Tjörnvarvet återuppstår i ny regi

Verksamheten vid Tjörnvarvet i Rönnäng har drivits av Tjörnvarvet AB men efter 2018 har bolaget inte haft nån verksamhet utan den har avvecklats. Nu ska verksamheten dock återuppstå i ny regi. Det är företaget Nordic Maritime AB som startades förra året för att bedriva reparation och underhåll på fartyg och fiskebåtar som tagit över. Arbetet kan utföras i vilken hamn som helst men företaget har också tillgång till Tjörnvarvets anläggningar på Ängholmen vid Rönnäng. Ägare av företaget är Pontus Sandberg och Oscar Alexanderson.

Bolaget utför en stor mängd olika arbeten såsom reparationer av fartyg, fiskebåtar, motorer, växlar, propellrar, hydraulik, elarbeten, snickeriarbten, plastarbeten med mera. Det har möjlighet att ta upp fiskebåtar och fartyg på upp till 400 ton på slip och kan bygga om fartyg och fiskebåtar.

Tjörnvarvet har varit ett av tre mindre varv i Göteborgsområdet som underhållit mindre fartyg och fiskebåtar De andra två är Gotenius varv i Göteborg och Ö-varvet på Öckerö. Ö-varvet har stått för huvuddelen av underhållet på fiskebåtar.

Två av de tre  har också byggt fiskebåtar i begränsad utsträckning, det är Tjörnvarvet och Ö-varvet. Tjörnvarvet har främst byggt båtar åt ägarfamiljens eget fiskeriföretag, Lövön AB och ett annat närstående fiskeriföretag i närområdet, Båt GG 330 Carmona AB på Dyrön. På samma sätt har Ö-varvet främst byggt båtar till yrkesfiskare i Göteborgs skärgård.