Svenska fiskeriföretag som också odlar fisk

I Norge är det inte ovanligt att fiskeriföretag, både små och stora, också ägnar sig åt fiskodling. Där handlar det huvudsakligen om laxodling. Exempelvis är Austevoll Seafood ASA ett av världens största fiskeriföretag såväl som ett av världens största laxodlingsföretag genom Lerøy Seafood ASA.

I Sverige har detta varit ovanligt men det största fiskeriföretaget, Astrid Fiske AB, har investerat i fiskodling. De är den största delägaren i Smögenlax Aquaculture AB. Smögenlax Aquaculture AB som byggde upp en småskalig landbaserad fiskodlingsanläggning har dock inte fått tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götaland för att bygga en kommersiell odling.

Astrid Fiske är än så länge den enda fiskerikoncern i Sverige som satsat på fiskodling men det borde rimligen var intressant även för andra.

Astrid Fiske AB har även investerat i ett danskt fiskodlingsföretagSkagen Aquaculture Komplementarselskab ApS (Skagen Salmon). Astridkoncernens andel via sitt danska dotterbolag Astrid Fiskeri A/S är cirka 37,5%. Övriga ägare är Petri Holding ApS (50%) samt Sustainable Food Invest ApS (cirka 12,5%). Utöver detta är Astrid Fiskeri A/S också delägare i Danish Sustainable Fish Farming P/S som äger 33% i Danish Salmon A/S som i övrigt ägs av de japanska storföretagen Marubeni (50%) och Nissui (17%). Skagen Aquaculture Komplementarselskab ApS kontrollerar Danish Sustainable Fish Farming P/S genom att företaget är komplementär. Ägare av Petri Holding ApS är familjen Petri Petersen.

Danish Salmon A/S driver en landbaserad laxodling i Hirtshals i Danmark och Skagen Salmon tänker bygga en anläggning i Skagen.

Danish Sustainable Fish Farming P/S har dessutom dotterbolagen Bornholm Seafood ApS, Thorsminde Seafood ApS, Syddjurs Seafood ApS och Djurs Seafood ApS som alla har som syfte att starta hållbar produktion av odlad fisk.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!