Företagen som odlar musslor, ostron och alger

Blåmusslor har odlats längs Bohusläns kust sen 1970-talet. Ett av pionjärföretagen var Scanfjord AB som grundades 1979. Idag står företaget för 90% av de odlade musslorna i Sverige. Företaget är hemmahörnade i Mollösund på Orust och har odlingar på många håll runt öarna. De flesta av de förtag som ägnar sig åt mussel-, ostron- och algodling är kopplade till forskningsvärlden och Göteborg snarare än till kustbefolkningen och fisket. Ägare är ofta forskare eller tidigare forskare,

Förutom odling av musslor så skördar Scanfjord också vildlevande ostron och hjärtmusslor. Enligt egen uppgift är de också störst på detta område. Skörd av vildlevande ostron och hjärtmusslor räknas som fiske. Ostron, såväl som japanska jätteostron är dock inte fria att plocka och skörda. De tillhör markägarna vid stränderna och för att plocka när stränder krävs därför tillstånd av markägaren. Moderbolaget i Scanfjord-koncernen heter Scanfjord Mollösund AB och ägare är Anders Granhed. I styrelsen för bolaget sitter också Kjell Åke Eriksson och Pål Präitz med Birgitta Granhed Olofsson som suppleant. Scanfjord har de senaste åren uppvisat ett dåligt ekonomiskt resultat och minskad omsättning.

Ett annat musselodlingsföretag är Bohus Havsbruk AB som främst har odlingar i Stigfjorden mellan Orust och Tjörn. Det är ett betydligt mindre företag än Scanfjord och använder en annan odlingsmetod. En metod som kritiserats under de senaste åren. Bohus Havsbruk AB är hemmahörande i Göteborg har de senaste tre åren gjort mycket stora förluster i sin verksamhet. De har förlorat mycket mer pengar än  de omsatt vilket gör att bolaget är helt beroende av de stöd de fått från olika håll för att starta upp sin verksamhet samt andra kapitaltillskott. Ägare av bolaget är paret Katrin Persson och Stefan Andersson samt Per Persson, bror till Katrin Persson. Olika kombinationer av de tre utgör styrelsen i koncernens olika bolag. Moderbolag i deras företagskoncern är Altum-Gruppen AB som också äger Carapax Marine Group AB som säljer hummertinor, kräftburar och andra liknande fiskeredskap sam utrustning för musselodling. Dessutom ingår bolag som exempelvis Bohusläns Sjöentreprenad AB, Bohusläns Sjömat AB och Kor-Bo AB.

2019 startades en på prov en odling där ostron, blåmusslor och japanska jätteostron skulle odals tillsammans. I odlingen som ligger nära Fiskebäckskil är Bohus Havsbruk en av intressenterna

Ostron odlas av Havsstensunds Ostron AB i Sannäsfjorden. Det är ett ännu mindre företag än Bohus Havsbruk. Ägare är paret Ulrika Lorensson och Mathias Svensson. Suppleant i styrelsen är den senares far Jan Fredrik Svensson. Bolaget ägnar sig också åt att skörda och plocka japanska jätteostron. Detta företag är det enda som är kopplat till fisket på något sätt då Ulrika Lorenssons far var fiskare på Donsö och Mathias Svensson varit fiskare eller vuxit upp i en fiskarfamilj i Havstenssund. Fungerande ostronodling är något nytt, men har tidigare prövats flera gånger i Bohuslän utan att det fungerat. Första gången var redan på 1860-talet. Vilda ostron har skördats sen i alla fall 1700-talet. Vissa perioder i stor omfattning och i andra perioder i betydligt mindre omfattning. .

Ytterligare ett musselodlingföretag är Bryggudden Musslor, Ostron och Alger AB. De har sitt huvudkontor i Tanumshede och odlar också de musslor i Sannäsfjorden. De köper också upp skördade vilda ostron. Företaget ägnar sig också åt algodling. Algodling är dock i huvudsak fortfarande på försöksstadiet. Ägare är Ola Dahlman och suppleant i styrelsen är Sven-Erik Dahlman, sannolikt Ola Dahlmans far. Han är också ägare av Grebbestad Bageri AB. Algodling är dock i huvudsak fortfarande på försöksstadiet.

Ostrea Aquaculture Sweden AB med kontor i Strömstad och odlingar kring Koster är ett startuppföretag med externa investerare. De har planer på storskalig odling av ostron och alger men än så länge har de bara starta upp ostronyngelverksamhet. Ostronyngel som föds upp i Kosterskärgården säljs till köpare i hela Europa. Totalt har bolaget 9 ägare, däribland Tagehus Holding AB (med fam. Ljungberg som huvudägare) och  T. Ljungberg BV som äger 23,6% och statliga Almi Invest AB. Tagehus är egentligen ett byggbolag men har också en del externa investeringar, förutom i Ostrea också i Tidskriften Fokus och fastighetsföretaget Atrium Ljungberg AB som familjen Ljungberg kontrollerar ihop med Coop Stockholm (Konsumtionsföreningen Stockholm). Moderbolaget har ingen omsättning utan verksamheten bedrivs i dotterbolaget Ostrea Production Sweden AB.

I Varekil på Orust har den enskilda firman Wrenglers musslor sitt säte. Innehavare av firman är Fredrik Wrengler och syftet med bolaget är att skörda vilda och/eller odla musslor. Firman är nybildad.

Det största algodlingsföretaget är Catxalot AB i Grebbestad som ägs av Linnéa Sjögren. De odlar tång  och alger samt ordnar turistaktiviteter av olika slag kopplade till tång.

Kosteralg AB som grundades 2016 är dock det äldsta algodlingsföretaget. Bolaget som är hemmahörande i Göteborg har odlingar i Kosterskärgården. Ägare är Elisabeth Brock, Fredrik Gröndahl, Gunnar Cervin, Henrik Pavia, Göran Nylund och Gunilla Toht. Flera av dem är engagerade i forskningsprojektet SeaFarm. Företaget odlar sockertång, fingertång och havssallad i odlingar i havet såväl som i slutna anläggningar på land.

Bolaget Bohus Sea Culture AB med adress i Västra Frölunda skriver på sin hemsida att det startats av invånare på Gåsö. Gåsö har dock bara 2 bofasta invånare och har tidigare varit helt avfolkat. Mer korrekt är kanske att det startats av sommarboende på Gåsö. Meningen med företaget är odling av alger, i första hand sockertång. Ägare av bolaget är tre bröder, Bengt Sahlin, Per Sahlin och Sven Sahlin samt Rickard Tham och Nils Mårtensson. Alla bor i Stockholm eller Göteborg.

Omsättning i mussel-, ostron- och algodlingsföretag år 2019, företag, omsättning M SEK, verksamhet

  1. Scanfjord Mollösund AB, 18, blåmusselodling, mussel- och ostronfiske
  2. Bohus Havsbruk AB, 4, blåmusselodling
  3. Havsstenssund Ostron AB, 1, ostronodling, ostronfiske
  4. Catxalot AB, 0,8, algodling
  5. Bryggudden Musslor, Ostron och Alger AB, 0,4 (2018), ostronodling
  6. Kosteralg AB, 0,3, algodling
  7. Bohus Sea Culture, 0,2, algodling

När det gäller ostronfiske är det helt dominerande företaget Bröderna Klemmings Dykhjälp i Grebbestad. Förutom ostronfiske ordnar företaget ostronsafari, dykutflykter, dykkurser med mera. Ägare är Bengt och Peter Klemming.

Ett av problemen med odlingen av ostron, musslor och alger är att den tyckas ha mycket svag koppling till de som faktiskt bor i skärgården året runt. Kopplingen till traditionella näringar är i de flesta fall obefintlig. Det betyder sannolikt att när ägarna, dvs forskarna, tröttnar på sina experiment så försvinner företagen. För som det nu är så är verksamheterna inte lönsamma, i vissa fall till och med extremt olönsamma. Utan offentliga bidrag skulle de flesta av odlingsföretagen inte finnas.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!