WWF:s rapport om fisket i Östersjön innehåller mycket grova felaktigheter

Enligt WWF:s rapport om fisket i Östersjön så landade svenska demersala fiskare 100 000 ton fisk från Östersjön år 2017:

Of the top 40 segment fleets operating, 13 are categorised as demersal trawl or demersal seine targeting Baltic cod and flatfish, with a total of 196 vessels and 616 full-time employed fishers. In 2017, these vessels landed an estimated 165,000 tonnes of fish valued at €72.2 million with a total revenue of €76.8 million. The net profit was positive and higher than the year before, mainly thanks to the extraordinarily high profit produced by one Swedish demersal trawler segment that caught 77% of the overall fleet share, landing 100,000 tonnes.

Det är som alla förstår ett helt verklighetsfrämmande påstående som på ett avslöjande sätt visar hur mycket felaktigheter som det finns i WWF:s rapport. Den källa WWF anger uppger tydligt att också det pelagiska fisket med flyttrål ingår i siffrorna (vilket i sig också är obegripligt). Det storskaliga pelagiska fisket bedrivs inte med bottentrål och de båtarna fångar ingen torsk. Detta är en enkel sak att kontrollera och det ger en indikation på hur slarvigt rapporten satts samman och hur mycket fel det faktiskt finns i den.

I verkligheten landades omkring 1 000 ton siklöja och uppemot 5 000 ton torsk per år i det demersala fisket med bottentrål i Östersjön.

Det som är korrekt är dock att det svenska fisket av siklöja är extremt lönsamt. Det fisket sker med bottentrål men det ingår alltså inte i uppgifterna. Men torskfisket med bottentrål, det enda fiske WWF:s rapport, skriver om var däremot mycket olönsamt. Detta fiske förekommer dock inte längre.

Uppenbart har WWF räknat in det lönsamma pelagiska fisket i siffrorna för det demersala fisket. Detta bara för att de använder en källa med förvirrande uppdelning av fiskeflottan och dessutom inte har nån faktiskt kunskap om hur det svenska fisket ser ut. Det hela är nästan ofattbart dumt och korkat för det är så enkelt att kontrollera. De som ansvarar för den i många hänseenden grovt felaktiga rapporten är bl.a. Ottilia Thoreson, Hannah Griffiths Berggren, Valerie de Liedekerke och Sian Owen. Hade jag varit en av dem så hade jag tagit fram skämskudden för rapporten är verkligen usel på väldigt många punkter.

Andra felaktigheter i rapporten har jag redan berört i ett annat inlägg.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!