Sveriges största fiskeriföretag 2020

Sverige största fiskeriföretag är fortfarande Astrid Fiske AB. Tillsammans med Astrid Pelagic AB, Astrid Invest AB, och de danska företagen Astrid Fiskeri A/S, Skagen Fiskeri A/S är det dessutom ett av Nordens största fiskeriföretag. Läggs omsättningen i Astrid Fiske AB och Astrid Pelagic AB (6 miljoner i omsättning 2018) ihop blir det över 500 miljoner SEK i omsättning.

Av de tio största företagen finns 4 i Fiskebäck och 2 på Rörö samt ett vardera på Donsö, Styrsö, Fotö och Dyrön. Alla utom ett är pelagiska fiskeriföretag.

Största svenska fiskeriföretag efter omsättning 2019, företag, omsättning M SEK, ort, ägare

 1. Astrid Fiske AB, 496, Rörö, fam. Johansson
 2. Bryngeld Fiskeri AB, 152, Fiskebäck, fam. Bryngeld
 3. Rylo AB (Themis Fiskeri), 149, Rörö, fam. Ryberg
 4. Fiskeri AB Ginneton, 138, Fiskebäck, fam. Claesson
 5. B-C Pelagic AB, 72, Donsö, fam. Backman & fam. Jansson
 6. Båt GG 330 Carmona AB, 50, Dyrön, fam. Gustafsson
 7. Torönland HB, 20-50, Fiskebäck (handelsbolag redovisar inte omsättning offentligt), fam. Ahlström
 8. Vingaskär Fiskeri AB, 45, Styrsö, Mats Johansson m. familj
 9. Ahlma Fiskeri AB, 44, Fiskebäck, fam. Ahlström & fam. Magnusson
 10. Västfjord Fiskeri AB, 41, Fotö, fam. Gustavsson
 11. Västkustfisk SVC AB, 36, Göteborg, Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund
 12. Axfish AB, 31, Fiskebäck, fam. Axelsson
 13. Lövön AB, 30, Rönnäng, fam. Arvidsson
 14. Guldhaven Pelagiska AB, 29, Kalix, Kent Karlsson & Arnold Bodlund
 15. Zandic Management & Trading AB, 22, Fiskebäck, fam. Kjellberg
 16. Arkö Fiske AB, 17, Rönnäng, fam. Aronson & Mattias Ivarsson
 17. Nicklason Fiskeri AB, 17, Öckerö, fam. Nicklasson
 18. Vingafjord Fiskeri AB, 16, Hönö, Jonas Abrahamsson
 19. Hagberg Fiske AB, 15, Björkö, Peter Hagberg
 20. DE Fiske AB, 11, Öckerö, Daniel Andersson & Erik Gripse
 21. Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 13, Skillinge, fam. Söderberg
 22. LL 628 Atlantic AB, 13, Grundsund, fam. Olsson
 23. Älvsborg Fiskeri AB, 12, Fiskebäck, Ganefjord, Hermansson & Johansson
 24. Fiskeri AB Ingun, 12, Fotö, fam. Ivarsson
 25. Bröderberg AB, 12, Skillinge, fam. Söderberg
 26. Rossö Fiskeri AB, 11, Rörö, fam. Lundgren & Olausson
 27. AB Clipperton, 11, Donsö, fam. Backman
 28. LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 10, Lysekil, Niklas Upper
 29. SD 437 i Edsvik AB, 10, Edsvik/Grebbestad, fam. Karlsson
 30. Stella Nova Fiskeri AB, 10 (2018), Fotö, fam. Bryngelsson

Siffrorna är total omsättning inklusive fartygs- och kvotförsäljningar.

Fiskefartyget Courage af Skillinge AB och Bröderberg AB har samma ägare och omsatte sammanlagt 25 miljoner SEK. Torönland HB ägs av Tor-ön Fiske AB och Torland Fiske AB. Tor-ön Fiske AB omsatte 6 miljoner SEK och Torland Fiske AB omsatte 5 miljoner år 2018. Onsättningen i Bryngeld Fiskeri AB är större än den i normalfallet skulle varit då företaget hyr ut sin båt till andra fiskeriörteg, under 2019 handlade det om uthyrning till Torönland HB/Torland Fiske AB/Tor-ön Fiske AB. Räknas denna uthyrningsverksamhet bort var omsättningen 89 miljoner SEK år 2019. AB Clipperton är delägare i B-C Pelagic AB tillsammans med Bristol Fiske AB.

Astrid Fiske AB, Västkustfisk SVC AB och Guldhaven Pelagiska AB är också engagerade i fiskindustri såväl som fiskhandel. Dessutom har Astrid Fiske AB och deras danska dotterbolag Astrid Fiskeri A/S investerat i fiskodlingsföretag. För Västkustfisk SVC AB och Guldhaven Pelagiska AB är det huvudverksamheten. Intressenterna bakom Båt GG 330 Carmona AB och Lövön AB äger för sin del PFG Hamn AB som äger fastigheter och Ängholmens hamn vid Rönnäng.

Företag som sålde båtar under 2019 och där det påverkar omsättning i stor utsträckning är Vingaskär Fiskeri AB som utan båtförsäljning hade en omsättning på 17 miljoner kronor (nettoomsättning) och Vingafjord Fiskeri AB med en nettoomsättning på 3 miljoner SEK.

Astrid Fiskeri AB, Fiskeri AB Ginneton, B-C Pelagic AB och Ahlma Fiskeri AB har fiskeriverksamhet i Danmark och Sverige. Rylo AB (Themis Fiskeri), Stella Nova Fiskeri AB, August Fiskeri AB och Christer & Lennart Fiskeri AB har enbart verksamhet i Danmark medan Nicklason Fiskeri AB och Kristine Fiskeri AB enbart har verksamhet i Tyskland. Familjen Ryberg som äger Rylo AB äger också ett annat fiskeriföretag i Danmark, Rylo Danmark ApS. Men de startade sin verksamhet i slutet av 2019 och finns därför inte med i siffrorna men däremot när det gäller ägt tonnage. Zandic har enbart fiskeriverksamhet i Marocko (egentligen Västsahara) och Västkustfisk SVC AB är delägare i ett fiskeriföretag, DP Pelagic, med en pelagisk fiskebåt i Polen. Ägarna av Bryngeld Fiskeri AB är också delägare i ett bolag i Finland, Oy Kotka Fiskeri AB medan ägarna av Odeskär AB också äger ett fiskeriföretag i Danmark, Odeskar Fiskeri A/S såväl som det svenska företaget Andersson Bemanning Fiskeri AB.

Största fiskeriföretagen bokförda tillgångar, företag, tillgångar i M SEK 2019-12-31, hemort

 1. Astrid Fiske AB, 1 560, Rörö, fam. Johansson
 2. Rylo AB (Themis Fiskeri), 1 053, Rörö, fam. Ryberg
 3. Fiskeri AB Ginneton, 652, Fiskebäck, fam. Claesson
 4. Västkustfisk SVC AB, 227, Göteborg, Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund
 5. B-C Pelagic AB, 225, Donsö, fam. Backman & fam. Jansson
 6. Bryngeld Fiskeri AB, 162, Fiskebäck, fam. Bryngeld
 7. Båt GG 330 Carmona AB, 156, Dyrön, fam. Gustafsson
 8. Lövön AB, 134, Rönnäng, fam. Arvidsson
 9. Ahlma Fiskeri AB, 107, Fiskebäck, fam. Ahlström & fam. Magnusson
 10. Astrid Pelagic AB, 86 (2018), Rörö, fam. Johansson
 11. Västfjord Fiskeri AB, 71, Fotö, fam, Gustavsson
 12. Arkö Fiske AB, 52, Rönnäng, fam. Aronsson & Mattias Ivarsson
 13. Stella Nova Fiskeri AB, 41 (2018), Fotö, fam. Bryngelsson
 14. Torland Fiske AB, 40 (2018), Fiskebäck, fam. Ahlström
 15. Tor-ön Fiske AB, 40 (2018), Fiskebäck, fam. Ahlström
 16. Vingaskär Fiskeri AB, 40, Styrsö, Mats Johansson m. familj
 17. Guldhaven Pelagiska AB, 38, Kalix, Kent Karlsson & Arnold Bodlund
 18. AB Clipperton, 38, Donsö, fam. Backman
 19. Västerland AB, 33, Hönö, fam. Sörensson
 20. Bristol Fiske AB, 32, Göteborg, fam. Jansson
 21. Axfish AB, 30, Fiskebäck, fam. Axelsson
 22. LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 28, Lysekil, Niklas Upper
 23. Nicklason Fiskeri AB, 25, Öckerö, fam. Nicklasson
 24. SD 437 i Edsvik AB, 24, Edsvik/Grebbestad, fam. Karlsson
 25. Odeskär AB, 23, Vrångö/Donsö, fam. Andersson
 26. Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 23, Skillinge, fam. Söderberg
 27. Hagberg Fiske AB, 22, Björkö, Peter Hagberg
 28. Zandic Management & Trading AB, 20, Fiskebäck, fam. Kjellberg
 29. Perssons Löjrom AB, 19, Öjebyn, fam. Persson
 30. August Fiskeri AB, 18, Fiskebäck, fam. Axelsson
 31. Fiskeri AB Ingun, 17, Fotö, fam. Ivarsson
 32. Tallona AB, 16, Sturkö, fam. Fredriksson
 33. Sundströms Fiske AB, 15 (2018), Luleå, Karl-Lennart Sundström
 34. Bravik Fiskeri AB, 15, Styrsö, fam. Tullock
 35. Kristine Fiskeri AB, 14, Donsö, Karlsson, Hansson, Bergman och Sköld
 36. Christer & Lennart Fiskeri AB, 14, Donsö, fam. Jansson
 37. Midlake Fiskeri AB, 14, Donsö, Karl Johnsson
 38. Gustaf Grundén AB, 14, Önnered, Gustaf Grundén
 39. Renö Fisk AB, 13, Piteå, fam. Persson
 40. Randi Fiskeri AB, 12, Fotö, fam, Olofsson
 41. Fiskebåt LL 9 Lysekil AB, 12, Lysekil, Niclas Hallberg
 42. Brändö Schakt AB, 12, Luleå, fam. Lindgren
 43. Provitulo AB, 10, Hönö, Thomas Larsson
 44. Bröderberg AB, 10, Skillinge, fam. Söderberg

Förutom i omsättning och bokförda tillgångar är det möjligt att mäta företags storlek i antal anställda, kontrollerat tonnage, totala landningar med mera. Nästan oavsett hur vi mäter är dock Astrid Fiske störst med Rylo AB, Fiskeri AB Ginneton och Bryngeld Fiskeri AB på platserna därefter.

Största svenska fiskeriföretag efter antal anställda år 2019, företag, antal anställda, ort, ägare

 1. Astrid Fiske AB, 52, Rörö, fam. Johansson
 2. Fiskeri AB Ginneton, 50, Fiskebäck, fam. Claesson
 3. Västkustfisk SVC AB, 34, Göteborg, Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund
 4. Guldhaven Pelagiska AB, 17, Kalix, Kent Karlsson & Arnold Bodlund
 5. Nicklason Fiskeri AB, 15, Öckerö, fam. Nicklasson
 6. Rylo AB (Themis Fiskeri), 14, Rörö, fam. Ryberg
 7. AB Clipperton, 12, Donsö, fam. Backman
 8. Båt GG 330 Carmona AB, 9, Dyrön, fam. Gustafsson
 9. Stella Nova Fiskeri AB, 9 (2018), Fotö, fam. Bryngelsson
 10. Kristine Fiskeri AB, 9, Donsö, Karlsson, Hansson, Bergman och Sköld
 11. Vingaskär Fiskeri AB, 8, Styrsö, Mats Johansson m. familj
 12. Bryngeld Fiskeri AB, 7, Fiskebäck, fam. Bryngeld
 13. Lövön AB, 7, Rönnäng, fam. Arvidsson
 14. Ahlma Fiskeri AB, 7, Fiskebäck, fam. Ahlström & fam. Magnusson
 15. Västfjord Fiskeri AB, 6, Fotö, fam, Gustavsson
 16. Tor-ön Fiske AB, 6 (2018), Fiskebäck, fam. Ahlström
 17. Axfish AB, 6, Fiskebäck, fam. Axelsson
 18. Andersson Bemanning Fiskeri AB, 6, Vrångö/Donsö, fam. Andersson
 19. Zandic Management & Trading AB, 6, Fiskebäck, fam. Kjellberg
 20. Rossö Fiskeri AB, 6, Rörö, fam. Lundgren & Olausson
 21. Torland Fiske AB, 5 (2018), Fiskebäck, fam. Ahlström
 22. Bristol Fiske AB, 5, Göteborg, fam. Jansson

De anställda i Nicklason Fiskeri AB finns huvudsakligen i dotterbolaget Strandens Bemannings AB, och de anställda i Kristine Fiskeri AB finns helt och hållet i dotterbolaget Klara Bemannings AB. I Västfjord Fiskeri AB är all delägare anställda i sitt eget företag där de hyr ut sig själva till Västfjord Fiskeri AB. På samma sätt fungerar det i familjen Söderbergs fiskerikoncern med bas i Skillinge och även i den del andra fiskeriföretag.

Totala landningar för svenska fiskeriföretag inkl. danska systerbolag, företag, ton, ort, ägare

 1. Astrid Fiske AB, 74 000, Rörö, fam. Johansson
 2. Rylo AB (Themis Fiskeri), 41 000, Rörö, fam. Ryberg
 3. Fiskeri AB Ginneton, 35 000, Fiskebäck, fam. Claesson
 4. Bryngeld Fiskeri AB, (27 000), Fiskebäck, fam. Bryngeld
 5. Båt GG 330 Carmona AB, 19 194, Dyrön, fam. Gustafsson
 6. B-C Pelagic AB, 18 272, Donsö, fam. Backman & fam. Jansson
 7. Zandic Management & Trading AB, (15 000), Fiskebäck, fam. Kjellberg
 8. Stella Nova Fiskeri AB, 14 000, Fotö, fam. Bryngelsson
 9. Lövön AB, 13 216, Rönnäng, fam. Arvidsson
 10. Västfjord Fiskeri AB, 13 071, Fotö, fam, Gustavsson
 11. Odeskär AB/Andersson Bemanning Fiskeri AB, 13 000, Vrångö/Donsö, fam. Andersson
 12. Ahlma Fiskeri AB, 12 529, Fiskebäck, fam. Ahlström & fam. Magnusson
 13. Kristine Fiskeri AB, (10 000), Donsö, Karlsson, Hansson, Bergman och Sköld
 14. Christer och Lennart Fiskeri AB, 8 000, Donsö, fam.
 15. Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 7 668, Skillinge, fam. Söderberg
 16. DE Fiske AB, 7 490, Öckerö, Daniel Andersson och Erik Gripse
 17. Västkustfisk SVC AB, (5 000), Göteborg, Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund
 18. Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB, 5 000, Fiskebäck, Berndtsson & Börjesson
 19. Rederi AB Engesberg, 3 552, Duell, Karlsson och Bergström
 20. Axfish AB, 3 153, Fiskebäck, fam. Axelsson
 21. Svanen Fiskeri AB, 1 299, Rörö, fam. Larsson
 22. Provitulo AB/Westerö, 1 197, Hönö, Thomas Larsson

På grund av att tobislandningar inte finns redovisade i det danska fisket har dessa uppskattats. Något som också gäller landningar från båtar i Finland, Tyskland, Polen och Marocko/Västsahara. Alla siffror har därför rundats av till jämt tusental för dessa företag. När det gäller Danmark är det troligt att siffran för Astrid Fiske är lite för hög medan den troligen är för låg för Rylo AB, Fiskeri AB Ginneton, Stella Nova Fiskeri AB, Odeskär, Christer & Lennart Fiskeri AB samt Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB, Det betyder att för de företag som har fiske i dessa länder kan mängden landad fisk vara ganska mycket fel, kanske mest för Marocko/Västsahara och Tyskland. Ahlma Fiskeri hade ett mycket marginellt fiske i Danmark 2019 så där finns troligen inget fel så den siffran har inte avrundats.

Landningarna för Bryngeld Fiskeri AB är också klart överdrivna då deras svenska båt, GG 505 Polar, hyrdes ut till Torland Fiske/Tor-ön Fiske/Torönland HB så även deras fiske finns redovisat på Bryngeld Fiskeri AB.

Största svenska fiskeriföretag efter ägt tonnage 2019-12-31, företag, totalt tonnage, ort, ägare

 1. Fiskeri AB Ginneton, 3 570, Fiskebäck, fam. Claesson
 2. Astrid Fiske AB, 3 145, Rörö, fam. Johansson
 3. Rylo AB/Rylo Danmark ApS, 2 206, Rörö, fam. Ryberg
 4. Bryngeld Fiskeri AB, 3 069, Fiskebäck, fam. Bryngeld
 5. Zandic Management & Trading AB, 2 756, Fiskebäck, fam. Kjellberg
 6. B-C Pelagic AB, 1 568, Donsö, fam. Backman & fam. Jansson
 7. Båt GG 330 Carmona AB, 1 023, Dyrön, fam. Gustafsson
 8. Lövön AB, 807, Rönnäng, fam. Arvidsson
 9. Odeskär AB/Andersson Bemanning Fiskeri AB, 747, Vrångö/Donsö, fam. Andersson
 10. Christer och Lennart Fiskeri AB, 735, Donsö, fam. Jansson
 11. Kristine Fiskeri AB, 713, Donsö, Karlsson, Hansson, Bergman och Sköld
 12. Ahlma Fiskeri AB, 701, Fiskebäck, fam. Ahlström & fam. Magnusson
 13. Stella Nova Fiskeri AB, 672, Fotö, fam. Bryngelsson
 14. Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 628, Skillinge, fam. Söderberg
 15. Västfjord Fiskeri AB, 599, Fotö, fam, Gustavsson
 16. Axfish AB, 599, Fiskebäck, fam. Axelsson

Detta är den enda lista som inte toppas av Astrid Fiske AB. Detta beror på att de sålt fiskebåtar men ännu inte fått nya levererade. Torönland HB/Tor-ön Fiske AB/Torland Fiske AB hade på samma sätt sålt båtar men inte fått några nya.

Bruttoresultat i helt eller delvis svenskägda danska företag 2019, företag, resultat M DKK, ort, svenskt moder/systerbolag

 1. FF Skagen A/S, 418, Skagen, (ägare se texten, nettoomsättning 2 837 M DKK)
 2. Astrid Fiskeri A/S, 167, Skagen, Astrid Fiske AB
 3. Themis Fiskeri A/S, 54, Skagen
 4. Gifico ApS, 36, Skagen, Fiskeri AB Ginneton
 5. Odeskar Fiskeri A/S, 18, Grenå, Odeskär AB/Andersson Bemanning AB
 6. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 16, Grenå, Stella Nova Fiskeri AB
 7. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 8, Thyborøn, Christer & Lennart Fiskeri AB
 8. Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, 7, Thyborøn, Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB
 9. Saron Fiskeri A/S, 4, Skagen, August Fiskeri AB

Bokförda tillgångar i svenskägda danska företag 2019, företag, tillgångar M DKK, ort, svenskt moder/systerbolag

 1. FF Skagen A/S, 2 401, Skagen, (se texten)
 2. Astrid Fiskeri A/S, 971, Skagen, Astrid Fiske AB
 3. Themis Fiskeri A/S, 712, Skagen, Rylo AB
 4. Gifico ApS, 356, Skagen, Fiskeri AB Ginneton
 5. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 248, Grenå, Stella Nova Fiskeri AB
 6. Odeskar Fiskeri A/S, 129, Grenå, Odeskär AB
 7. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 111, Thyborøn, Christer & Lennart Fiskeri AB
 8. Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, 41, Thyborøn, Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB
 9. Ahlma Danmark ApS, 36, Skagen, Ahlma Fiskeri AB
 10. Saron Fiskeri A/S, 33, Skagen, August Fiskeri AB

Huvudägare i FF Skagen A/S är FF Skagen Fond. Huvudintressenter i FF Skagen Fond är pelagiska svenska fiskare som också är intressenter i Västkustfisk SVC AB. FF Skagen A/S är i sin tur huvudägare i Scandic Pelagic där Västkustfisk SVC AB är delägare. Tillsammans är dessa företag huvudägare i det tidigare nämnda polska fiskeriföretaget DP Pelagic.

Oy Kotka Fiskeri AB hade en omsättning på 1,6 miljoner euro år 2019. DP Pelagic S.p.z.o.o. omsatte cirka 0,32 miljoner dollar år 2018.

Källor: Havs- och vattenmyndigheten, Fiskeristyrelsen, CVR, proff.dk, proff.se, allabolag.se, Dansk Skibsregister, Marinetraffic.com, Finder.fi, DNB.com, Årsredovisningar.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!