära att lönsamheten i företagen ökar då de kan få mer fiskerättigheter för fisk om olönsamma kräftfiskebåtar säljs vilket i sin tur gör att det blir lättare att landa bifångst. Så indirekt kan TFC kanske leda till att de olagliga utkasten i kräftfisket minskar.

Omsättning i kräfttrålningsföretag 2019, namn, vinstmarginal, fiskesegment

 1. Hagberg Fiske AB, 17,8, blandfiske
 2. Arkö Fiske AB, 16,9, räkfiske och kräftfiske
 3. LL 628 Atlantic AB, 13,2, blandfiske
 4. Rossö Fiskeri AB, 11,4, blandfiske
 5. SD 437 i Edsvik AB, 10,1, räkfiske och kräftfiske
 6. LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 10,1, kräftfiske och räkfiske
 7. Västerland AB, 9,0, blandfiske
 8. Valöskär AB, 8,4 (2018), blandfiske
 9. Bryggvingen AB, 8,2 (2018), kräftfiske, fiskhandel och restaurangverksamhet
 10. Svanen Fiskeri AB, 6,6, blandfiske
 11. Midvåg Fiskeri AB, 6,4, kräftfiske
 12. Glittfors Fiskeri AB, 6,4, kräftfiske
 13. Titania Fiskeri AB, 5,4, räkfiske
 14. SD 622 Vanguard AB, 4,9, räkfiske och kräftfiske
 15. Wijkland Fiskeri AB, 4,4, kräftfiske
 16. Västanfisk AB, 4,3, kräftfiske
 17. Fiskebåt LL 9 Lysekil AB, 4,2, räkfiske
 18. AB VG 29 Christina, 4,1, kräftfiske
 19. Klingerö Fiske AB, 3,8, kräftfiske och räkfiske
 20. Listerö af Grebbestad AB, 3,6, räkfiske och kräftfiske
 21. Smögens Skaldjur & Fiskeri AB, 3,5, räkfiske och kräftfiske
 22. GG 1221 Singapore AB, 3,4, räkfiske och kräftfiske
 23. VG 55 i Läjet AB, 2,9, kräftfiske
 24. Signora Fiskeri AB, 2,9, kräftfiske och räkfiske
 25. Krossekärrs Fiske AB, 2,6, kräftfiske
 26. Grahn & Lundberg AB, 2,5, kräftfiske
 27. SD 451 Ferder AB, 2,2, kräftfiske och räkfiske
 28. Hartvigssons Fisk AB, 2,1, kräftfiske
 29. Resö Ran AB, 1,6, räkfiske och kräftfiske
 30. Segersten Fiskeri AB, 1,1, kräftfiske
 31. Fiskerederi Fylgia AB, 1,0, kräftfiske
 32. Röskär Fiskeri AB, 0,9, kräftfiske
 33. Marina av Hönö Fiskeri AB, 0,6 kräftfiske
 34. Resö Skaldjur AB, 0,5, räkfiske och kräftfiske

Lönsamhet i kräfttrålningsföretag 2019, namn, vinstmarginal, fiskesegment

 1. Resö Skaldjur AB, 64,00%, räkfiske och kräftfiske
 2. Hagberg Fiske AB, 51,52%, blandfiske
 3. VG 55 i Läjet AB, 40,72%, kräftfiske
 4. SD 437 i Edsvik AB, 30,72%, räkfiske och kräftfiske
 5. Krossekärrs Fiske AB, 22,91%, kräftfiske
 6. Bryggvingen AB, 21,10% (2018), kräftfiske, fiskhandel och restaurangverksamhet
 7. AB VG 29 Christina, 19,14%, kräftfiske
 8. Fiskebåt LL 9 Lysekil AB, 18,78%, räkfiske
 9. LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 17,98%, kräftfiske och räkfiske
 10. Fiskerederi Fylgia AB, 17,14%, kräftfiske
 11. Midvåg Fiskeri AB, 15,24%, kräftfiske
 12. LL 628 Atlantic AB, 14,90%, blandfiske
 13. Titania Fiskeri AB, 13,57%, räkfiske
 14. SD 451 Ferder AB, 13,35%, kräftfiske och räkfiske
 15. Segersten Fiskeri AB, 13,04%, kräftfiske
 16. Hartvigssons Fisk AB, 11,90%, kräftfiske
 17. Signora Fiskeri AB, 11,76%, kräftfiske och räkfiske
 18. Klingerö Fiske AB, 10,41%, kräftfiske och räkfiske
 19. Arkö Fiske AB, 9,45%, räkfiske och kräftfiske
 20. Rossö Fiskeri AB, 8,19%, blandfiske
 21. SD 622 Vanguard AB, 6,82%, räkfiske och kräftfiske
 22. GG 1221 Singapore AB, 6,06%, räkfiske och kräftfiske
 23. Resö Ran AB, 5,92%, räkfiske och kräftfiske
 24. Grahn & Lundberg AB, 5,16%, kräftfiske
 25. Västanfisk AB, 4,47%, kräftfiske
 26. Wijkland Fiskeri AB, 3,63%, kräftfiske
 27. Glittfors Fiskeri AB, 1,98%, kräftfiske
 28. Svanen Fiskeri AB, 1,79%, blandfiske
 29. Smögens Skaldjur & Fiskeri AB, -2,68%, räkfiske och kräftfiske
 30. Listerö af Grebbestad AB, -3,51%, räkfiske och kräftfiske
 31. Västerland AB, -10,14%, blandfiske
 32. Valöskär AB, -30,78% (2018), blandfiske
 33. Marina av Hönö Fiskeri AB, – 44,43%, kräftfiske
 34. Röskär Fiskeri AB, – 65,21%, kräftfiske

Fiskeri AB Ginneton, Astrid Fiskeri AB och Astrid Pelagic AB är utelämnade då de bedriver ett mycket omfattande pelagiskt fiske. Zentha i Rönnäng AB är utelämnat på grund av båtförsäljning.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!