Ytterligare en ny fiskebåt beställd av Astrid-koncernen

Astridkoncernen, närmare bestämt det danska koncernbolaget Astrid Fiskeri A/S och Karstensens Skibsværft A/S i Skagen har skrivit ett kontrakt på en ny 91,8 meter lång kombinerad snörpvadsbåt och trålare. Den nuvarande S 264 Astrid, som levererades av Karstensens  2014, har sålts och kommer att tas över av det norska fiskeriföretaget Herøyfjord A/S i april 2021.

Nya S 264 Astrid. Bild: Karstensens

Företagets uttalade mål att bedriva hållbart fiske med minimala NOX / CO2-utsläpp per kg fångad fisk. Detta har resulterat i en kombination av nya lösningar och väl beprövade koncept. Nya Astrid kommer att utrustas med elektriska vinschar och elektrisk fiskpump.

Företaget har varit intresserad av innovativa och optimerade lösningar, delvis baserade på de senaste årens mycket positiva verksamhet på nuvarande Astrid. Särskild tonvikt har lagts på att optimera arbetsförhållandena, säkerheten och komforten för besättningen. Liksom de andra 15 nybyggnaderna som skeppsvarvet har under konstruktion för fiskeriföretag i Irland, Island, Norge, Sverige och Danmark, har även den nya S 264 Astrid sin egen design.

När det gäller valet av leverantörer och komponenter måste ett antal av dessa äntligen väljas under de kommande veckorna. Även här kommer företagets fokus att ligga på hållbarhet, kvalitet, innovation och tillförlitlighet. Skrovet till det nya Astrid kommer att byggas vid Karstensen Shipyard Poland och det färdiga fartyget levereras i maj 2022.

Nya S 264 Astrid. Bild: Karstensens

Längd totalt 91,80
Bredd 17.00 / 18.00 m
RSW-system Frio Nordica, 3 x 1100 kW
Vakuumsystem 6 x 66 kW / 3 x 3200 l tank
Huvudmotor Wartsila 31
Hjälpmaskiner Caterpillar
Vinschanläggning Kongsberg
Kranar Macgregor Triplex
Fiskpumpar Macgregor Rapp
Sidopropeller Brunvoll, 2 x 1400 kW

Nya S 264 Astrid kommer att bli den största fiskebåt som någonsin ägts av ett svenskt fiskeriföretag.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!