Bara två båtlag i årets skarpsillfiske för julens ansjovis?

Skarpsillfisket i Skagerak inleddes i måndags. Skarpsillen i Skagerak fiskas för tillverkning av ansjovis. Fisket bedrivs med snörpvad på djupt vatten innanför trålfiskegränsen. Endast två båtlag kommer att fiska skarpsill i år fast Lysekils-Posten skriver två båtar, en stor och en liten.

Jag antar att de menar GG 764 Astrid med den stora och LL 550 Burö med den lilla. Tidigare har också andra fiskebåtar ägnat sig åt detta fiske. Förra året var det exempelvis LL 432 Marita. För fisket används också lysbåtar. Lysbåt för GG 764 Astrid är GG 77 Falken och lysbåt för GG 550 Burö är LL 551 Burö 1. GG 764 Astrid fiskar med stöd av överförbara fiskerättigheter medan GG 550 Burö fiskar på kustkvoten. De små båtarna brukar fiska i Gullmarsfjorden och för 10 år sen var det 4-5 båtlag som deltog. En båt, LL 44 Marie, förstördes dock vid en grundstötning 2018 och efter det har båtlaget inte deltagit i lysfisket. Andra båtar har bytts ut mot trålare vilket gjort det ointressant att delta och åter andra har bara slutat med lysfisket.

Det finns även ett antal båtar som fiskar en del skarpsill i Skagerak med flyttrål. Om den används till ansjovis eller inte är lite oklart. Förra året var det GG 840 Svanen, GG 39 Rossö, GG 690 Vingasand och GG 683 Rön. Detta är båtar som fiskar sill på hösten för produktion av inlagd sill så det är väl möjligt att deras skarpsill används till ansjovis. GG 683 Rön och GG 690 Vingasand används bara till sillfisket på hösten och ligger i övrigt still medan GG 840 Svanen och GG 39 Rossö annars används till kräft- och fiskfiske.

När det gäller skarpsillsfiske i Skagerak så är kvoten många gånger större än det fiske som bedrivs.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!