Förändringar i Astrid-koncernen

2019 bildades bolaget Astrid Invest AB. Nu har detta bolag övertagit fiskebåtarna GG 77 Falken och GG 764 Astrid från Astrid Pelagic AB. Syftet med Astrid Invest AB beskrivs i bolagsordningen med följande ord: Aktiebolaget skall bedriva fiske samt äga fiskefartyg. När det gäller Astrid Pelagic AB så är verksamhetsbeskrivningen exakt densamma. Förändringen sker strax innan koncernen ska ta emot en nybyggd fiskebåt, GG 64 Astrid Marie vilket sannolikt har ett samband. Familjen har samtidigt också startat ett nytt företag i Danmark, Skagen Fiskeri A/S.

Den enda synbara skillnaden mellan de två bolagen som båda hör hemma på Rörö är att Johannes Johansson ingår i styrelsen för Astrid Invest AB men inte i Astrid Pelagic AB. Övriga styrelseledamöter är Börje Johansson, Thomas Johansson, Daniel Johansson och Kristian Johansson. Dessa fem personer utgör också styrelsen i Astrid Fiske AB. Thomas och Börje Johansson är bröder, Kristian och Johannes Johansson är söner till Thomas Johansson och Daniel Johansson är son till Börje Johansson.

Astrid Fiske AB är moderbolag till Norra skärgårdens fastigheter AB, Astrid Fiskexport AB och Astrid Fiskeri A/S. Astrid Fiskexport AB har dotterbolaget Astrid Seafood AB. Dessutom är Astrid Fiske AB största ägare i Smögen Aquaculture AB med 45% av röster och aktier och i PipeIsland AB med 44% samt delägare i Mela Led Smart Electronics Solution AB (33%) och Aluwave AB (13%). Totalt finns det 22 ägare i Aluwave AB med Chalmers Innovation Seed Fund AB/Chalmers Innovation Affiliate Fund AB som viktiga delägare tillsammans med ALMI Invest Västsverige AB.

Astrid Fiskeri A/S är för sin del delägare med 37,5% i Skagen Aquaculture Komplementarselskab ApS och Danish Sustainable Fish Farming P/S  Dessutom finns dotterbolaget AF Ejendom A/S.

Utöver detta äger de 5 tidigare personerna från familjen Johansson också det danska företaget Skagen Fiskeri A/S som också bildades 2019. De utgör också styrelsen i detta bolag tillsammans med Jens Kofoed Stadum och Mogens Ørts Jensen. De sitter alla även i styrelsen för Astrid Fiskeri A/S. Det nya företaget i Danmark och det nya företaget i Sverige startas dessutom en kort tid innan brexit kommer att bli ett faktum. Brexit innebär att Danmark kan förlora stora kvoter.

Källor: CVR, Allabolag.se, proff.se, proff.dk, Årsredovisningar

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!