Svenska fiskeriföretags fiskerättigheter i Sverige, Danmark och andra länder

Många stora svenska pelagiska fiskeriföretag har idag fiskerättigheter i andra länder än Sverige. Några få har bara fiskerättigheter i Sverige, några få bara i Danmark medan ett också har fiskerättigheter i Finland och två bara har fiskerättigheter i Tyskland. Ytterligare ett företag har fiskerättigheter i Marocko och Västsahara och ett företag är delägare i ett fiskeriföretag i Polen. Förutom pelagiska fiskeriföretag har ett svenskägt räkfiskeföretag verksamhet i Danmark.

De svenska fiskerikoncernerna med verksamhet i andra länder är lite olika organiserade. Men oftast består de av två separata företag med samma ägare.

Astrid Fiske AB på Rörö som ägs av familjen Johansson är moderbolag för danska Astrid Fiskeri AS och fungerar också som bemanningsföretag och bedriver kustnära demersalt fiske i Sverige och pelagiskt fiske. Samma familj äger också Astrid Pelagic AB som äger fiskebåtar I Sverige och hyr ut dem till Astrid Fiske AB. Astridkoncernen är framförallt ett sillfiskeföretag som främst fiskar till konsumtion. De fiskar sill, skarpsill och makrill i Nordsjön och Nordatlanten till konsumtion samt tobis, skarpsill och blåvitling till fiskmjölsfabrikerna.

Rylokoncernen består av två företag med samma ägargrupp. Det ena företaget är Rylo AB på Rörö som äger bemanningsföretaget Themis Pelagic AB i Sverige och det danska fiskeriföretaget Themis Fiskeri A/S. Det andra företaget är Rylo Danmark ApS som äger fiskeriföretaget Jette Kristine E727 ApS. Ägare av företagen är familjen Ryberg/Lorentsson på Rörö. Rylokoncernen är främst ett industrifiskeföretag som fiskar skarpsill, vitlinglyra och tobis till fiskmjölsfabrikerna.

B-C Pelagic AB ägs av AB Clipperton och Bristol Fiske AB. Det första företaget ägs av familjen Backman och det andra av familjen Jansson. De två ägareföretagen fungerar som bemanningsföretag för både den svenska och danska fiskeriverksamheten. AB Clipperton har också egna fiskerättigheter som hyrs ut till B-C Pelagic. Den danska fiskeriverksamhet bedrivs i företaget B-C Pelagic Danmark ApS som är majoritetsägat av B-C Pelagic Holding ApS som ägs av familjerna Backman och Jansson. B-C Pelagic AB är minoritetsägare i B-C Pelagic Danmark ApS. B-C pelagisk fiskar i huvudsak skarpsill, tobis och sill i Östersjön till fiskmjölsfabrikerna men även sill till konsumtion i Skagerak och Nordsjön.

Familjen Bryngeld i Fiskebäck är helägare av Bryngeld Fiskeri AB i Sverige och delägare i finska Oy Kotka Fiskeri AB. Bryngeld Fiskeri AB tycks fungera som bemanningsföretag för det finska företaget och dessutom hyr företag ut sin pelagiska trålare till andra fiskeriföretag. De fiskar sill till konsumtion i det finska företaget och främst sill och skarpsill för fiskmjölstillverkning i det svenska  företaget men även sill och makrill för konsumtion.

Fiskeri AB Ginneton äger mer än 50% av det danska företaget Gifico ApS som bedriver fiske i Danmark. Resten ägs av ägarna till Fiskeri AB Ginneton. Moderbolaget bedriver både pelagisk och demersal fiskeriverksamhet i Sverige med industrifiske i Östersjön och kräftfiske som det centrala. Fisket av sill och makrill i Nordsjön och Skagerak sker dock för konsumtionsändamål. Ägarna av Fiskeri AB Ginneton äger personliga bemanningsföretag men de tycks inte ha använts ännu.

Ahlma Fiskeri AB har fiskeriverksamhet i Sverige och personaluthyrning till dotterbolaget Ahlma Danmark ApS som bedriver fiskeriverksamhet i Danmark. Företaget sysslar i huvudsak med industrifiske men även åt konsumtionsfiske av sill i Skagerak och Nordsjön.

Odeskär AB med fiskeriverksamhet i Sverige ägs av familjen Andersson som bor både på Donsö och Vrångö. Samma personer är också ägare av Andersson Bemanning AB som hyr ut personal till familjens fiskeriföretag som förutom Odeskär AB också omfattar danska Odeskar Fiskeri A/S där Odeskär AB är minoritetsägare. Ägnar sig främst åt Industrifiske.

Familjen Bryngelsson på Fotö och Öckerö äger Stella Nova Fiskeri AB som hyr ut personal till Fiskeriselskabet Stella Nova ApS i Danmark där fiskeriverksamheten bedrivs. Det danska företaget har samma ägare som det svenska företaget som dessutom är minoritetsägare i det danska företaget. Ägnar sig huvudsakligen åt industrifiske.

Christer och Lennart Fiskeri AB har samma upplägg som Stella Nova Fiskeri. Familjen Jansson äger ett bemnningsföretag i Sverige och ett fiskeriföretag i Danmark, Christer og Lennart Fiskeri A/S. Även Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB har samma upplägg och det danska bolaget heter Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS. Båda dessa företag bedriver uteslutande industrifiske.

Räkfiskeföretaget Saron Fiskeri A/S i Danmark ägs av familjen Axelsson i Fiskebäck som också äger bemanningsföretaget August Fiskeri AB i Sverige. Det svenska bolaget är minoritetsägare i det danska företaget. bedriver enbart konsumtionsfiske.

Endast två av alla svenskägda fiskeriföretag på listorna hör hemma utanför Göteborgsområdet, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB och Rederi AB Engesberg.

Av företagen som enbart har verksamhet i Sverige så består de i allmänhet bara av ett enda bolag i vilket personalen och ägarna är anställda och där även fisket bedrivs. Några företag avviker dock.

Tor-Ön Fiske AB och Torland Fiske AB ägs av två grupper av kusiner i familjen Ahlström. De två bolagen äger Torönland HB som är det företag i vilket fiskeriverksamheterna tyck bedrivas. De två ägarföretagen hyr också ut båtar och personal till handelsbolaget. Industrifiske av sill och skarpsill i Östersjön samt konsumtionsfiske av makrill och sill i Skagerak och Nordsjön

Alla delägare i Västfjord Fiskeri AB äger personliga bemanningsföretag som hyr ut dem själva till Västfjord Fiskeri AB i vilket bolag fiskeriverksamheten bedrivs. Bolaget bedriver i huvudsak industrifiske i likhet med Båt GG 330 Carmona AB, Lövön AB och Axfish AB.

Ägarna av Fiskefartyget Courage af Skillinge AB äger också personliga bemanningsföretag som hyr ut personal till fiskeriföretaget. Företaget bedriver i huvudsak konsumtionsfiske.

Alfhild Fiskeri AB och GG 690 Vingasand bedriver enbart konsumtionsfiske av sill. Svanen Fiskeri AB och Rossö Fiskeri AB fiskar också sill för konsumtion men bedriver också demersalt fiske för konsumtion.

Andel av fiskerättigheterna i Danmark och Sverige, företag, andel, hemort, ägarfamilj

NVG-sill, Danmark

 1. Astridkoncernen, 0,41%, Rörö, Johansson

NVG-sill, Sverige

 1. Astridkoncernen, 43,61%, Rörö, Johansson
 2. Fiskeri AB Ginneton, 16,40%, Fiskebäck, Claesson
 3. Bryngeld Fiskeri AB, 13,98%, Fiskebäck, Bryngeld
 4. Tor-ön Fiske AB, 6,35% Fiskebäck, Ahlström
 5. Torland Fiske AB, 6,35%, Fiskebäck, Ahlström
 6. B-C Pelagic, 5,41%, Donsö, Backman & Jansson
 7. Båt GG 330 Carmona AB, 3,15%, Dyrön, Gustafsson
 8. Västfjord Fiskeri AB, 3,02%, Fotö, Gustavsson
 9. Ahlma Fiskeri AB, 1,02%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 10. Lövön AB, 0,73%, Rönnäng, Arvidsson

När det gäller sill i Nordsjön innehar svenska företag fiskerättigheter för 20,65% av den danska kvoten, Nästan allt innehas av två Rörö-baserade koncerner varav Astridkoncernen också är största innehavare av fiskerättigheter för den svenska kvoten. Astridkoncernen äger också nästan hälften av fiskerättigheterna för den svenska kvoten av NVG-sill.

Sill Nordsjön, Danmark

 1. Astridkoncernen, 14,46%, Rörö, Johansson
 2. Rylokoncernen, 5,29%, Rörö, Ryberg
 3. Fiskeri AB Ginneton, 0,90%, Fiskebäck, Claesson

Sill Nordsjön, Sverige

 1. Astridkoncernen, 24,77%, Rörö, Johansson
 2. Fiskeri AB Ginneton, 15,72%, Fiskebäck, Claesson
 3. B-C Pelagic, 9,10%, Donsö, Backman & Jansson
 4. Bryngeld Fiskeri, 8,05%, Fiskebäck, Bryngeld
 5. Torland Fiske AB, 7,82%, Fiskebäck, Ahlström
 6. Tor-ön Fiske AB, 7,81% Fiskebäck, Ahlström
 7. Båt GG 330 Carmona AB, 6,96%, Dyrön, Gustafsson
 8. Ahlma Fiskeri AB, 6,48%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 9. Lövön AB, 4,91%, Rönnäng, Arvidsson
 10. Västfjord Fiskeri AB, 3,68%, Fotö, Gustavsson
 11. Axfish AB, 2,05%, Fiskebäck, Axelsson
 12. GG 690 Vingasand, 2,05%, Fiskebäck, Johnsson
 13. Odeskär, 0,6%, Vrångö, Andersson

Sill Skagerak och Kattegatt Danmark

 1. Astridkoncernen 17,00%, Rörö, Johansson
 2. Rylokoncernen, 8,55%, Rörö, Ryberg
 3. Stella Nova Fiskeri, 5,88%, Öckerö, Bryngelsson

Den svenska sillkvoten i Nordsjön är uppdelad på fler enheter än den danska. Dels finns en jointkvot (Danmark, Norge och Sverige), dels en nabokvot (Sverige, Norge).

Sill Nordsjön i norsk zon, Sverige

 1. Astridkoncernen, 24,77%, Rörö, Johansson
 2. Fiskeri AB Ginneton, 17,77%, Fiskebäck, Claesson
 3. B-C Pelagic AB, 9,10%, Donsö, Backman & Jansson
 4. Bryngeld Fiskeri AB, 8,05%, Fiskebäck, Bryngeld
 5. Torland Fiske AB, 7,82%, Fiskebäck, Ahlström
 6. Tor-ön Fiske AB, 7,81% Fiskebäck, Ahlström
 7. Båt GG 330 Carmona AB, 6,96%, Dyrön, Gustafsson
 8. Ahlma Fiskeri AB, 6,48%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 9. Lövön AB, 4,91%, Rönnäng, Arvidsson
 10. Västfjord Fiskeri AB, 3,68%, Fotö, Gustavsson
 11. Axfish AB, 2,05%, Fiskebäck, Axelsson
 12. Odeskär, 0,6%, Vrångö, Andersson

Sill Skagerak, Kattegatt och Nordsjön, Sverige 

 1. Astridkoncernen, 27,62%, Rörö, Johansson
 2. Båt GG 330 Carmona AB, 9,03%, Dyrön, Gustafsson
 3. B-C Pelagic, 8,08%, Donsö, Backman & Jansson
 4. Fiskeri AB Ginneton, 7,51%, Fiskebäck, Claesson
 5. Lövön AB, 7,08%, Rönnäng, Arvidsson
 6. Torland Fiske AB, 6,44%, Fiskebäck, Ahlström
 7. Tor-ön Fiske AB, 6,44% Fiskebäck, Ahlström
 8. Västfjord Fiskeri AB, 4,86%, Fotö, Gustavsson
 9. Ahlma Fiskeri AB, 3,85%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 10. Odeskär, 3,57%, Vrångö, Andersson
 11. Bryngeld Fiskeri, 3,42%, Fiskebäck, Bryngeld
 12. Alfhild Fiskeri AB, 3,32%, Donsö, Kristensson
 13. AB Clipperton, 2,99%, Donsö, Backman
 14. GG 690 Vingasand, 2,99%, Fiskebäck, Johnsson
 15. Axfish AB, 2,80%, Fiskebäck, Axelsson

Sill Skagerak och Kattegatt, Sverige

 1. Astridkoncernen, 16,16%, Rörö, Johansson
 2. Båt GG 330 Carmona AB, 9,03%, Dyrön, Gustafsson
 3. B-C Pelagic, 8,08%, Donsö, Backman & Jansson
 4. Fiskeri AB Ginneton, 7,51%, Fiskebäck, Claesson
 5. Lövön AB, 7,08%, Rönnäng, Arvidsson
 6. Torland Fiske AB, 6,44%, Fiskebäck, Ahlström
 7. Tor-ön Fiske AB, 6,44% Fiskebäck, Ahlström
 8. Svanen Fiskeri AB, 5,73%, Rörö, Larsson
 9. Rossö Fiskeri AB, 5,73%, Rörö, Lundgren & Olausson
 10. Västfjord Fiskeri AB, 4,86%, Fotö, Gustavsson
 11. Ahlma Fiskeri AB, 3,85%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 12. Odeskär, 3,57%, Vrångö, Andersson
 13. Bryngeld Fiskeri, 3,42%, Fiskebäck, Bryngeld
 14. Alfhild Fiskeri AB, 3,32%, Donsö, Kristensson
 15. AB Clipperton, 2,99%, Donsö, Backman
 16. GG 690 Vingasand, 2,99%, Fiskebäck, Johnsson
 17. Axfish AB, 2,80%, Fiskebäck, Axelsson

I västra Östersjön där fisket främst är ett konsumtionsfiske dominerar ett lokalt företag innehavet av svenska fiskerättigheter för sill. I Danmark så innehar de svenskägda företagen 27,79% av de danska fiskerättigheterna för sill i västra Östersjön.

Sill västra Östersjön, Danmark

 1. Rylokoncernen, 13,12%, Rörö, Ryberg
 2. Astridkoncernen, 12,46%, Rörö, Johansson
 3. Odeskär, 2,21%, Vrångö, Andersson

Sill västra Östersjön, Sverige

 1. Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 38,37%, Skillinge, Söderberg
 2. B-C Pelagic, 12,26%, Donsö, Backman & Jansson
 3. Lövön AB, 9,22%, Rönnäng, Arvidsson
 4. Båt GG 330 Carmona AB, 9,22%, Dyrön, Gustafsson
 5. Västfjord Fiskeri AB, 7,80%, Fotö, Gustavsson
 6. Odeskär, 7,79%, Vrångö, Andersson
 7. Axfish AB, 7,79%, Fiskebäck, Axelsson
 8. Bryngeld Fiskeri, 4,03%, Fiskebäck, Bryngeld
 9. Ahlma Fiskeri AB, 2,59%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 10. Torland Fiske AB, 0,50%, Fiskebäck, Ahlström
 11. Tor-ön Fiske AB, 0,50% Fiskebäck, Ahlström

I östra Östersjön kontrollerar svenskägda fiskeriföretag cirka 75% av fiskerättigheterna för den danska kvoten av sill. Två av dessa, Fiskeri AB Ginneton och Astrid-koncernen, har också stora andelar av fiskerättigheterna för den svenska kvoten, I östra Östersjön finns det också flera mindre svenska fiskeriföretag med bas kring Östersjön kuster som fiskar sill både för konsumtion och som foder och fiskmjölsråvara,

Sill östra Östersjön, Danmark

 1. Rylokoncernen, 30,00%, Rörö, Ryberg
 2. Astridkoncernen, 15,00%, Rörö, Johansson
 3. Fiskeri AB Ginneton, 15,00%, Fiskebäck, Claesson
 4. Odeskär, 14,94%, Vrångö, Andersson

Sill östra Östersjön, Sverige

 1. Fiskeri AB Ginneton, 11,74%, Fiskebäck, Claesson
 2. Båt GG 330 Carmona AB, 11,21%, Dyrön, Gustafsson
 3. Torland Fiske AB, 10,43%, Fiskebäck, Ahlström
 4. Tor-ön Fiske AB, 9,84% Fiskebäck, Ahlström
 5. Ahlma Fiskeri AB, 7,69%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 6. Astridkoncernen, 7,65%, Rörö, Johansson
 7. Lövön AB, 7,65%, Rönnäng, Arvidsson
 8. AB Clipperton, 7,33%, Donsö, Backman
 9. B-C Pelagic, 6,10%, Donsö, Backman & Jansson
 10. Västfjord Fiskeri AB, 5,48%, Fotö, Gustavsson
 11. Odeskär, 3,16%, Vrångö, Andersson
 12. Bryngeld Fiskeri, 3,27%, Fiskebäck, Bryngeld
 13. Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 2,60%, Skillinge, Söderberg
 14. Axfish AB, 2,60%, Fiskebäck, Axelsson
 15. GG 690 Vingasand, 1,15%, Fiskebäck, Johnsson
 16. Rossö Fiskeri AB, 0,64%, Rörö, Lundgren & Olausson
 17. Svanen Fiskeri AB, 0,59%, Rörö, Larsson
 18. Nimrod 3 AB, 0,57%, Nogersund,
 19. Alfhild Fiskeri AB, 0,53%, Donsö, Kristensson
 20. VY 242 Vestland, 0,44%, Kappelshamn, Petterson

Sill norra Östersjön, Sverige

 1. Västfjord Fiskeri AB, 32,26%, Fotö, Gustavsson
 2. DE Fiske AB, 28,12%, Öckerö, Andersson & Gripse
 3. Rederi AB Engesberg, 12,26%, Gävle,
 4. Tor-ön Fiske AB, 9,26% Fiskebäck, Ahlström
 5. Torland Fiske AB, 8,73%, Fiskebäck, Ahlström
 6. B-C Pelagic, 8,28%, Donsö, Backman & Jansson
 7. Ahlma Fiskeri AB, 0,91%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson

Makrill, Danmark

 1. Astridkoncernen, 8,30%, Rörö, Johansson
 2. Rylokoncernen, 4,20%, Rörö, Ryberg

Makrill färöisk zon, Danmark

 1. Rylokoncernen, 1,37%, Rörö, Ryberg

Makrill, Sverige

 1. Astridkoncernen, 31,88%, Rörö, Johansson
 2. Fiskeri AB Ginneton, 15,06%, Fiskebäck, Claesson
 3. Bryngeld Fiskeri, 10,06%, Fiskebäck, Bryngeld
 4. Båt GG 330 Carmona, 6,45%, Dyrön, Gustafsson
 5. Torland Fiske AB, 6,08%, Fiskebäck, Ahlström
 6. Tor-ön Fiske AB, 6,06%, Fiskebäck, Ahlström
 7. B-C Pelagic, 5,82%, Donsö, Backman & Jansson
 8. Lövön AB, 4,68%, Rönnäng, Arvidsson
 9. Ahlma Fiskeri AB, 4,35%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 10. Västfjord Fiskeri AB, 2,91%, Fotö, Gustavsson
 11. Odeskär, 2,01%, Vrångö, Andersson
 12. AB Clipperton, 1,77%, Donsö, Backman
 13. GG 690 Vingasand, 1,70%, Fiskebäck, Johnsson
 14. Alfhild Fiskeri AB, 0,43%, Donsö, Kristensson
 15. Svanen Fiskeri AB, 0,37%, Rörö, Larsson
 16. Rossö Fiskeri AB, 0,37%, Rörö, Lundgren & Olausson

När det gäller skarpsill innehar svenskägda fiskeriföretag 43,87% av fiskerättigheterna för den danska kvoten i Nordsjön, 27,54% i Skagerak och Kattegatt och 59,32% i Östersjön.

Skarpsill (brisling, vassbuk) Nordsjön, Danmark

 1. Rylokoncernen, 12,83%, Rörö, Ryberg
 2. Astridkoncernen 9,00%, Rörö, Johansson
 3. Fiskeri AB Ginneton, 7,77%, Fiskebäck, Claesson
 4. Stella Nova Fiskeri, 4,99%, Öckerö, Bryngelsson
 5. Odeskär, 3,89%, Vrångö, Andersson
 6. Christer & Lennart Fiskeri, 2,44%, Donsö, Jansson
 7. Berndtsson & Börjesson Fiskeri, 1,13%, Högen, Berndtsson & Börjesson
 8. B-C Pelagic, 0,95%, Donsö, Backman & Jansson
 9. Ahlma Fiskeri AB, 0,87%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson

Skarpsill (brisling, vassbuk) Skagerak och Kattegatt, Danmark

 1. Ahlma Fiskeri AB, 11,20%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 2. Rylokoncernen, 9,42%, Rörö, Ryberg
 3. Astridkoncernen, 3,78%, Rörö, Johansson
 4. Stella Nova Fiskeri, 2,30%, Öckerö, Bryngelsson
 5. B-C Pelagic, 0,84%, Donsö, Backman & Jansson

Skarpsill (brisling, vassbuk) Östersjön, Danmark

 1. Rylokoncernen, 23,08%, Rörö, Ryberg
 2. Astridkoncernen, 15,00%, Rörö, Johansson
 3. Stella Nova Fiskeri, 14,39%, Öckerö, Bryngelsson
 4. Fiskeri AB Ginneton, 3,95%, Fiskebäck, Claesson
 5. Berndtsson & Börjesson Fiskeri, 1,89%, Högen, Berndtsson & Börjesson
 6. B-C Pelagic, 0,84%, Donsö, Backman & Jansson
 7. Odeskär, 0,17%, Vrångö, Andersson

Skarpsill (brisling, vassbuk) Skagerak och Kattegatt, Sverige

 1. Astridkoncernen, 41,12%, Rörö, Johansson
 2. AB Clipperton, 9,87%, Donsö, Backman
 3. Båt GG 330 Carmona AB, 7,03%, Dyrön, Gustafsson
 4. Lövön AB, 5,84%, Rönnäng, Arvidsson
 5. Västfjord Fiskeri AB, 5,36%, Fotö, Gustavsson
 6. Tor-ön Fiske AB, 4,66% Fiskebäck, Ahlström
 7. Torland Fiske AB, 4,66%, Fiskebäck, Ahlström
 8. Fiskeri AB Ginneton, 3,58%, Fiskebäck, Claesson
 9. GG 690 Vingasand, 3,06%, Fiskebäck, Johnsson
 10. Odeskär, 2,64%, Vrångö, Andersson
 11. Svanen Fiskeri AB, 2,58%, Rörö, Larsson
 12. Rossö Fiskeri AB, 2,51%, Rörö, Lundgren & Olausson
 13. Axfish AB, 2,05%, Fiskebäck, Axelsson
 14. Ahlma Fiskeri AB, 1,80%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 15. Bryngeld Fiskeri, 1,80%, Fiskebäck, Bryngeld
 16. Alfhild Fiskeri AB, 1,44%, Donsö, Kristensson

Skarpsill (brisling, vassbuk) Östersjön, Sverige

 1. B-C Pelagic, 11,94%, Donsö, Backman & Jansson
 2. Båt GG 330 Carmona AB, 11,56%, Dyrön, Gustafsson
 3. Fiskeri AB Ginneton, 10,75%, Fiskebäck, Claesson
 4. Torland Fiske AB, 9,53%, Fiskebäck, Ahlström
 5. Tor-ön Fiske AB, 9,53% Fiskebäck, Ahlström
 6. Lövön AB, 7,81%, Rönnäng, Arvidsson
 7. Ahlma Fiskeri AB, 7,37%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 8. Astridkoncernen, 7,36%, Rörö, Johansson
 9. Västfjord Fiskeri AB, 6,46%, Fotö, Gustavsson
 10. Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 3,98%, Skillinge, Söderberg
 11. Axfish AB, 3,35%, Fiskebäck, Axelsson
 12. Odeskär, 3,17%, Vrångö, Andersson
 13. Bryngeld Fiskeri, 2,88%, Fiskebäck, Bryngeld
 14. AB Clipperton, 1,43%, Donsö, Backman
 15. Nimrod 3 AB, 0,62%, Nogersund,
 16. VY 242 Vestland, 0,87%, Kappelshamn, Petterson

Av tobiskvoten i Danmark innehar svenskägda företag 30,84% av fiskerättigheterna. De äger också 37,86% av fiskerättigheterna för vitlinglyra (sperling) i Danmark, 34,26% av för hästmakrill och 17,08% för räka i Skagerak.

Tobis, Danmark

 1. Astridkoncernen, 9,00%, Rörö, Johansson
 2. Fiskeri AB Ginneton, 6,00%, Fiskebäck, Claesson
 3. Rylokoncernen, 5,51%, Rörö, Ryberg
 4. Stella Nova Fiskeri, 3,23%, Öckerö, Bryngelsson
 5. Christer & Lennart Fiskeri, 2,24%, Donsö, Jansson
 6. Odeskär, 1,75%, Vrångö, Andersson
 7. Berndtsson & Börjesson Fiskeri, 1,19%, Högen, Berndtsson & Börjesson
 8. Ahlma Fiskeri AB, 0,97%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 9. B-C Pelagic, 0,95%, Donsö, Backman & Jansson

Tobis, Sverige

 1. B-C Pelagic, 15,55%, Donsö, Backman & Jansson
 2. Båt GG 330 Carmona AB, 14,17%, Dyrön, Gustafsson
 3. Fiskeri AB Ginneton, 10,72%, Fiskebäck, Claesson
 4. Ahlma Fiskeri AB, 10,68%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 5. Lövön AB, 9,59%, Rönnäng, Arvidsson
 6. Västfjord Fiskeri AB, 8,31%, Fotö, Gustavsson
 7. Tor-ön Fiske AB, 7,60% Fiskebäck, Ahlström
 8. Torland Fiske AB, 7,60%, Fiskebäck, Ahlström
 9. Axfish AB, 6,43%, Fiskebäck, Axelsson
 10. Astridkoncernen, 5,47%, Rörö, Johansson
 11. AB Clipperton, 1,76%, Donsö, Backman
 12. Odeskär, 2,12%, Vrångö, Andersson

Vitlinglyra (sperling), Danmark

 1. Fiskeri AB Ginneton, 16,00%, Fiskebäck, Claesson
 2. Rylokoncernen, 13,67%, Rörö, Ryberg
 3. Christer & Lennart Fiskeri, 7,00%, Donsö, Jansson
 4. Astridkoncernen, 1,19%, Rörö, Johansson

Hästmakrill (taggmakrill), Danmark

 1. Astridkoncernen, 34,26%, Rörö, Johansson

Blåvitling (kolmule), Danmark

 1. Astridkoncernen, 8,26%, Rörö, Johansson
 2. Ahlma Fiskeri AB, 0,66%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson

Blåvitling (kolmule) färöisk zon, Danmark

 1. Astridkoncernen, 5,25%, Rörö, Johansson

Blåvitling (kolmule), Sverige

 1. B-C Pelagic, 14,98%, Donsö, Backman & Jansson
 2. Fiskeri AB Ginneton, 12,02%, Fiskebäck, Claesson
 3. Båt GG 330 Carmona, 11,96%, Dyrön, Gustafsson
 4. Astridkoncernen, 11,00%, Rörö, Johansson
 5. Torland Fiske AB, 10,67%, Fiskebäck, Ahlström
 6. Tor-ön Fiske AB, 10,67%, Fiskebäck, Ahlström
 7. Lövön AB, 8,86%, Rönnäng, Arvidsson
 8. Ahlma Fiskeri AB, 7,98%, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 9. Västfjord Fiskeri AB, 5,37%, Fotö, Gustavsson
 10. Axfish AB, 2,63%, Fiskebäck, Axelsson
 11. Odeskär, 1,76%, Vrångö, Andersson
 12. Bryngeld Fiskeri, 1,07%, Fiskebäck, Bryngeld
 13. GG 690 Vingasand, 0,80%, Fiskebäck, Johnsson
 14. AB Clipperton, 0,26%, Donsö, Backman

Trynfisk (havgalt), Danmark

 1. Astridkoncernen, 1,70%, Rörö, Johansson

Räka Nordsjön norsk zon, Danmark

 1. Saron Fiskeri A/S, 3,81%, Fiskebäck, Axelsson

Räka Skagerak och Kattegatt, Danmark

 1. Saron Fiskeri A/S, 17,08%, Fiskebäck, Axelsson

Förutom de ovan listade företagen finns det bolag som har verksamhet i Tyskland, Polen, Island, Marocko och Västsahara. Hur stora fiskerättigheter eller kvoter de har är okänt.

Vi har Kristine Fiskeri AB på Donsö pelagiskt fiske i Tyskland genom dotterbolaget Kristin Fischerei Gmbh och personaluthyrning till det tyska dotterbolaget via Klara Bemannings AB.

Nicklason Fiskeri AB på Öckerö bedriver demersal fiskeriverksamhet i Tyskland genom dotterbolaget Victoria Fischerei Gmbh och personaluthyrning till det tyska bolaget genom dotterbolaget Strandens Bemanning AB.

I Polen är Västkustfisk SVC AB delägare med 14% i fiskeriföretaget DP Pelagic Spzoo. Dessutom är bolaget minoritetsägare i Scandic Pelagic A/S som äger 29% i det polska fiskeriföretaget. Huvudägare i Scandic Pelagic A/S är FF Skagen A/S som äger 14% i det polska företaget. Västkustfisk SVC såväl som FF Skagen Fond som är huvudägare i FF Skagen A/S kontrolleras av svenska yrkesfiskare. Det polska fiskeriföretaget Gadus Spzoo äger 29%. av DP Pelagic Spzoo. Resterande 14% ägs av familjen Sztormowski som också är ägare av Gadus.

Zandic Management & Trading AB i Fiskebäck med familjen Kjellberg som ägare bedriver fiske i marockanska vatten med minst en inhyrd marockansk fiskebåt samt troligen också med två islandsflaggade fiskebåtar de äger via det isländska dotterbolaget Zandic Iceland ehf.

I Norge finns familjen Lisborg som flyttat dit från Hönö. Familjen Lisborg äger Skudejenta Fiskeri AB I Skudeneshavn som har två dotterbolag, Najaden Fiskeri AB och Silvervåg AB (51% ägarandel) som bedriver fiskfiske och räkfiske i Skagerak och Nordsjön. Familjen äger också Beltana AS med samma typ av verksamhet.

I Norge bor också svensken Magnus Roth som är huvudägare till det stora litauiska fiskeriföretaget Baltlanta UAB med två jättelika fabrikstrålare som bedriver fiske utanför Marockos, Västsaharas och Mauretaniens kuster.

Källor: Havs- oh vattenmyndigheten, Fiskeristyrelsen, Fiskeridirektoraret, CVR, proff.dk, proff.se, allabolag.se, proff.no

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!